Till innehåll på sidan

Krisberedskap & civilt försvar

Arbetet med krisberedskap och civilt försvar handlar om att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig.

Ansvaret för dessa uppgifter delas mellan ett stort antal offentliga och privata aktörer som myndigheter, kommuner, regioner och företag.

Nyheter

13 september 2019
Klockan 10.32

MSB deltar i världsunik lansering när tre länders radiokommunikation sammankopplas

För första gången någonsin kopplas tre länders radiokommunikationsnät ihop. Det sker under samverkansövningen Barents Rescue i Kiruna den 23-26 september.
12 september 2019
Klockan 11.57

Nya utbildningstillfällen i WIS

Nu finns det möjlighet att anmäla sig till grundutbildning och fördjupningsutbildning i WIS.
10 september 2019
Klockan 16.32

CBRNE-möte 5 september: Fokus RN-beredskap

Det var mer än fullsatt på det aktörsgemensamma CBRNE-mötet i september. Mer än 120 personer lockades till Näringslivets Hus i Stockholm av en agenda som fokuserade på radionukleära frågor (RN). – Vi är jätteglada att det kom så många representanter från så många olika aktörer, och inte bara RN-specialister. Det säger Mirja Lenz Torbjörnsson på MSB:s CBRNE-samordning och en av dagens arrangörer.
2 september 2019
Klockan 11.11

MSB:s nationella helikopterberedskap i siffror

Den mest kritiska skogsbrandsäsongen är nu över. Under perioden 21 april till 31 augusti har MSB fått begäran om önskat helikopterstöd till 49 skogsbränder och nu är avtalet förlängt.
29 augusti 2019
Klockan 15.21

Vägledningar för krigsorganisation och krigsplacering för kommuner och regioner

Den 29 augusti sänder MSB vägledningar till kommuner och regioner för att stödja dem i arbetet med att skapa en krigsorganisation och att bemanna den.

Senast granskad: 19 mars 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan