Till innehåll på sidan

Krisberedskap & civilt försvar

Arbetet med krisberedskap och civilt försvar handlar om att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig.

Ansvaret för dessa uppgifter delas mellan ett stort antal offentliga och privata aktörer som myndigheter, kommuner, regioner och företag.

Du som arbetar med krisberedskap och civilt försvar kan här finna stöd i

  • finansiering av vissa åtgärder
  • att hitta och läsa om vilka samverkansforum som finns
  • samverkan och ledning vid samhällsstörningar
  • åtgärder som stärker samhällets funktionalitet, till exempel att identifiera och analysera beroenden inom samhällsviktig verksamhet och i kontinuitetshantering
  • risk- och sårbarhetsanalyser
  • befolkningsskydd, till exempel för skyddsrum och varningssystem
  • krigsorganisation och krigsplacering
  • att samverka med frivilliga försvarsorganisationer

Senast granskad: 19 mars 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan