Till innehåll på sidan

Krisberedskap & civilt försvar

Krisberedskap och civilt försvar handlar om att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig. Ansvaret för uppgifterna delas mellan ett stort antal offentliga och privata aktörer som myndigheter, kommuner, regioner och företag.

Ny struktur för krisberedskap och civilt försvar

Regeringen beslutade den 19 maj om en myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap som ska träda i kraft den 1 oktober 2022. Den ska stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig.

Du som arbetar med krisberedskap och civilt försvar kan på de här webbsidorna hitta många olika former av stöd i ditt arbete, till exempel inriktningar, planeringsunderlag, samverkansformer och vägledningar.

Nedan hittar du ett urval av det stöd din organisation kan använda för att stärka beredskapen för kriser och krig, men du hittar även mer material på undersidorna i menyn.

Prenumerera på nyhetsbrev "Nytt från MSB inom krisberedskap och civilt försvar"

Beredskap för privatpersoner

Så kan du förbereda dig för kriser

Broschyren Om krisen eller kriget kommer

Engagera dig i en frivillig försvarsorganisation

Engagera dig i en ideell organisation

Krisinformation.se har information om pågående kriser och hur du kan förbereda dig

Beredskap för företag

Så kan företag stärka sin beredskap för kriser och krig - råd och tips

Skapa en plan B med kontinuitetshantering

Beredskap för kommuner

Handbok i kommunal krisberedskap

Samlat stöd till kommuner

Skapa en plan B med kontinuitetshantering

Vägledning för räddningstjänst under höjd beredskap

Råd och rekommendationer till dig som leder eller deltar i samverkanskonferenser

Stöd ibland annat att ordna inriktning- och samordningsfunktion, kriskommunikation och beslutsfattande vid samhällsstörningar

Stöd i hantering av hemliga handlingar i en fristående dator

Stöd i riskreducerande åtgärder för lokaler avsedda för delgivning av hemliga uppgifter

Vägledningar i krigsorganisation och krigsplacering

Vägledning i frivilligsamverkan för offentliga aktörer

Beredskap för regioner

Samlat stöd till regioner

Skapa en plan B med kontinuitetshantering

Råd och rekommendationer till dig som leder eller deltar i samverkanskonferenser

Stöd ibland annat att ordna inriktning- och samordningsfunktion, kriskommunikation och beslutsfattande vid samhällsstörningar

Stöd i hantering av hemliga handlingar i en fristående dator

Stöd i riskreducerande åtgärder för lokaler avsedda för delgivning av hemliga uppgifter

Vägledningar i krigsorganisation och krigsplacering

Vägledning i frivilligsamverkan för offentliga aktörer

Beredskap för myndigheter

Skapa en plan B med kontinuitetshantering

Råd och rekommendationer till dig som leder eller deltar i samverkanskonferenser

Stöd ibland annat att ordna inriktning- och samordningsfunktion, kriskommunikation och beslutsfattande vid samhällsstörningar

Stöd i hantering av hemliga handlingar i en fristående dator

Stöd i riskreducerande åtgärder för lokaler avsedda för delgivning av hemliga uppgifter

Vägledning för försörjning av varor och tjänster i samverkan med företag

Vägledningar i krigsorganisation och krigsplacering

Vägledning i frivilligsamverkan för offentliga aktörer

Utbildningar och webbkurser

MSB har utbildningar inom till exempel krisberedskap, civilt försvar, totalförsvar, kontinuitetshantering och hantering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar.

Samhällets krisberedskap (webbkurs)Totalförsvar - ett gemensamt ansvar (webbkurs)Alla MSB:s utbildningar

Senast granskad: 15 mars 2022

Till toppen av sidan