Till innehåll på sidan

Krisberedskap & civilt försvar

Arbetet med krisberedskap och civilt försvar handlar om att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig. Ansvaret för dessa uppgifter delas mellan ett stort antal offentliga och privata aktörer som myndigheter, kommuner, regioner och företag.

Du som arbetar med krisberedskap och civilt försvar kan på dessa webbsidor hitta många olika former av stöd i ditt arbete i form av till exempel inriktningar, planeringsunderlag, samverkansformer och vägledningar.

Nytt inom krisberedskap och civilt försvar

Få nyheter om vad som sker inom området för krisberedskap och civilt försvar varje månad via e-post. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev "Nytt inom krisberedskap och civilt försvar" 

Privatperson och krisberedskap

Är du privatperson och vill veta vad du kan göra för att förbereda dig inför en kris? Då kan du läsa mer på våra sidor på dinsäkerhet.se. 

För dig som är privatperson finns praktisk information på dinsäkerhet.se

Utbildningar

För dig som vill öka din kunskap på området har MSB utbildningar, både platsbundna och webbutbildningar. Det finns utbildningar inom till exempel krisberedskap, civilt försvar, totalförsvar, kontinuitetshantering och hantering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar.

MSB:s utbildningar

Senast granskad: 9 februari 2021

Till toppen av sidan