Till innehåll på sidan

Krisberedskap & civilt försvar

Krisberedskap och civilt försvar handlar om att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig. Ansvaret för uppgifterna delas mellan ett stort antal offentliga och privata aktörer som myndigheter, kommuner, regioner och företag.

Du som arbetar med krisberedskap och civilt försvar kan på dessa webbsidor hitta många olika former av stöd i ditt arbete i form av till exempel inriktningar, planeringsunderlag, samverkansformer och vägledningar.

Prenumerera på nyhetsbrev via e-post "Nytt från MSB inom krisberedskap och civilt försvar"

Beredskap för privatpersoner

Hur du kan förbereda dig för en krisDu kan också utbilda dig via en ideell organisation

Beredskap för företag

Så kan företag stärka sin beredskap för kriser och krig - råd och tips

Utbildningar och webbkurser

MSB har utbildningar inom till exempel krisberedskap, civilt försvar, totalförsvar, kontinuitetshantering och hantering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar.

Samhällets krisberedskap (webbkurs)Totalförsvar - ett gemensamt ansvar (webbkurs)Alla MSB:s utbildningar

Definitioner och historik

 • Vad är krisberedskap?

  Samhällets krisberedskap kan beskrivas som förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer.

  Syftet med svensk krisberedskap är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

  Krisberedskapen bygger på att samhällets normala, dagliga verksamhet förebygger och hanterar olyckor och mindre omfattande störningar. Vid allvarliga händelser eller kriser i samhället kan resurserna förstärkas. Krisberedskapen är alltså den förmåga som skapas i många aktörers dagliga verksamhet och inte en utpekad organisation eller en aktör.

  Grundläggande principer inom krisberedskapen är

  • Ansvarsprincipen – att den som har ansvar för en verksamhet i normala situationer också har motsvarande ansvar vid störningar i samhället. Aktörer har även ett ansvar att agera även i osäkra lägen. Den utökade ansvarsprincipen innebär att aktörerna ska stödja och samverka med varandra.
  • Närhetsprincipen – att samhällsstörningar ska hanteras där de inträffar och av de som är närmast berörda och ansvariga.
  • Likhetsprincipen – att aktörer inte ska göra större förändringar i organisationen än vad situationen kräver. Verksamheten under samhällsstörningar ska fungera som vid normala förhållanden, så långt det är möjligt.

  Läs mer om den svenska modellen för krisberedskap i kapitel 4 i boken Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningarRegeringens mål för krisberedskapAnsvar och roller om krisberedskap och civilt försvar

Om totalförsvar och civilt försvar

Senast granskad: 20 maj 2021

Till toppen av sidan