Till innehåll på sidan

EU och civilskyddssamarbetet

MSB är kontaktpunkt gentemot EU:s civilskyddsmekanism. Det innebär att vi både tar emot förfrågningar och erbjuder hjälp till drabbade länder, samt vid behov förmedlar stöd från andra länder till Sverige.

Civilskyddsmekanismen och rescEU

Inom ramen för civilskyddsmekanismen bedrivs arbete med såväl förebyggande, beredskap som respons. Samordnade internationella civilskyddsinsatser genomförs både inom och utanför EU.

Förebyggandearbetet handlar bland annat om att de deltagande staterna rapporterar in nationella riskbedömningar och riskhanteringsanalyser, det finns också verktyg för så kallade peer reviews där länderna kan stötta varandra med utvärdering och råd. Det finns även system för tidig varning inom bland annat skogsbrand och översvämningar och tjänster som bygger på EU:s satellitsystem Copernicus.

På beredskapsområdet handlar det om att ställa nationella förstärkningsresurser till varandras förfogande i Civilskyddspoolen. Sverige bidrar med resurser för bland annat oljeskadeskydd, teknisk support och skogsbrand. Mekanismen har också utvecklat riktlinjer för värdlandsstöd för att underlätta utbytet av resurser. Dessutom finns ett omfattande program för expertutbyte, utbildning och övning. MSB är en aktiv aktör inom samtliga initiativ.

De senaste årens stora skogsbränder, då det varit stora bränder i flera länder samtidigt, har visat att det behövs ytterligare insatskapacitet, utöver de nationella förstärkningsresurserna. Därför pågår ett utvecklingsarbete för att skapa resurser kallat rescEU, som är EU-gemensamma resurser som syftar till att förstärka EU:s beredskaps- och insatskapacitet, främst inom skogsbrand, katastrofmedicin och farliga ämnen (CBRNE).

I dagsläget har Sverige  skopande flygplan tillgängliga för skogsbrandsbekämpning inom rescEU. Sverige är också, genom MSB, ett av de länder som har i uppdrag att ansvara för rescEU:s beredskapslager för sjukvårdsmateriel. Utöver det ansvarar Sverige även för EU:s beredskap för att stödja drabbade med nödbostäder. 

MSB är Sveriges kontaktpunkt mot rescEU och har även i uppdrag av regeringen att se till att det finns förstärkningsresurser i Sverige för brandsläckning från luften, bland annat planen ovan. I och med att den resursen ingår i rescEU, och därmed även är tillgängliga för andra medlemsländers behov, innebär det att Sverige inte behöver ta hela kostnaden för dem utan att EU står för en stor del. 

ERCC koordinerar hjälp

I Bryssel finns en dygnet-runt-bemannad tjänst, som kan samordna medlemsländernas insatser, kallat Emergency Response Coordination Centre, ERCC. Centrat har till uppgift att analysera och värdera information om händelser både inom och utanför EU. ERCC koordinerar också medlemsländernas begäran om hjälp samt meddelar det drabbade landet vilken hjälp som går att få.

MSB tar emot alla förfrågningar från ERCC och förmedlar regelbundet svenskt stöd till länder som drabbats av katastrofer och kriser. Sverige har också fått hjälp med internationellt stöd via ERCC både vid stormen Gudrun 2005, skogsbranden i Västmanland 2014 och vid de massiva skogsbränderna 2018 då vi tog emot både flygande resurser och markstyrkor från flera länder.

Senast granskad: 23 april 2024

Till toppen av sidan