Till innehåll på sidan

EU och civilskyddssamarbetet

MSB är kontaktpunkt gentemot EU:s civilskyddsmekanism. Det innebär att vi både tar emot förfrågningar och erbjuder hjälp till drabbade länder, samt vid behov förmedlar stöd från andra länder till Sverige.

Civilskyddsmekanismen

Inom ramen för civilskyddsmekanismen bedrivs arbete med såväl förebyggande, beredskap som respons. Samordnade internationella civilskyddsinsatser genomförs både inom och utanför EU.

Förebyggandearbetet handlar bland annat om att de deltagande staterna rapporterar in nationella riskbedömningar och riskhanteringsanalyser, det finns också verktyg för så kallade peer reviews där länderna kan stötta varandra med utvärdering och råd. Det finns även system för tidig varning inom bland annat skogsbrand och översvämningar och tjänster som bygger på EU:s satellitsystem Copernicus.

På beredskapsområdet handlar det om att ställa nationella förstärkningsresurser till varandras förfogande i Civilskyddspoolen. Dessutom pågår ett utvecklingsarbete för att skapa resurser i rescEU, EU-gemensamma resurser som syftar till att förstärka EU:s beredskaps- och insatskapacitet. Mekanismen har också utvecklat riktlinjer för värdlandsstöd för att underlätta utbytet av resurser. Dessutom finns ett omfattande program för expertutbyte, utbildning och övning. MSB är en aktiv aktör inom samtliga initiativ.

ERCC koordinerar hjälp

ERCC är vår kontaktpunkt till EU-kommissionen och har till uppgift att analysera och värdera information om händelser både inom och utanför EU. ERCC koordinerar också medlemsländernas begäran om hjälp samt meddelar det drabbade landet vilken hjälp som går att få. I Bryssel finns en dygnet-runt-bemannad tjänst, som kan samordna medlemsländernas insatser.

MSB tar emot alla förfrågningar från ERCC och förmedlar regelbundet svenskt stöd till organisationer som arbetar i länder som drabbats av katastrofer och kriser. Sverige har fått hjälp med internationellt stöd via ERCC både vid stormen Gudrun 2005, skogsbranden i Västmanland 2014 och vid de massiva skogsbränderna 2018 då vi tog emot både flygande resurser och markstyrkor från fler olika länder. 

Den 21 mars 2019 antogs en revidering av civilskyddsmekanismen. Revideringen syftar bland annat till en förstärkt gemensam beredskap och responskapacitet (rescEU) och ökade insatser på  förebyggandeområdet.

Senast granskad: 13 januari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan