Till innehåll på sidan

Projekteringsanvisning för upphandlade reservkraftsystem Typ MSB 2023

MSB har genom EU-upphandling slutit ramavtal avseende leverans av reservkraftsystem. Upphandlingen är i första hand avsedd för anläggningar inom myndighetens ansvarsområde. Denna projekteringsanvisning utgör underlag vid projektering av reservkraftsanläggningar upphandlade enligt ramavtalet.

Senast granskad: 1 februari 2023

Till toppen av sidan