Till innehåll på sidan

90 sekunder Play

90 sekunder är en serie erfarenhets- och utbildningsfilmer som främst vänder sig till blåljusmyndigheter som räddningstjänst, polis och ambulans.

Öppna verktyget - 90 sekunder Play

Detaljer

Målgrupp

 • Blåljuspersonal
 • Räddningstjänst
 • Ambulans
 • Polis

Ämneskategori

 • Räddningstjänst
 • Brandfarligt och explosivt
 • Olycksförebyggande
 • Brandskydd
 • Naturolyckor och klimat

Beställning

90 sekunder är en abonnemangstjänst.

Typ av system

 • Beslutsstöd

Syftet är att förmedla kunskaper, erfarenheter, nyheter och tips från verkliga händelser och insatser. 90 sekunder ska också stimulera den lokala utbildnings- och övningsverksamheten.

90 sekunder utkommer i reportageform cirka 16-20 gånger per år. Filmerna är uppdelade i olika kategorier, till exempel brand, trafik och sjukvård.

Starta eller avsluta din prenumeration av Nytt från 90 sekunder

 • Beställ 90 sekunder

  När du beställt ett 90 sekunder abonnemang får du en bekräftelse till din e-post och därefter får du tillgång till 90 sekunder. Abonnemanget blir aktivt dagen efter din beställning. Du behöver även skapa ett konto för inloggning på Min sida.

  Tänk på att vissa fält är obligatoriska att fylla i. Du kan inte skicka din beställning om du missat något av dem. De är markerade med *.

  Fakturering sker en gång årligen.Första året kommer du att få din faktura i slutet av året, därefter sker fakturering i början av året. Vi använder oss av betalningsvillkor 30 dagar netto.

  Beställ 90 sekunder

  Abonnemang

  Fakturaadress

  Kontaktperson

  Information om samtycke

  MSB behöver behandla personuppgifter om dig, så som uppgifter som kontakt- och fakturauppgifter. Informationen samlas in av MSB i syfte att fakturera och ge support, och det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som är personuppgiftsansvarig, organisationsnummer 202100-5984. Vi delar inte dina personuppgifter med tredjepart. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal. Dina uppgifter kommer att sparas så sänge som du abonnerar på RIB eller 90 sekunder. MSB kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att MSB är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer MSB aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES.

  Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta rib@msb.se. Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, invändning, eller begränsning av dina personuppgifter. Detta gör du genom att kontakta registrator@msb.se, du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på 010-240 240. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

 • Kontakt och support 90 sekunder

  Om du råkar ut för ett problem, eller om du har någon fråga om 90 sekunder så har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna här. Supporten ingår i ditt 90 sekunder abonnemang.

  Inloggningsproblem

  Det finns olika skäl till att att du inte kan logga in.

  Här listas de vanligaste:

  1. Ditt konto är låst - Detta händer efter 3 misslyckade inloggningsförsök och du måste kontakta vår support.
  2. Din e-postadress är inte kopplad till någon kund - Till varje organisation har en maildomän kopplats. Om du använder en annan maildomän, än den din organisation använder som standard, måste du kontakta vår support så vi kan koppla din e-postadress till rätt organisation.
  3. Er brandvägg hindrar inloggningen från Play-sidan - Om så är fallet kan du logga in och se filmerna via Min sida men inte direkt på Play-sidan. Lösningen är att öppna port 9090.

  Glömt lösenord

  Har du glömt ditt lösenord? Fyll i din e-postadress på Min sida så skickar vi ett nytt lösenord till dig.

  Byta lösenord

  Om du vill byta lösenord eller uppdatera din profil gör du det på Min sida när du är inloggad.

Träffa oss

Under 2019 har du chansen att träffa oss på flera mässor:

 • Westervik 24/7 - 16-17/5 (Västervik)
 • Skånsk Brandskyddsdag - 12/9  (Revinge)
 • Skadeplats – 25-27/9 (Uppsala)

Nyheter

22 januari 2020
Klockan 8.04

Nu släpper SKR och MSB årets Öppna jämförelser: Trygghet och säkerhet

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar i dag Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2019.
Årets tema är brott och brottsförebyggande arbete – och rapporten visar på ett aktivt brottsförebyggande arbete bland kommunerna.
15 januari 2020
Klockan 8.30

När det inte går att släcka med de vanliga metoderna

Den 10 februari 2019 utbröt en brand i byggnad i Hova, Gullspång kommun. Det brann i ett lager med bränslekross av trä och plast från byggindustri. Räddningsinsatsen blev komplicerad, både släcktekniskt och miljömässigt.
13 december 2019
Klockan 15.05

Nytt ramavtal för BAS-fordon på plats först 2020-12-01

Det står nu klart att ramavtalet kommer att finnas på plats först 1 december 2020. Det är alltså avsevärt senare än tidigare beräkningar. Nuvarande ramavtal för BAS-fordon slutar gälla 1 februari 2020.
11 december 2019
Klockan 13.52

Under 2020 träffar du MSB RIB på följande mässor

Kom gärna och hälsa på oss i montern!
11 december 2019
Klockan 13.31

Nytt verktyg - Strålskyddsberäkningar med kvadratlagen

Nu har MSB RIB berikats med ett nytt verktyg för strålskyddsberäkningar. Beräkningarna görs utifrån den så kallade kvadratlagen, d.v.s. att strålningsintensiteten avtar med kvadraten på avståndet från strålkällan.

Senast granskad: 13 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan