Till innehåll på sidan

90 sekunder Play

90 sekunder är en webbaserad play-tjänst med reportage som främst vänder sig till dig som arbetar inom kommunal räddningstjänst och andra blåljusmyndigheter.

Öppna verktyget - 90 sekunder Play

Detaljer

Målgrupp

 • Blåljuspersonal
 • Räddningstjänst
 • Ambulans
 • Polis

Ämneskategori

 • Räddningstjänst
 • Brandfarligt och explosivt
 • Olycksförebyggande
 • Brandskydd
 • Naturolyckor och klimat

Beställning

90 sekunder är en abonnemangstjänst.

Typ av system

 • Beslutsstöd

Ny inloggning infördes 29 augusti

MSB har bytt inloggningssystem för flera webbapplikationer, även för 90 sekunder Play. Inloggningsportalen har ersatt Min sida. Ditt tidigare konto kommer att fungera även via den nya inloggningen, men du behöver återställa ditt lösenord första gången du loggar in.
En nyhet är också att du, vid varje inloggning, måste skriva in en engångskod som du får via din mail.

Innehåll

90 sekunder innehåller reportage i form av 3-15 minuter långa filmer från händelser, insatser och annat intressant inom räddningstjänstområdet.

Syftet är att förmedla kunskaper, erfarenheter, nyheter och tips från verkliga händelser och insatser i formen "från en kollega till en annan".

I ett typiskt reportage berättar personer som genomfört en insats om händelseförlopp, framgångsfaktorer och lärdomar. I intervjuer kan därför personliga upplevelser och synpunkter förekomma som inte nödvändigtvis speglar MSB:s officiella uppfattning.

90 sekunder ska också stimulera den lokala utbildnings- och övningsverksamheten.

90 sekunder utkommer i reportageform cirka 16-20 gånger per år. Publicering sker första måndagen varje månad. Filmerna är uppdelade i 14 olika kategorier, till exempel brand, trafik, förebyggande och sjukvård.

Reportagen finns textade på de nordiska språken samt på engelska.

Du kan även ta del av de trailers vi släppt via MSB:s youtube kanal:
90 sekunder-trailers på YouTube

Nyhetsbrev

I samband med publicering av nya reportage skickas ett nyhetsbrev ut till alla som prenumererar på "Nytt från 90 sekunder" med en kort beskrivning av de nya reportagen. 

Starta eller avsluta din prenumeration av Nytt från 90 sekunder

Hur får jag tillgång till 90 sekunder?

En förutsättning är att din organisation har ett abonnemang på 90 sekunder Play.

När din organisation har ett abonnemang så behöver du, och alla i din organisation som vill titta på reportagen, även ha ett personligt konto i MSB:s Inloggningsportal.

Observera att du måste ange din tjänstemail (med organisationens domän) när du skapar kontot.

(Om du redan har ett sådant konto behöver du inte skapa ett nytt)

Inloggningsportalen

Om organisationen ännu inte har ett abonnemang så behöver en beställning göras av organisationens representant.

 • Beställ 90 sekunderabonnemang

  När du (organisationens representant) har beställt ett 90 sekunderabonnemang får du en bekräftelse till din e-post inom några dagar när 90 sekunderabonnemanget är aktiverat.

  Tänk på att alla inom organisationen även behöver ha ett personligt konto i MSB:s inloggningsportal för att kunna logga in på 90 sekunder Play.

  Tänk på att vissa fält är obligatoriska att fylla i. Du kan inte skicka din beställning om du missat något av dem. De är markerade med *.

  Fakturering sker en gång årligen. Första fakturan kommer i anslutning till beställningen, därefter sker fakturering i början av varje år. Vi använder oss av betalningsvillkor 30 dagar netto.

  Beställ 90 sekunder

  Alla priser är exklusive moms. Observera att beställningen inte är skickad och genomförd förrän du fått meddelandet "Tack för din beställning" på skärmen. Om du vill säga upp ditt abonnemang ska du göra det skriftligt till 90sekunder@msb.se.

  Abonnemang

  Fakturaadress

  Kontaktperson

  Information om samtycke

  MSB behöver behandla personuppgifter om dig, så som uppgifter som kontakt- och fakturauppgifter. Informationen samlas in av MSB i syfte att fakturera och ge support, och det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som är personuppgiftsansvarig, organisationsnummer 202100-5984. Vi delar inte dina personuppgifter med tredjepart. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal. Dina uppgifter kommer att sparas så sänge som du abonnerar på RIB eller 90 sekunder. MSB kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att MSB är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer MSB aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES.

  Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta 90sekunder@msb.se. Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, invändning, eller begränsning av dina personuppgifter. Detta gör du genom att kontakta registrator@msb.se, du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på 010-240 240. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakt och support 90 sekunder

Till supporten kan du vända dig med frågor om 90 sekunder Play, få hjälp med tekniska problem, göra felanmälningar samt ge förslag på förbättringar med mera.

Du kan även kontakta supporten med frågor rörande abonnemang och fakturor.

Supporten ingår i ditt 90 sekunder abonnemang.

Kontakt:
90sekunder@msb.se

Telefon helgfri vardag 09:00-11:00
010-240 51 00

Vanliga frågor

 • Jag kan inte logga in.

  Det finns olika skäl till att att du inte kan logga in.
  Här listas de vanligaste:

  1. Ditt konto är låst - Detta händer efter 3 misslyckade inloggningsförsök:
   Gör ett nytt försök om en stund!

   Om kontot fortfarande är låst efter en stund:
   Återställ lösenordet - Du gör det via länken i inloggningsfönstret
  2. Din e-postadress är inte kopplad till någon abonnerande organisation - Till varje organisation har en maildomän kopplats. Om du använder en annan maildomän än den din organisation använder som standard, måste du kontakta vår support så vi kan koppla din e-postadress till rätt organisation.
  3. Din organisation har inte ett aktivt abonnemang
 • Jag har glömt mitt lösenord.

  Återställ lösenordet

  Du gör det via länken i inloggningsfönstret

 • Hur vet jag att det kommit nya reportage?
  1. Nyhetsbrevet 
   Vi meddelar att det kommit nya reportage i vårt nyhetsbrev Nytt från 90 sekunder
   Starta eller avsluta prenumeration av Nytt från 90 sekunder
  2. Du kan gå in på play-sidan med jämna mellanrum - Nya reportage publiceras första måndagen varje månad med undantag av juli och augusti

Senast granskad: 14 september 2023

Till toppen av sidan