Till innehåll på sidan

90 sekunder Play

90 sekunder är en serie erfarenhets- och utbildningsfilmer som främst vänder sig till blåljusmyndigheter som räddningstjänst, polis och ambulans.

Öppna verktyget - 90 sekunder Play

Detaljer

Målgrupp

 • Blåljuspersonal
 • Räddningstjänst
 • Ambulans
 • Polis

Ämneskategori

 • Räddningstjänst
 • Brandfarligt och explosivt
 • Olycksförebyggande
 • Brandskydd
 • Naturolyckor och klimat

Beställning

90 sekunder är en abonnemangstjänst.

Typ av system

 • Beslutsstöd

Syftet är att förmedla kunskaper, erfarenheter, nyheter och tips från verkliga händelser och insatser. I intervjuer kan därför personliga upplevelser och synpunkter förekomma som inte nödvändigtvis speglar MSB:s officiella uppfattning.

90 sekunder ska också stimulera den lokala utbildnings- och övningsverksamheten.

90 sekunder utkommer i reportageform cirka 16-20 gånger per år. Publicering sker första måndagen varje månad. Filmerna är uppdelade i olika kategorier, till exempel brand, trafik och sjukvård.

Starta eller avsluta din prenumeration av Nytt från 90 sekunder

 • Beställ 90 sekunder

  När du beställt ett 90 sekunder abonnemang får du en bekräftelse till din e-post och därefter får du tillgång till 90 sekunder. Abonnemanget blir aktivt dagen efter din beställning. Du behöver även skapa ett konto för inloggning på Min sida.

  Tänk på att vissa fält är obligatoriska att fylla i. Du kan inte skicka din beställning om du missat något av dem. De är markerade med *.

  Fakturering sker en gång årligen.Första året kommer du att få din faktura i slutet av året, därefter sker fakturering i början av året. Vi använder oss av betalningsvillkor 30 dagar netto.

  Beställ 90 sekunder

  Alla priser är exklusive moms. Observera att beställningen inte är skickad och genomförd förrän du fått meddelandet "Tack för din beställning" på skärmen. Om du vill säga upp ditt abonnemang ska du göra det skriftligt till 90sekunder@msb.se.

  Abonnemang

  Fakturaadress

  Kontaktperson

  Information om samtycke

  MSB behöver behandla personuppgifter om dig, så som uppgifter som kontakt- och fakturauppgifter. Informationen samlas in av MSB i syfte att fakturera och ge support, och det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som är personuppgiftsansvarig, organisationsnummer 202100-5984. Vi delar inte dina personuppgifter med tredjepart. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal. Dina uppgifter kommer att sparas så sänge som du abonnerar på RIB eller 90 sekunder. MSB kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att MSB är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer MSB aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES.

  Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta 90sekunder@msb.se. Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, invändning, eller begränsning av dina personuppgifter. Detta gör du genom att kontakta registrator@msb.se, du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på 010-240 240. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

 • Kontakt och support 90 sekunder

  Till supporten kan du vända dig frågor om 90 sekunder Play, få hjälp med tekniska problem, göra felanmälningar samt ge förslag på förbättringar med mera.
  Du kan även kontakta supporten med frågor rörande abonnemang och fakturor.

  Supporten ingår i ditt 90 sekunder abonnemang.

  Kontakt:
  90sekunder@msb.se

  Telefon helgfri vardag 09:00-11:00
  010-240 51 00

  Vanliga frågor

  • Jag kan inte logga in.

   Det finns olika skäl till att att du inte kan logga in.
   Här listas de vanligaste:

   1. Ditt konto är låst - Detta händer efter 3 misslyckade inloggningsförsök och du måste kontakta vår support.
   2. Din e-postadress är inte kopplad till någon kund - Till varje organisation har en maildomän kopplats. Om du använder en annan maildomän än den din organisation använder som standard, måste du kontakta vår support så vi kan koppla din e-postadress till rätt organisation.
   3. Er brandvägg hindrar inloggningen från Play-sidan - Om så är fallet kan du logga in och se filmerna via Min sida men inte direkt på Play-sidan. Lösningen är att öppna port 9090.
  • Jag har glömt mitt lösenord

   Gå till MSB:s Min sida och välj "Glömt lösenord". Där anger du sedan ditt lösenord.

   Om du inte får något mail med nytt lösenord kan du behöva kontrollera din skräppostmapp.

  • Hur vet jag att det kommit nya reportage?
   1. Nyhetsbrevet 
    Vi meddelar att det kommit nya reportage i vårt nyhetsbrev Nytt från 90 sekunder
    Starta eller avsluta prenumeration av Nytt från 90 sekunder
   2. Nyhetsflödet 
    I MSB:s gemensamma nyhetsflöde, publicerar vi också information om nya reportage.
    Aktuellt

   

   

Senast granskad: 13 maj 2019

Till toppen av sidan