Mineralgödsel (”handelsgödsel”) med högt innehåll av ammoniumnitrat eller andra nitrater kan användas för att tillverka sprängämnen. I flera terrordåd världen över, även i vår omedelbara närhet, har m...