Till innehåll på sidan

Förbud och tillståndskrav för sprängämnesprekursorer : Vägledning till begränsningen av kemiska produkter enligt EU-förordning 2019/1148 för privatpersoner och andra enskilda

Förbud och tillståndskrav för sprängämnesprekursorer : Vägledning till begränsningen av kemiska produkter enligt EU-förordning 2019/1148 för privatpersoner och andra enskilda

Detaljer

Förbud och tillståndskrav för sprängämnesprekursorer : Vägledning till begränsningen av kemiska produkter enligt EU-förordning 2019/1148 för privatpersoner och andra enskilda
Publikationsnummer
MSB1698
ISBN-nummer
Utgivningsår
2022
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
Enskildas tillgång till vissa kemiska produkter har begränsats inom EU, för att de innehåller ämnen som kan användas för tillverkning av hemgjorda sprängämnen (sprängämnesprekursorer). Som privatperson behöver du tillstånd från MSB för att få köpa, inneha och använda några av dessa produkter. Andra är helt förbjudna för dig.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 1 februari 2021

Till toppen av sidan