Till innehåll på sidan

Metod och verktyg After Action Review, AAR

AAR är en systematisk dialogbaserad reflektionsmetod som används före, under och efter genomförda insatser, övningar eller andra händelser.

Metoden är ett verktyg för ständigt lärande och utveckling av individer, grupper, förmågor och verksamheter. Deltagarna ska tillsammans upptäcka låsningar och söka lösningar för att skapa gemensamma lärdomar

AAR-metoden kan användas på olika nivåer och med olika perspektiv. Den fungerar för såväl mindre, kortare händelser som upp till stora utdragna internationella aktiviteter men också aktörsvis och i mindre grupper. Metoden kan användas i alla typer av situationer där en grupp arbetar mot ett gemensamt mål. Till exempel före, under och efter möten, projekt, stabsarbete, genomförda övningar, insatser och aktiviteter. Listan kan göras lång.

Här hittar du guider och verktyg som stöd till dig som ska initiera, leda, dokumentera eller delta i ett AAR-möte. MSB erbjuder också en avgiftsfri webbkurs i AAR-metoden.

Guider och verktyg

Kurser

Forskning, studier och rapporter om AAR

Bakgrunden till AAR

 • Med fokus på lärande

  After Action Review, AAR är en systematisk och dialogbaserad reflektionsmetod som används före, under och efter genomförda insatser, övningar eller andra händelser. Metoden är ett verktyg för ständigt lärande och utveckling av individer, grupper, förmågor och verksamheter. Deltagarna ska tillsammans upptäcka låsningar och söka lösningar för att skapa gemensamma lärdomar.

  AAR-metoden är utvecklad av amerikanska armén och är väl beprövad. Metoden används bland annat inom räddningstjänster i USA, Australien, Kanada, Sverige och Norge. Och även av andra organisationer som exempelvis WHO, Federal Emergency Management Agency och United States Agency for International Development.

  MSB har studerat AAR sedan 2013 och utvecklat metodstöd, guider och verktyg för blåljusmyndigheter och andra aktörer i det svenska krishanteringssystemet. Metoden har också testats vid tre stora internationella övningar i Norge och Sverige: HarbourEx 2015, Scope 2017 och Barents Rescue 2019. MSB tillhandahåller en avgiftsfri webbkurs på msb.se för alla som ska delta i ett AAR-möte.

  En meta-analys av 46 olika studier visar att så kallade After Action Reviews, det vill säga reflektion efter att ett team utfört ett uppdrag, ökar prestationen vid efterföljande uppdrag med i genomsnitt 25 procent, vilket i de flesta fall är att betrakta som en påtaglig effekt.

  Källa: Tannenbaum et al. 2012, Do team and individual debriefs enhance performance? A meta-analysis.

Senast granskad: 1 november 2023

Till toppen av sidan