Till innehåll på sidan

Lättläst: Tillgång till kommunikation och information vid kris

Vid en större olycka eller en kris
behöver du få veta
vad som pågår,
hur du själv ska agera
och vad ansvariga myndigheter gör.
Du kan också behöva kontakta
dina anhöriga.

Lyssna på radio vid strömavbrott
I en kris ska du lyssna på din lokala P4-kanal
för att få reda på:

 • viktiga detaljer om hur läget är i samhället
 • lokala väderprognoser
 • var du kan hämta vatten
 • vart du kan åka om du behöver hjälp
 • om det är evakuering på gång.

För att kunna lyssna på radio
när det är strömavbrott
kan du behöva något av följande:

 •  gammaldags transistor-radio som går på batteri
 •  radio som kan laddas med solceller
 •  radio som går att veva igång
 •  radio i bilen.

Om du inte kan ringa 112
Om din telefon inte fungerar
och du akut behöver ringa 112
kan du åka till närmaste brandstation
för att låna en nödtelefon.

Krisinformation.se samlar viktig information
För att det ska vara enkelt att hitta
pålitlig och aktuell information
dygnet runt vid en allvarlig händelse
finns det en särskild webbplats:
Krisinformation.se.

Krisinformation.se samlar viktig information
från de myndigheter som arbetar med det som har hänt.

Det gör att du slipper hålla reda på
vilken myndighet som ansvarar för vad
i en krissituation.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
ansvarar för webbplatsen Krisinformation.se.
Viktig lokal information kan även finnas
på kommunens webbplats
eller på kommunens sida på Facebook.

Ditt elbolag kan också ofta berätta om
hur lång tid det beräknas ta
innan strömmen kommer tillbaka.
Se därför till att ha telefonnumret till ditt elbolag.

Begriplig information är viktigt

Det är viktigt att människor kan lita på
informationen från Sveriges myndigheter.
Informationen måste vara korrekt och begriplig
så att den inte skapar förvirring
och misstro hos människor.
Ring informationsnumret 113 13

Det nationella informationsnumret
i Sverige är 113 13.
Dit kan du ringa om du vill få information
vid allvarliga olyckor och kriser i samhället,
till exempel vid en
• större storm
• influensaepidemi
• stor trafikolycka
• översvämning.

All information som du får på 113 13 är verifierad,
det vill säga bekräftad av ansvariga myndigheter.

Du kan ringa 113 13 när:

 •  du vill få information om en pågående kris i samhället
 •  du själv vill lämna information om större händelser i samhället.

Kommunicera utan el

Alla kommuner har en skyldighet
att informera alla människor
som bor, arbetar eller vistas i kommunen
vid en allvarlig händelse.
Kommunen ska snabbt kunna lägga ut information
på kommunens webbplats.

Finns det ingen el måste kommunen använda sig
av andra sätt för att informera människor.

Till exempel genom att
dela ut information på papper (flygblad),
anordna möten på torg
eller använda personliga informatörer.

Skriv ner viktiga telefonnummer på papper
Om din mobil inte fungerar
kan du inte komma åt dina kontakter där.

Skriv därför ner dina viktigaste telefonnummer
på ett papper eller i en telefonbok.
Till exempel till dina anhöriga,
till kommunen och till ditt elbolag.
Lägg telefonlistan i din krislåda.
Det är bra om alla personer som bor ihop
vet vart krislådan är.

Om din mobil inte fungerar
kan du fråga dina grannar
om någon av dem har en fast telefon
som du kan låna.

Kommunens trygghetspunkter vid kris
Vissa kommuner öppnar trygghetspunkter
om det blir en kris.
En trygghetspunkt kan till exempel vara i

 • en skola
 • en gymnastiksal
 •  ett församlingshem
 • en kyrka.
 • På trygghetspunkten kan du få
  information
  värme
  dricksvatten
  mat
  sova över
  låna eluttag.

På trygghetspunkterna jobbar frivilliga
och kommunens eller kyrkans personal.
Du kan i förväg ta reda på
om det finns några trygghetspunkter i din kommun
och i så fall var dessa finns.

Om du vill veta mer om vad som gäller där du bor
kan du kontakta din kommun.

Adresser och telefonnummer till alla kommuner på SKR:s webbplats (öppnas i ny flik)

Ladda dina saker i förväg

Om du får reda på att det kommer att bli
ett större oväder där du bor
kan du passa på att i förväg
ladda det som du behöver om elen försvinner.
Det kan också vara bra att ha
en powerbank.
Det är ett externt batteri
som går att ladda mobilen och annat med.
Om du har en powerbank
är det bra att alltid den laddad.
Hjälp varandra!
Håll kontakt med grannar och anhöriga
vid en kris. Fråga om de behöver någon hjälp.

Tillgång till information vid en kris
Vid en allvarlig händelse
behöver du kunna ta del av viktig information,
framför allt via nyhetskanalen
Sveriges Radio P4.

Om krisen eller kriget kommer behöver du kunna

 • följa aktuella nyheter om situationen i olika medie
 • ha kontakt med anhöriga och vänner
 • nå räddningstjänst, sjukvård eller polis i akuta situationer.

Säkra din tillgång till information i kris – bra att ha hemma:

 • radio som drivs med batteri, solceller eller vev
 •  bilradio
 •  en lista på papper med viktiga telefonnummer
 •  externt batteri (powerbank) till bland annat mobilen
 •  laddare till telefonen att använda i bilen
 • kommunikationsradio (walkie talkie).

Senast granskad: 9 december 2022

Till toppen av sidan