Till innehåll på sidan

Ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods

Kontrollorgan som ska kontrollera fordon ska vara ackrediterade i en särskild ordning.

I MSB:s föreskrifter MSBFS 2011:4 finns de särskilda krav som gäller för ackreditering av organ som ska utföra kontroll av fordon enligt bestämmelserna i kapitel 9.1till föreskrifterna om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S).

MSBFS 2011:4 föreskrifter om organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt godsFöreskrifterna omfattar inte kontroller av allmänna säkerhetsbestämmelser som avses i första stycket i 9.1.2.3 till ADR-S och som i Sverige genomförs genom kontrollbesiktning enligt 2 kap. 9 § fordonslagen (2002:574) och 6 kap. fordonsförordningen (2009:211).

Kontrollorganen måste ackreditera sig för samtliga typer av objekt dvs. EX/II-, EX/III-, FL-, AT-fordon och MEMU inom en fordonskategori och ackrediteringen ska avse både första kontroll och återkommande kontroll.

Det huvudsakliga syftet med föreskrifterna är att ställa upp krav på kontrollorganen inklusive utbildnings- och kompetenskrav som personalen hos ett kontrollorgan ska inneha och som kontrollorganet ska ackrediteras emot.

Föreskrifterna gäller som tillägg till de föreskrifter som Transportstyrelsen har utfärdat för ackreditering av organ för besiktning av fordon.

Senast granskad: 3 september 2021

Till toppen av sidan