Till innehåll på sidan

Rakel – att planera och agera utifrån ett sambandsansvar

Kursen ger dig kunskaper i kommunikation i Rakel vad det gäller planering, metoder för samverkan internt och externt, det svenska krisberedskapssystemet samt gemensamma grunder för samverkan och ledning ur ett Rakelperspektiv.

Detaljer

Målgrupp

För dig som är sambandsansvarig för Rakel eller har ett övergripande planeringsansvar för Rakel för intern eller extern samverkan i din organisation.

Förkunskaper

Det krävs inga formella förkunskaper men för att kunna tillgodogöra dig kursens innehåll rekommenderar vi att du har grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i Rakel som kommunikationsmedel. Det är även en fördel om du har erfarenhet av planerings- eller sambandsansvar för Rakel inom din egen organisation.

Kostnad

Kursavgiften är 11 500 SEK exklusive moms och inkluderar luncher och fika.

Deltagarna bokar och bekostar resor, mat och boende själva.

 

Hur påverkas denna kurs med anledning av covid-19?

MSB följer generellt Folkhälsomyndighetens rekommendationer i hela landet och de regionala råden specifikt och kan vid en förändrad situation behöva ompröva bedömningen.
Information om eventuell ändring av kursupplägg informeras via e-post till anmälda/antagna deltagare. Kursupplägget kan komma att ändras och bedrivas endera som platsbunden eller på distans.

MSB konstaterar att händelseutvecklingen är föränderlig och att vi kan få anledning att göra en förnyad bedömning på inrådan av Folkhälsomyndigheten.
Frågor kan ställas till utbildning@msb.se

Om kursen

Du får också kunskaper i hur din egen organisation kan använda talgruppsmatriser som ett verktyg för kommunikationsplanering för Rakel.

Kursen omfattar totalt tre dagar och består av en webbaserad del samt två andra hemuppgifter som innebär cirka en dags egenstudier samt två dagar på plats.

Kursen startar med lunch 30 november och avslutas med lunch 2 december.

Kursen blandar teori med eget arbete, föreläsningar och diskussioner samt praktiska scenarioövningar. Det gör att du kan dra nytta av andra deltagares erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtiden.  

Kursplan Rakel - att planera och agera utifrån ett sambandsansvarErfarenhetsutbyte mellan deltagare är en viktig del av kursen. Kursen är därför tänkt som ett internat med boende och middagar på kursorten. Närmare uppgifter kommer efter att du blivit antagen till kursen.

Kursanmälan

 • Anmälan görs via vår webbplats
 • Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
 • Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 13 september 2022
Ort: Ej bestämd
Antal platser: 30
Längd: 2 dagar

Senast granskad: 4 oktober 2021

Till toppen av sidan