Till innehåll på sidan

Rakel – att planera och agera utifrån ett sambandsansvar

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 6 oktober 2020
Ort: Sandö
Antal platser:
Längd: 2 dagar
Kursen ger dig kunskaper i kommunikation i Rakel vad det gäller planering, metoder för samverkan internt och externt, det svenska krisberedskapssystemet samt gemensamma grunder för samverkan och ledning ur ett Rakelperspektiv.

Detaljer

Målgrupp

För dig som är sambandsansvarig för Rakel eller har ett övergripande planeringsansvar för Rakel för intern eller extern samverkan i din organisation.

Förkunskaper

Det krävs inga formella förkunskaper men för att kunna tillgodogöra dig kursens innehåll rekommenderar vi att du har grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i Rakel som kommunikationsmedel. Det är även en fördel om du har erfarenhet av planerings- eller sambandsansvar för Rakel inom din egen organisation.

Kostnad

Kursavgiften är 8 000 SEK exklusive moms och inkluderar luncher och fika.

Deltagarna bekostar resor och boende själva.

 

Du får också kunskaper i hur din egen organisation kan använda talgruppsmatriser som ett verktyg för kommunikationsplanering för Rakel.

Kursen omfattar totalt tre dagar och består av en webbaserad del samt två andra hemuppgifter som innebär cirka en dags egenstudier samt två dagar på plats.

Kursen startar med lunch 1 december och avslutas med lunch 3 december.

Kursen blandar teori med eget arbete, föreläsningar och diskussioner samt praktiska scenarioövningar. Det gör att du kan dra nytta av andra deltagares erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtiden.  

Kursplan Rakel - att planera och agera utifrån ett sambandsansvarErfarenhetsutbyte mellan deltagare är en viktig del av kursen. Kursen är därför tänkt som ett internat med boende och middagar på kursorten. Närmare uppgifter kommer efter att du blivit antagen till kursen.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

Senast granskad: 8 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan