Till innehåll på sidan

Nyheter


Antal träffar (232)


Nyhet

Upphandling av vattenskopande flygplan är klar

Publicerad: 3 april 2020

MSB har nu tecknat avtal med Saab AB som blir det företag som ska tillhandahålla mindre vattenskopande flygplan.
- Flygplanen kommer bli en förstärkning som ger bättre förmåga att släcka bränder från luften i norra Europa redan till sommaren 2020, säger Jakob Wernerman som är enhetschef för nationella insatser och civilskydd.

Nyhet

Nya föreskrifter om vissa undantag för Försvarsmakten och gästande utländska militära förband vid hantering och transport av farliga ämnen

Publicerad: 2 april 2020

Från 15 april 2020 gäller nya föreskrifter om vissa undantag för Försvarsmakten
och gästande utländska militära förband vid
hantering och transport av farliga ämnen.

Nyhet

MSB situationsanpassar stödet till aktörsgemensamt arbete med anledning av COVID19

Publicerad: 1 april 2020

Just nu är stora delar av samhället upptaget med den pågående hanteringen av COVID19 och samtidigt är behovet av effektivt aktörsgemensamt arbete större än någonsin.

Nyhet

Nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler

Publicerad: 1 april 2020

Från 1 augusti 2020 gäller nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler, MSBFS 2020:1. Samtidigt upphör då gällande föreskrifter och allmänna råd helt eller delvis enligt nedan.

Nyhet

MSB presenterar årsrapporten för it-incidenter 2019

Publicerad: 1 april 2020

MSB mottog 296 rapporter om allvarliga it-incidenter från statliga myndigheter under 2019. Det visar årsrapporten för allvarliga it-incidenter, som släpptes i dag.
- Hela samhället måste höja lägstanivån för informations- och cybersäkerhet, säger Dan Eliasson, genereldirektör på MSB.

Nyhet

Nu släpps räddningstjänsternas insatsstatistik för 2019

Publicerad: 31 mars 2020

Varje år publicerar MSB räddningstjänsternas insatsstatistik.
Nu är fjolårets statistik sammanställd - och den visar att räddningstjänsterna larmades ut till närmare 104 000 insatser under 2019. -Det är en minskning från 2018 med ungefär 7 000 räddningsinsatser, säger Mikael Malmqvist på MSB.

Nyhet

Nu startar informationssatsningen om det nya coronaviruset

Publicerad: 30 mars 2020

Den 24 mars fick MSB i uppdrag av regeringen att genomföra en stor informationssatsning för att nå ut med samordnad information om det nya coronaviruset. Satsningen genomförs tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Målet är att nå så många som möjligt av Sveriges befolkning.

Nyhet

MSB erbjuder rådgivning och stöd i WIS

Publicerad: 30 mars 2020

I Sveriges hantering av covid-19 är WIS ett viktigt verktyg för aktörerna för informationsdelning och samordning av aktiviteter. För att stötta användarna i WIS, ge råd och besvara frågor erbjuder MSB nu extra stöd.

Nyhet

Arbeten i Rakelnätet under pågående hantering av covid-19

Publicerad: 30 mars 2020

De arbeten i Rakelnätet som MSB under en längre tid har planerat kommer att genomföras enligt plan.

Nyhet

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

Publicerad: 27 mars 2020

För att hindra smittspridning av coronavirussjukdomen kan regeringen eller annan huvudman fatta beslut om att stänga ner skolverksamhet och omsorg för barn. MSB har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg av hemkommunen eller huvudmannen, under pågående coronahändelse.

Senast granskad: 11 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan