Till innehåll på sidan

Nyheter


Antal träffar (248)


Nyhet

MSB om civilt försvar-utredning

Publicerad: 2 mars 2021

Utredningen om civilt försvar har överlämnat sitt slutbetänkande med förslag till en struktur för ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar på central, regional och lokal nivå. Förslaget kommer nu att skickas ut på en remissrunda för synpunkter.

Nyhet

Uppdatering av samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan

Publicerad: 2 mars 2021

Samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan 2019-2022 har för tredje gången redovisats till Regeringskansliet. Den visar att Covid-19-pandemin har påverkat förutsättningarna för att genomföra de planerade åtgärderna genom förseningar och omprioriteringar.

Nyhet

MSB stöttar med uppföljning av informationssäkerhet

Publicerad: 1 mars 2021

Uppföljning av informationssäkerhet upplevs ofta som svårt. Därför tar MSB nu fram ett verktyg som hjälper den offentliga förvaltningen med uppföljning av sitt systematiska informationssäkerhetsarbete. Syftet är att stötta de som jobbar inom myndighet, kommun och region med förbättringsarbete och samtidigt bidra till överblick och utveckling på nationell nivå.

Nyhet

Högt utvecklingstryck i MSB:s budgetunderlag 2022-2024

Publicerad: 1 mars 2021

MSB har fått nya uppgifter, och har många viktiga utvecklingsområden som lyfts fram i budgetunderlaget för åren 2022-2024.
– Det är ett högt utvecklingstryck inom samtliga verksamhetsområden i myndigheten, konstaterar Camilla Asp, vikarierande generaldirektör för MSB.

Nyhet

Fler insatser än någonsin – MSB:s insatsverksamhet under 2020

Publicerad: 26 februari 2021

Under 2020 har MSB genomfört fler insatser än något tidigare år. Verksamheten har till stor del präglats av den pågående pandemin, både i arbetet med nationella och internationella insatser. Insatsrapporten för 2020 visar bredden på uppdragen och vikten av att kunna ställa om arbetssätt utifrån rådande läge.

Nyhet

MSB:s årsredovisning för 2020 är beslutad

Publicerad: 25 februari 2021

Varje år sammanställer MSB en årsredovisning för att redogöra för vad som gjorts med de pengar som myndigheten har tilldelats. Årsredovisningen för 2020 har nu beslutats av vikarierande generaldirektör Camilla Asp och den har skickats till regeringen. Verksamhetsåret 2020 har präglats av coronapandemin och kompetens på alla myndighetens ansvarsområden har kommit till nytta för att stödja aktörer under pandemin.

Nyhet

Anslag 2:4-finansiering stärker Sveriges samlade förmåga

Publicerad: 16 februari 2021

För att stärka samhällets krisberedskap och försvarsförmåga fördelar MSB på uppdrag av regeringen ut pengar från anslag 2:4 Krisberedskap. Finansieringen ska stärka Sveriges samlade förmåga.

Nyhet

MSB föreslår ersättare till radiokommunikationssystemet Rakel

Publicerad: 12 februari 2021

MSB lämnar i dag in svar på ett regeringsuppdrag avseende det samlade behovet av ett nytt, utvecklat och säkert kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer. I svaret beskrivs bakgrunden till det samlade behovet av ett nytt kommunikationssystem, samt förslag på teknisk lösning och rollfördelning.

Nyhet

Digitala träffar om Rakel ger kunskap om effektiv användning

Publicerad: 11 februari 2021

Ett trettiotal Rakelanvändare från arton olika blåljusaktörer deltog i veckans digitala informationsträff med temat ”Effektiv användning av Rakel”.

Nyhet

Nu släpps 2020-års Öppna jämförelser med fokus på trygghet och säkerhet

Publicerad: 11 februari 2021

Rapporten Öppna jämförelser visar hur vanligt det är med personskador, brott samt oro och otrygghet bland invånarna i Sveriges kommuner. Hammarö, Nacka och Vaxholm har lägst utfall på antalet utvecklade bränder.

Senast granskad: 11 juni 2019

Till toppen av sidan