Till innehåll på sidan

Nyheter


Antal träffar (245)


Nyhet

MSB får förlängt ansvar för EU:s logistiktjänst för civila krishanteringsinsatser

Publicerad: 29 april 2021

Sedan tre år tillbaka ansvarar MSB för EU:s logistiktjänst för civila krishanteringsinsatser. Det uppdraget förlängs nu med ytterligare 18 månader.
– Vi välkomnar förlängningen och ser att det ger oss förutsättningar att fortsätta utveckla tjänsten, säger Filip Staake, projektledare för uppdraget.

Nyhet

Förbättrade brandriskprognoser förebygger skogsbränder

Publicerad: 26 april 2021

MSB:s brandriskprognoser hjälper länsstyrelser och kommuner att fatta beslut om bland annat eldningsförbud, skogsbrandsbevakning och brandskyddsåtgärder i skogsbruket. Det ligger också till grund för och var helikoptrarna och de skopande flygplanen ska placeras. Nu har prognoserna förbättrats med fler detaljer som underlättar för förebyggande och förberedande åtgärder.

Nyhet

Helikoptrar sätts i beredskap för första gången i år

Publicerad: 21 april 2021

Det råder hög brandrisk i delar av södra Sverige. MSB har därför fattat beslut om att två helikoptrar ställs i beredskap från och med i dag klockan 14.00 till och med fredag klockan 14.00.
– Helikoptrarna är ett komplement till resurser på marken och som vi på efterfrågan kan stödja kommunal räddningstjänst med. Taktiken är att de kommer in i ett tidigt skede för att förhindra att bränder växer sig stora, säger Petronella Norell, enhetschef på MSB.

Nyhet

Driftstörningar i RIB

Publicerad: 21 april 2021

Under lördagen den 24 april kan det stundtals uppstå svårigheter att nå MSB RIB på webben eftersom ett underhållsarbete kommer genomföras.

Nyhet

Konspirationsteorier i fokus i ny studie från MSB

Publicerad: 21 april 2021

Behovet av att identifiera och motverka desinformation, missinformation och vilseledande information kopplat till vaccinering av covid-19 ökar. I en ny studie som beställts av MSB har aktuell forskning om konspirationsteorier kartlagts. Studien visar hur de uppstår och utvecklas, vad de har gemensamt och hur ursprunget till en konspirationsteori kan identifieras.

Nyhet

Sverige vinnare i världens största cyberförsvarsövning

Publicerad: 19 april 2021

Tänk dig ett scenario där ett fiktivt land utsätts för massiva cyberattacker. Det är bland annat det cyberförsvarsövning Locked Shields som ägde rum förra veckan går ut på. Stolta vinnare i tävlingen blev Sverige som bland annat bestod av deltagare från MSB.

Nyhet

FN-möte om regler för transport av farligt gods

Publicerad: 19 april 2021

Inför det kommande mötet med FN:s arbetsgrupp för transport av farligt gods på väg 3-7 maj är du välkommen att lämna synpunkter på de förslag som ska diskuteras på mötet.

Nyhet

Rapport om cybersäkerhet i pandemitider

Publicerad: 16 april 2021

Hotaktörer har utnyttjat att nya tjänster för fjärrarbete ibland har upprättats utan att tillräckliga skydd har funnits på plats. Det konstaterar MSB tillsammans med fem andra myndigheter i rapporten Cybersäkerhet i Sverige – i skuggan av en pandemi.

Nyhet

Insatser i oländig terräng under kalla förhållanden

Publicerad: 14 april 2021

Ett webbinarium genomfördes 14 april för cirka 120 chefer och experter i Sverige från primärt hälso- och sjukvård, räddningstjänst och polis. Det handlar om förmågan att hantera komplexa händelser i oländig miljö och kalla förhållanden, ett utvecklingsområde som identifierades i utvärderingen av övningen Barents Rescue 2019.

Nyhet

Säsongen igång för bevakning av skogsbränder från luften

Publicerad: 14 april 2021

Under april månad startar säsongen för de skogsbrandsbevakande flygplanen i många län. Skogsbrandsbevakning med flyg görs för att så tidigt som möjligt upptäcka bränder i skog och mark innan bränderna hunnit växa sig stora.

Senast granskad: 17 mars 2021

Till toppen av sidan