Till innehåll på sidan

Nyheter


Antal träffar (199)


Nyhet

Nödtelefoner via Rakelnätet ökar tryggheten i samhället

Publicerad: 13 februari 2020

Medelpads Räddningstjänstförbund är först i Sverige med att förse sina deltidsstationer med nödtelefoner via Rakelnätet. Genom att lyfta luren kan medborgare i nöd komma i direkt kontakt med SOS Alarm och tillkalla hjälp, även när mobilnät och fast telefoni ligger nere.

Nyhet

Så utbildas polisstudenter i radiokommunikation

Publicerad: 12 februari 2020

Trettiotvå timmars utbildning i radiokommunikation förbereder blivande poliser inför de uppdrag som väntar efter examen.
– Radion är livlinan om allmänheten, dina kollegor eller du själv behöver hjälp. Kunskapen om hur den används måste sitta i ryggmärgen, säger Marina Schram, radiolärare på polisutbildningen vid Södertörns högskola.

Nyhet

380 miljoner kronor för utveckling av beredskap för 2020

Publicerad: 11 februari 2020

MSB satsar 380 miljoner 2020 för att utveckla Sveriges beredskap för kriser och krig. Medlen fördelas till myndigheter genom anslag 2:4 Krisberedskap.

Nyhet

MSB har stöttat vid en andra assisterad hemresa för svenskar från Wuhan

Publicerad: 10 februari 2020

Utrikesdepartementet fattade beslut om ytterligare en assisterad hemresa i helgen för svenskar från Wuhan i Kina. Även denna gång har MSB bistått med stöd.

Nyhet

Handlingsplan för klimatsamordning beslutad

Publicerad: 7 februari 2020

Ett förändrat klimat kommer att öka risken för olyckor och kriser i Sverige. Utvecklingen innebär exempelvis ökad risk för skyfall, skogsbrand samt för ras och skred, och har en direkt inverkan på MSB:s arbete med att förebygga och hantera extrema händelser.

Nyhet

Klassificering av frätande ämnen och blandningar för transport

Publicerad: 6 februari 2020

Det har skett vissa förändringar i bestämmelserna gällande klassificering av frätande ämnen och blandningar för transport i 2019 års utgåvor av ADR och RID. I avsnitt 2.2.8 har nya kriterier och alternativa metoder för klassificering införts.

Nyhet

Nu startar utbildning i katastrofriskhantering i Nepal

Publicerad: 5 februari 2020

Under våren 2019 startade MSB ett nytt program inom katastrofriskhantering. Syftet med satsningen är att stärka de deltagande ländernas förmåga att reducera risker och hantera katastrofer. Nu startar en ny utbildningsomgång i Nepal samtidigt som den första omgången avslutas.

Nyhet

Ny handlingsplan för MSB:s stöd till kommunal räddningstjänst inom skydd mot olyckor

Publicerad: 5 februari 2020

MSB:s stöd inom skydd mot olyckor de närmaste tre åren sammanfattas i handlingsplanen, framtagen i dialog med kommunala räddningstjänstorganisationer, SKR och länsstyrelser.

Nyhet

Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten får tydligare beredskapsansvar

Publicerad: 4 februari 2020

Regeringen har fattat beslut om att ge Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten ett tydligare beredskapsansvar.

Nyhet

Öva beslut på hög nivå viktig del i Totalförsvarsövning 2020

Publicerad: 3 februari 2020

En viktig del av Totalförsvarsövning 2020 har genomförts, då myndighetschefer under ledning av MSB:s generaldirektör Dan Eliasson och överbefälhavaren Micael Bydén tillsammans övat att hantera ett allvarligt gråzonsläge där landet befinner sig i krigsfara.

Senast granskad: 11 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan