Till innehåll på sidan

Nyheter


Antal träffar (163)


Nyhet

Ett robust och säkert digitalt samhälle – viktigare än någonsin

Publicerad: 1 juli 2022

Energi och digitaliseringsministern Kashayar Farmanbar talade om vikten av ett robust och säkert digitalt samhälle på MSB:s mässa Dagen för säkra kommunikationer.

Nyhet

Illustrationer om beredskapssystemet som träder i kraft den 1 oktober 2022

Publicerad: 30 juni 2022

Regeringen har beslutat om en strukturreform – en ny myndighetsstruktur och ansvarsfördelning för krisberedskap och civilt försvar. Under pågående arbete med att beskriva konsekvenser av strukturreformen på olika samhällsnivåer har MSB tillsammans med andra aktörer tagit fram grundläggande illustrationer som beskriver huvuddragen i det nya beredskapssystemet.

Nyhet

Lär dig mer om att öva systematiskt med webbkursen Öva tillsammans!

Publicerad: 30 juni 2022

Den nya webbkursen ger dig en god grund för kunskap om övningsverksamhet och ska inspirera till att öva systematiskt. Den kompletterar och kan användas för att få förkunskaper inför MSB:s övriga övningskurser.

Nyhet

MSB i Almedalen 2022

Publicerad: 30 juni 2022

Almedalen 2022 startar söndag 3 juli. MSB arrangerar två egna panelsamtal samtidigt som vi medverkar i en rad andra seminarium och rundabordet-samtal.

Nyhet

Ny riskkatalog stöder kommuners arbete med risk- och sårbarhetsanalyser

Publicerad: 28 juni 2022

Nu har den stora handboken i kommunal krisberedskap kompletterats med den efterfrågade "Riskkatalogen". I den beskrivs riskområden utifrån bland annat konsekvenser, osäkerhetsbedömningar, trender, geografisk information samt ansvar och roller.

Nyhet

7:e Civil Protection Forum i Bryssel

Publicerad: 27 juni 2022

Det sjunde Civil Protection Forum äger rum i Bryssel den 28-29 juni. Årets tema är ”Towards faster, greener & smarter emergency management” och bygger på fyra policyteman: stärkt klimatresiliens, befolkningsskydd, Europa i omvärlden samt innovation och digitalisering.

Nyhet

Extrema brandrisker i delar av Sverige

Publicerad: 23 juni 2022

Under midsommarhelgen och i början av nästa vecka är risken för skogsbränder hög i stora delar av landet och extremt hög i vissa delar av södra Sverige. MSB uppmanar allmänheten att vara försiktiga i skog och mark, följa lokala brandriskprognoser som finns på respektive kommuns webbplats och ladda ner appen Brandrisk ute.

Nyhet

EU:s sjukvårdslager i Sverige aktiveras till stöd för Ukraina

Publicerad: 23 juni 2022

Ukraina har efterfrågat stöd med sjukvårdsutrustning via EU:s civilskyddsmekanism ERCC. EU kommer att skicka 580 000 skyddsförkläden från det sjukvårdslager i Sverige som MSB ansvarar för.

Nyhet

MSB stod värd när USA och Sverige samtalade om säkerhetsforskningsavtal

Publicerad: 23 juni 2022

Den 22 juni stod MSB värd för Sveriges årliga bilaterala möte med USA:s departement för inrikes säkerhet, Department of Homeland Security (DHS).

Nyhet

60 myndighetschefer välkomnades vid ett stormöte in i det nya beredskapssystemet

Publicerad: 22 juni 2022

Tisdagen den 21 juni bjöd MSB in myndighetscheferna för de 60 myndigheter som regeringen har beslutat ska bli så kallade beredskapsmyndigheter till ett slags invigningsmöte. Det är första gången myndighetscheferna samlas för att prata om hur myndigheterna tillsammans kan förbereda sig för förändrade roller och ansvar som ska leda till en starkare krisberedskap och civilt försvar i Sverige.

Senast granskad: 22 april 2022

Till toppen av sidan