Till innehåll på sidan

Nyheter


Antal träffar (129)


Nyhet

Rakel hjälper oss uppfylla vårt samhällsansvar

Senast ändrad: 11 oktober 2019

– Som kommun har vi ett brett samhällsansvar, att ha rätt förutsättningar för kommunikation och samverkan vid samhällsstörningar är ett måste. Rakel är ett viktigt verktyg i den strävan, säger Johan Ahlström, riskingenjör i Västerås stad där Rakel används på bred front.

Nyhet

Efter Barents Rescue – Bättre rustade för framtiden

Senast ändrad: 10 oktober 2019

Övningen Barents Rescue är en av de största övningarna som genomförs i Barentsregionen. Efterarbetet är nu igång och sammanställningen av de erfarenheter och lärdomar som dragits pågår.

Nyhet

Nytt nummer av Tjugofyra7 - nr 43

Senast ändrad: 7 oktober 2019

IT-incidenter, Barents Rescue och posttraumatiskt stressyndrom hos brandmän är några av ämnena du kan läsa om i det senaste numret av Tjugofyra7.

Nyhet

Nytt 90 sekunderreportage: Rekrytering av deltidsbrandmän

Senast ändrad: 7 oktober 2019

Många kommunala räddningstjänster runt om i Sverige har svårt att rekrytera deltidsbrandmän. I detta reportage tittar vi på några exempel där man gjort små förändringar och på så sätt lyckats. Vi får även lite reflektioner från en huvudarbetsgivare som har väldigt många deltidsbrandmän anställda.

Nyhet

Nytt 90 sekunderreportage: Ovanligt snabbt brandförlopp, Skövde

Senast ändrad: 7 oktober 2019

Branden startade på våning tre av fyra, redan när första man var på plats gick lågorna upp till takfoten. Branden spreds snabbt genom vindskonstruktionen och via en loftgång in i takkonstruktionen på nästa byggnad och hotade ytterligare tre byggnader. Förutom den osektionerade takkonstruktionen hade man även fasadkonstruktionen att brottas med.

Nyhet

Höstens utbildningar i Rakel

Senast ändrad: 7 oktober 2019

Anmäl dig till våra utbildningar och informationsdagar om radiokommunikationssystemet Rakel.

Nyhet

Sveriges sjätte oljeskyddsdepå placeras i Malmö

Senast ändrad: 4 oktober 2019

Sedan tidigare har Sverige fem stycken oljeskyddsdepåer utplacerade på strategiska platser i landet. Den åttonde oktober kommer den sjätte depån att placeras i Malmö.

Nyhet

Utlysning av forskningsmedel: Riskhantering och riskstyrning i en sammanhängande värld – inställd

Senast ändrad: 1 oktober 2019

I MSB:s forskningsplan 2019-2020 var forskningsutlysningen ”Riskhantering och riskstyrning i en sammankopplad värld” planerad till hösten 2019. Denna utlysning har dock beslutats att ställa in av ekonomiska skäl.

Nyhet

Inspiration och praktiska tips på Mötesplats kontinuitetshantering 5 november

Senast ändrad: 30 september 2019

Den 5 november bjuder MSB in dig som arbetar med kontinuitetshantering till en mötesplats för att ta del av goda exempel, praktiska tips och träffa andra som har samma uppgifter och utmaningar.

Nyhet

Ny upphandling för BAS 1, 3 och 4

Senast ändrad: 30 september 2019

MSB genomför under hösten 2019, tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, en ny upphandling för BAS 1, 3 och 4. Det nya avtalet beräknas att börja gälla tidigast 1 april 2020.

Senast granskad: 11 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan