Till innehåll på sidan

Etiketter, klassificering, skriftliga instruktioner och godsdeklaration för transport av farligt gods

Etiketter och skyltar är framförallt till för att ge information till räddningstjänsten vid en olycka, men ger även medtrafikanter viktiga upplysningar.

Varje år transporteras stora mängder farligt gods på våra vägar. Omkring 75% utgörs av petroleumprodukter som till exempel eldningsolja och bensin. För att hanteringen av farligt gods ska vara så säker som möjligt ställs krav på både avsändare, transportör och mottagare. För att informera om vilka faror det farliga godset har, ska kollin vara märkta och etiketterade och fordon, containrar och järnvägsvagnar ska vara försedda med skyltar och i vissa fall storetiketter.

Bestämmelserna anges i kapitel 5.2 och 5.3 i ADR-S och RID-S.

Etiketter och skyltar vid transport av farligt gods

Skriftliga instruktioner

Som hjälp vid en olycka eller ett tillbud ska skriftliga instruktioner medföras vid transport av farligt gods.

Skriftliga instruktioner

Klassificering

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under en transport.

Klassificering

Andra regler för märkning av farliga kemiska produkter

Det finns även andra krav på klassificering och märkning av farliga kemiska produkter. Dessa bestämmelser gäller för den som släpper ut kemiska produkter på marknaden, och inte vid transport av farligt gods. Märkningen enligt dessa bestämmelser riktar sig till den som ska använda den kemiska produkten.

Andra regler för klassificering och märkning

Senast granskad: 4 april 2024

Till toppen av sidan