Till innehåll på sidan

Utbildningssystemet för ledningsutbildning för kommunal räddningstjänst

Utbildningssystemet för ledningsutbildning för kommunal räddningstjänst har utvecklats i samband med projektet ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst (ELS). De olika utbildningsspåren är kopplade till innehållet i ELS och kurserna inom utbildningsspåren är kopplade till ledningssystemets enhetliga ledningsfunktioner och roller. Utbildningssystemet för ledningsutbildning för kommunal räddningstjänst syftar till att vara anpassat till nutiden och framtidens räddningstjänstorganisationer.

Utbildningssystemet

Utbildningssystemet för ledningsutbildningar har tonvikt på uppgifts- och insatsledning, samt larmskedet och systemledning, även hur dessa samverkar och vad som kan ses som specifikt för respektive område.

Utbildningssystemets struktur

Utbildningssystemet erbjuder en modulbaserad struktur där olika kurser kan genomföras steg-för-steg eller som paket beroende på vilka typer av behov som räddningstjänstorganisationen har utifrån ledningspersonal och kompetensprofil.

Utbildningsystemet är indelade i huvudsak tre spår:

 • Ledningskurs 1 som har tonvikt på uppgifts- och insatsledning
 • Ledningskurs 2 som även den har tonvikt på uppgifts- och insatsledning
 • Ledningskurs 3 som har tonvikt på larmskedet samt systemledning

Till Ledningskurs 1 kopplas Räddningsledningskurs (RLK) som är en enskild behörighetsgivande kurs som examineras för att kunna verka i rollen som räddningsledare och ta emot delegation. Kursen behandlar till övervägande del aktuell juridik.

 • Innehåll i de tre ledningskursspåren

  Samtliga ledningskursspår består av totalt tre kurser, som beroende på spår, genomförs med ett beroende av varandra och/-eller genomförs enskilt utifrån behov och till viss del den ledningsfunktion och roll som respektive kurs är anpassad för.

  Ledningskurs 1 består av kurserna:

  • Ledningskurs Gruppledare (3 studieveckor)
  • Ledningskurs Styrkeledare (9 studieveckor)
  • Räddningsledningskurs (RLK), 2 dagar som integreras med Ledningskurs Styrkeledare.

  Ledningskurs 2 består av kurserna: 

  • Ledningskurs Insatsledare (8 studieveckor)
  • Ledningskurs Regional insatsledare (4 studieveckor).

  Ledningskurs 3 består av kurserna: 

  • Ledningskurs Larm- och ledningsoperatör (4 studieveckor)
  • Ledningskurs Larm- och ledningsbefäl (5 studieveckor)
  • Räddningsledningskurs (RLK), 2 dagar som integreras med Ledningskurs Larm- och ledningsbefäl.
  • Ledningskurs Vakthavande befäl och Vakthavande räddningschef (5 studieveckor).

Gruppledare

Gå till kurssidan

Styrkeledare

Gå till kurssidan

Insatsledare

Gå till kurssidan

Regional insatsledare

Gå till kurssidan

Larm - och ledningsbefäl

Gå till kurssidan.

Senast granskad: 18 augusti 2021

Till toppen av sidan