Till innehåll på sidan

Vanliga frågor om att delta i insats

Här finns vanliga frågor och svar samlade om att vara operativ personal och att delta på insats.

Vanliga frågor om att delta i insats

 • Jag vill åka på insats, hur gör jag för att söka och visa mitt intresse?

  Du kan registrera dig på MyPages. Observera att du inte är registrerad i MSB:s resursbas endast genom att registrera dig på MyPages. För att registreras i resursbasen måste du skicka in din ansökan när din kompetens efterfrågas. MSB annonserar efterfrågade kompetensområden regelbundet.

  Registrera dig i MyPages

  Pågående rekryteringar

 • Vilka kompetensområden finns i MSB:s resursbas?

  MSB söker personer inom en rad kompetensområden. Vi strävar efter att ha kvalitetssäkrade och utbildade individer i vår resursbas inom följande områden (begreppen anges på engelska då det är den terminologin som används i resursbasen och där direktöversättningar ibland kan bli missvisande):
  • Administration
  • Construction and support
  • Disaster management
  • Environment
  • Water, sanitation and hygiene
  • Humanitarian assistance
  • Information and communications technology
  • Information
  • Logistics
  • Medical
  • Mine action
  • Emergency response
  • Security

  Kompetensområden i vår resursbas

 • Kan jag skicka in en spontan ansökan?

  MSB tar inte emot spontanansökningar, men du kan registrera dig på MyPages och sedan skicka in din ansökan via MyPages, när vi annonserar efter din kompetens, via sidan "Pågående rekryteringar".

  Pågående rekryteringar 

   

 • Kan vem som helst söka?

  Du som vill åka på insats med MSB ska ha den utbildning och erfarenhet som efterfrågas då vi söker personal till en specifik tjänst eller när vi annonserar för att stärka kapaciteten i resursbasen.
   
  Det är också viktigt att du har de språkkunskaper som efterfrågas, vanligtvis engelska, men det är även vanligt att vi söker personer med goda kunskaper inom andra språk som exempelvis franska.
   
  Tidigare internationell erfarenhet är givetvis meriterande och i vissa fall ett krav.  I övrigt bör du som söker ha god hälsa då många av våra insatser genomförs i länder med dåligt utbyggd infrastruktur och bristfällig eller obefintlig sjukvård.
   
  Syftet med MSB:s hälsokrav är att minimera de ökade hälsorisker som utlandstjänstgöring innebär, samt att undvika allvarliga skador och/eller sjukdomsfall som kan äventyra individens eller gruppens säkerhet.

  Pågående rekryteringar

 • Måste jag registrera mina uppgifter i MyPages på engelska?

  Ja, våra uppdragsgivare vill ofta granska insatspersonalens CV, därför är kravet att du registrerar dina uppgifter på engelska.

   

 • Kan jag stå registrerad med fler kompetenser i resursbasen?

  Ja, det kan du. Har du fler än ett kompetensområde uppmuntrar vi dig även att söka när vi annonserar efter profiler som matchar din bakgrund. På så viss breddar du dina möjligheter att få förfrågningar om insats.

   

 • Får registrerade i resursbasen någon utbildning av MSB?

  MSB strävar efter att alla som är registrerade i resursbasen ska ha genomgått våra utbildningar innan det blir aktuellt att delta i en insats. Anledningen till detta är framför allt att insatspersonal ska ha gedigen kunskapsgrund för att känna sig trygg i sin roll på insats. Innan du deltar i insatsarbete för MSB ska du ha genomgått MSB:s introduktionsutbildning.

  Utbildning för operativ personal

   

 • Hur lång tid tar det innan jag får svar efter att jag ansökt?

  Vi behandlar många ansökningar, och måste prioritera utifrån det kompetensområde som är mest efterfrågat just då.

   

 • Vad händer när ni kontaktar mig?

   

  Anser vi att du har rätt utbildning och erfarenhet som överensstämmer med den kompetens som vi söker, bokar vi tid för en intervju med dig. Efter detta kontaktar vi de referenser du har lämnat kontaktuppgifter till.

   

 • Hur kan jag få internationell arbetslivserfarenhet?

  MSB har utvecklat ett traineeprogram för registrerade i resursbasen, som saknar tillräcklig internationell erfarenhet. Syftet med traineeprogrammet är att öka registrerade i resursbasen, inom prioriterade kompetensområden, möjligheter att bli antagen till insats.

  MSB prioriterar traineeplatserna för kandidater i resursbasen som deltagit i introduktionsutbildningen. Vi ser gärna att det är kvinnor som medverkar i traineeprogrammet, detta för att öka jämställdheten i resursbasen med erfarenhet från insats. Längden på traineeprogrammet är åtta – tolv veckor.

 • När får jag delta i en insats?

  När du har blivit registrerad i MSB:s resursbas kommer du att få förfrågningar om ditt intresse för att delta i en insats via e-post eller telefon. Du ska också ha genomgått MSB:s introduktionsutbildning innan insats. Det varierar hur ofta du kommer att få förfrågningar beroende på omvärldens behov av din kompetens.

  Före insats

 • När jag blir uttagen till en insats, hur lång tid dröjer det innan jag ska åka?

  Det varierar beroende på insatsens karaktär, visumadministration, säkerhetsläge med mera. Oftast avreser du inom 2-4 veckor från det att du antagits till en insats. I undantagsfall kan inställelsetiden vara kortare än en vecka.

   

 • Kan jag avbryta insatsen?

  Under insats gäller ömsesidig uppsägningstid. Längden på uppsägningstiden beror på vad som är avtalat i ditt anställningsavtal.

   

 • Vad får jag för lön?

  MSB har en lönetrappa där lönerna ligger mellan 45 000 – 89 000 kr/månad. Är du på insats som trainee är din lön 28 500 kr/månad. Utöver detta kan ersättning för merkostnader utbetalas.

  MSB bekostar normalt sett ditt boende i insatslandet samt eventuella semesterhemresor. MSB bistår även med nödvändig utrustning när du är på insats. Insatspersonal erhåller även ett antal andra förmåner, såsom ett omfattande försäkringspaket, pensionspremie, hälsoundersökning och vaccinationer, samt tillgång till psykosocialt stöd och rådgivning från medicinska koordinatorer. Personal på insats kan kontakta MSB dygnet runt, utanför kontorstid genom Tjänsteman i Beredskap.


  Som registrerad i MSB:s resursbas erbjuds du även kompetensutveckling genom utbildningar och övningar.

   

 • Hur lång är insatstiden?

  Insatstidens längd beror på uppdraget. En insats pågår vanligtvis tre månader upp till ett år. Det förekommer även insatser som har pågår i flera år. MSB erbjuder semesterhemresor för insatser längre än fyra månader. Insatser som är på tio dagar upp till ett par månader finns men är mer sällan förekommande.

   

 • Hur är jag försäkrad?

  MSB har ett omfattande försäkringspaket för insatspersonal, bland annat grupplivförsäkring, personskadeskydd och egendomsförsäkring. Villkoren skiljer sig något åt beroende på vilket kontrakt du är kontrakterad via samt om du omfattas av svensk socialförsäkring.

   

 • Vilka regler gäller för mig när jag är ute på insats?

  MSB ställer höga krav på insatspersonalens uppförande och iakttagande av etiska regler under insats. All insatspersonal undertecknar en överenskommelse om ett antal uppsatta etiska regler, en uppförandekod, innan insatsen börjar.

  Under insats

   

 • Åker jag ensam eller ingår jag i ett team?

  Många av de insatser som MSB utför är sekonderingar, alltså enskilda specialistuppdrag, där vi förser en uppdragsgivare med en efterfrågad kompetens. MSB har också insatser där du kan vara en del av ett större team som tillsammans har en gemensam uppgift att lösa.

  Delta i insats

   

 • Vilka regler finns det kring semester under insatstiden?

  Du som är anställd via ett URA-kontrakt har rätt till 30 semesterdagar per år. Intjänade semesterdagar räknas från och med insatsens första dag till och med hemkomst till bostaden i Sverige. Semesteransökan lämnas skriftligen till projektledaren. Du behöver också få ett godkännande av ansvarig chef på plats, tillhörande mottagande organisation eller MSB:s insatschef. Semester ska i första hand tas ut under insatstiden. Vid kortare insatser utbetalas semesterersättning med lön.

  Anställningsvillkor för operativ personal

   

 • Får min familj följa med?

  De allra flesta insatser sker i länder eller regioner dit det inte är lämpligt att ta med medföljande. Vid vissa insatser kan det dock finnas möjlighet att ta med familjen.

   

 • Vilka åtgärder vidtar MSB om det skulle hända något på insats?

  Skulle något hända under insats anpassas åtgärderna efter den specifika händelsen. Om ett team från MSB är på insats är det teamleadern som beslutar om åtgärder ska vidtas.

  Om du åker som sekonderad är det uppdragsgivaren som ansvarar för din säkerhet enligt avtal de har med MSB. Du ska alltid kontakta din projektledare eller MSB:s tjänsteman i beredskap (utanför kontorstid) om säkerhetsläget förändras och ta till dig de råd som du får från projektledaren.

 • Vad kan jag göra för att öka mina chanser att bli uttagen för insats igen?

  Se till att dina uppgifter i MyPages kontinuerligt uppdateras med nya kompetenser, utbildningar och erfarenheter. Uppdatera även dina kontaktuppgifter när dessa ändras, så att vi ska kunna få tag på dig vid förfrågan om insats.

  Om du byter arbetsgivare under tiden som du är registrerad i resursbasen bör du föra en dialog med din nya arbetsgivare om ditt engagemang hos MSB.

 • Hur följer ni upp mina erfarenheter när jag har kommit hem från insats?

  Efter avslutad insats är det viktigt för MSB att följa upp dina erfarenheter via återkoppling till projektledaren. MSB anordnar också särskilda återträffar vid behov.

   

Senast granskad: 23 maj 2019

Till toppen av sidan