Till innehåll på sidan

Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet B, 10 studiepoäng

Kursen ger dig kunskaper för att kunna planera, genomföra och följa upp kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Detaljer

Målgrupp

För dig som vill fördjupa dina kunskaper inom området skydd mot olyckor och avser att arbeta med kommunal tillsynsverksamhet inom området. Ansökan till kursen ska godkännas av arbetsgivaren.

Förkunskaper

Den sökande ska ha:

 1. anställning inom en kommun
  • genomgått kursen Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A med betyg Godkänd eller:
  • genomgått motsvarande ovan enligt äldre utbildningssystem
 2. ha minst ett års erfarenhet från tillsynsarbete

Kostnad

Kursen är avgiftsfri men deltagarna bokar och bekostar resor, mat och boende själva.

Hur påverkas denna kurs med anledning av covid-19?

MSB följer generellt Folkhälsomyndighetens rekommendationer i hela landet och de regionala råden specifikt och kan vid en förändrad situation behöva ompröva bedömningen.
Information om eventuell ändring av kursupplägg informeras via e-post till anmälda/antagna deltagare. Kursupplägget kan komma att ändras och bedrivas endera som platsbunden eller på distans.

MSB konstaterar att händelseutvecklingen är föränderlig och att vi kan få anledning att göra en förnyad bedömning på inrådan av Folkhälsomyndigheten.
Frågor kan ställas till utbildning@msb.se

Om kursen

Kursen betonar ett processorienterat lärande där ett aktivt och undersökande arbetssätt främjas. Arbetssättet innebär att samarbets- och problemlösningsförmågan stärks, liksom förmågan att ta ansvar för det egna lärandet.

Kursen är tio studiepoäng, vilket motsvarar tio veckors heltidsstudier, föredelat på närträffar samt arbete på distans.

Om antalet sökande till kursen överskrider antalet platser förbehåller sig MSB rätten till urval.

Första och sista anmälningsdag

Första anmälningsdag är 15 augusti respektive 15 februari. Sista anmälningsdag är 15 september respektive 15 mars (under förutsättning att dessa inte inträffar under en helg då sista anmälningsdag flyttas till närmast efterkommande vardag).

Inför anmälan kursstart våren 2022 kan datumen komma att justeras och följa datumen för ledningskurserna.

Sen anmälan

Sen anmälan görs via webb. Anmäl dig till det kurstillfälle som heter "sen anmälan" på ort. I anmälan kan du ange vilken skola eller vilket/vilka kurstillfällen som passar. Anmälan skickas till arbetsgivaren för godkännande. Sen anmälan hanteras endast i det fall en reserv behöver antas och du är på tur.

Frågor och svar om MSB:s vidareutbildningar på distans

Till frågor och svar om MSB:s vidareutbildningar på distans

Kurskatalog vidareutbildningar hösten 2021

Kurskatalog vidareutbildning våren 2022

Kursplan Tillsyn och olyckosförebyggande B

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

Senast granskad: 30 september 2021

Till toppen av sidan