Till innehåll på sidan

Råd vid attacker med dödligt våld

Om det sker terrorattentat och annat väpnat våld i din närhet finns det några råd du behöver följa.

Fly

Sätt dig själv i säkerhet. Lämna platsen så fort och säkert som möjligt och undvik folksamlingar.

Sök skydd

Om du inte kan lämna området, sök upp en plats som du bedömer vara säker och som ger dig skydd. Var uppmärksam på det du ser och hör och försök behålla lugnet.

Sätt mobilen på ljudlöst och stäng av vibrationen. Ring inte till någon som kan befinna sig i riskområdet. Mobilsignalen kan röja en person som gömmer sig.

Larma

Larma polisen via 112. Polisen behöver veta: platsen, vad som har hänt, hur många gärningsmän du har sett, vilka vapen de använt, hur de ser ut och var du senast såg dem.

Varna dem som befinner sig i fara och hjälp dem som behöver.

Tänk även på

  • Ring inte med mobilen om du inte måste. Blir nätet överbelastat kan det bli svårt för livsviktiga samtal att komma fram.
  • Följ polisens, räddningstjänstens och andra myndigheternas uppmaningar.
  • Dela inte obekräftad information på nätet eller på något annat sätt.
  • När polisen kommer till platsen kan det vara svårt för dem att direkt avgöra vem som är gärningsperson och vem som är offer – håll därför inget i händerna.
  • Var förberedd på att ytterligare attentat kan ske.
  • Ta för vana att notera nödutgångar.
  • Om du ser något som väcker oro som exempelvis vapen eller sånt du misstänker kan vara explosiva ämnen kontakta polisen.

Filmer

Webbutbildning

En webbutbildning har tagits fram i samarbete med polisen, riktad mot allmänheten. Den nås via länken nedan samt via Krisinformations mobilapp under fliken Förbered dig.

Utbildningen är mobilanpassad och tar 15-30 minuter att göra. Syftet är att öka allmänhetens kunskap om hur man sätter sig i säkerhet i en farlig situation som ett terrorattentat. Samt hur man kan hjälpa andra vid en händelse.

Webbutbildningen Så bör du agera vid ett terrorattentat

Senast granskad: 14 december 2023

Till toppen av sidan