Till innehåll på sidan

Räddningstjänst och räddningsinsatser

Räddningstjänst är kommunens ansvar enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. MSB ska verka för stöd och utveckling av samhällets förmåga till effektiva räddningsinsatser. Konsekvensen av en inträffad olycka ska begränsas till en acceptabel nivå.

Acceptansnivån för konsekvenserna av inträffade olyckor ska successivt sänkas vilket innebär att räddningsinsatserna ständigt behöver effektiviseras.

Därför ska MSB stödja kommunernas förmåga för att kunna hantera olika typer av situationer på ett effektivt sätt.

Vi stödjer kommunerna och dess räddningstjänster genom att genomföra utvecklingsprojekt och utbildningsinsatser. Utvecklingsprojekten bidrar till utveckling av nya metoder och teknik vilket sedan överförs till utbildning.

MSB deltar också i utvecklingsprojekt inom EU. I och med att MSB deltar i EU- finansierade projekt stärks förmåga såväl inom landet som internationellt.

Nyheter

21 oktober 2019
Klockan 13.15

Vad behövs för evidensbaserat brandförebyggande arbete?

Under två dagar samlades 30 deltagare från åtta länder i en workshop i Karlstad för att uppmuntra utveckling av evidensbaserad praktik inom brandsäkerhetsområdet.
7 oktober 2019
Klockan 13.51

Nytt 90 sekunderreportage: Rekrytering av deltidsbrandmän

Många kommunala räddningstjänster runt om i Sverige har svårt att rekrytera deltidsbrandmän. I detta reportage tittar vi på några exempel där man gjort små förändringar och på så sätt lyckats. Vi får även lite reflektioner från en huvudarbetsgivare som har väldigt många deltidsbrandmän anställda.
7 oktober 2019
Klockan 13.42

Nytt 90 sekunderreportage: Ovanligt snabbt brandförlopp, Skövde

Branden startade på våning tre av fyra, redan när första man var på plats gick lågorna upp till takfoten. Branden spreds snabbt genom vindskonstruktionen och via en loftgång in i takkonstruktionen på nästa byggnad och hotade ytterligare tre byggnader. Förutom den osektionerade takkonstruktionen hade man även fasadkonstruktionen att brottas med.
4 oktober 2019
Klockan 10.07

Sveriges sjätte oljeskyddsdepå placeras i Malmö

Sedan tidigare har Sverige fem stycken oljeskyddsdepåer utplacerade på strategiska platser i landet. Den åttonde oktober kommer den sjätte depån att placeras i Malmö.
30 september 2019
Klockan 13.36

Ny upphandling för BAS 1, 3 och 4

MSB genomför under hösten 2019, tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, en ny upphandling för BAS 1, 3 och 4. Det nya avtalet beräknas att börja gälla tidigast 1 april 2020.

Senast granskad: 21 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan