Till innehåll på sidan

Räddningstjänst och räddningsinsatser

Räddningstjänst är, med undantag för statens ansvar för ett fåtal utpekade uppgifter, kommunens ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor. MSB ska verka för stöd och utveckling av samhällets förmåga till effektiva räddningsinsatser.

Räddningsinsatserna behöver effektiviseras eftersom acceptansnivån av konsekvenserna efter en olycka sänks successivt.

Därför ska MSB stödja kommunernas förmåga för att kunna hantera olika typer av situationer på ett effektivt sätt.

Vi stödjer kommunerna och dess räddningstjänster genom att genomföra utvecklingsprojekt och utbildningsinsatser. Utvecklingsprojekten bidrar till utveckling av nya metoder och teknik vilket sedan överförs till utbildning.

MSB deltar också i utvecklingsprojekt inom EU. I och med att MSB deltar i EU-finansierade projekt stärks förmåga såväl inom landet som internationellt.

Sedan 1 januari 2021 ansvarar MSB också för tillsyn över kommunernas räddningstjänst.

Nyheter

1 december 2023
Klockan 10.06

Årsuppföljningen LSO för år 2023 är utskickad

Den 1 december 2023 skickade MSB ut Årsuppföljningen LSO 2023 till alla kommunala räddningstjänstorganisationer. Enkäten med frågorna till årsuppföljningen är nu öppen att fylla i fram till 1 mars 2024.

1 december 2023
Klockan 7.30

Allt fler har brandskydd i hemmet

MSB mäter uppgifter om brand och brandskydd i våra bostäder ungefär vart fjärde år. Resultatet visar att mycket har blivit bättre över tid. Samtidigt finns hushåll med sämre brandskydd och med högre sannolikhet för bostadsbrand. Undersökningen ger viktig kunskap för att identifiera målgrupper och följa upp resultatet av samhällets brandförebyggande arbete.

28 november 2023
Klockan 10.00

Räddningstjänsten behöver rekrytera från hela befolkningen

Ökad jämställdhet och mångfald är central för personalförsörjningen i räddningstjänsten. Som en del i MSB:s stöd till den kommunala räddningstjänsten finns nu en webbkurs i Likabehandling och vägledningen En räddningstjänst för alla - Jämställdhet och mångfald för räddningstjänsten.

7 november 2023
Klockan 9.28

Brandförebyggande åtgärder i fokus när MSB tog emot delegation från Montenegro

I slutet av oktober tog MSB emot en delegation från Montenegro för att vidareutveckla samarbetet och visa upp god praxis kring brandförebyggande åtgärder.

1 november 2023
Klockan 8.00

Ny strategi ska hjälpa kommunerna att rekrytera och behålla deltidsbrandmän

Två tredjedelar av landets brandmän är deltidsbrandmän, det vill säga anställda med beredskap. En stor majoritet av landets räddningstjänster har svårt att rekrytera och behålla sina deltidsbrandmän. MSB har tillsammans med räddningstjänster tagit fram en ny strategi som ska hjälpa kommunerna i arbetet med att rekrytera och behålla deltidsbrandmän.

Senast granskad: 26 juni 2020

Till toppen av sidan