Till innehåll på sidan

Räddningstjänst och räddningsinsatser

Räddningstjänst är, med undantag för statens ansvar för ett fåtal utpekade uppgifter, kommunens ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor. MSB ska verka för stöd och utveckling av samhällets förmåga till effektiva räddningsinsatser.

Räddningsinsatserna behöver effektiviseras eftersom acceptansnivån av konsekvenserna efter en olycka sänks successivt.

Därför ska MSB stödja kommunernas förmåga för att kunna hantera olika typer av situationer på ett effektivt sätt.

Vi stödjer kommunerna och dess räddningstjänster genom att genomföra utvecklingsprojekt och utbildningsinsatser. Utvecklingsprojekten bidrar till utveckling av nya metoder och teknik vilket sedan överförs till utbildning.

MSB deltar också i utvecklingsprojekt inom EU. I och med att MSB deltar i EU-finansierade projekt stärks förmåga såväl inom landet som internationellt.

Sedan 1 januari 2021 ansvarar MSB också för tillsyn över kommunernas räddningstjänst.

Nyheter

15 september 2022
Klockan 9.00

Utredning efter explosionen i fyrverkerilager i Ljungby

En brand och kraftig explosion inträffade i ett fyrverkerilager i maj 2021 i Ljungby. MSB valde att genomföra en olycksutredning för att bland annat klarlägga olyckans orsaker och förlopp.

11 augusti 2022
Klockan 11.25

Andra internationella insatsen i år för Sveriges skopande flygplan

För andra gången i år har Sveriges flygplan för skogsbrandsbekämpning aktiverats för en internationell insats. Frankrike har med anledning av de svåra skogsbränder som drabbat flera delar av har landet begärt hjälp via EU:s civilskyddssamarbete och Sverige har accepterat uppdraget.

14 juli 2022
Klockan 11.24

Reviderad vägledning skogsbrandsläckning

Nu har vägledningen för skogsbrandsläckning reviderats. Den reviderade versionen innefattar bland annat tre nya avsnitt som handlar om upptäckt av skogsbränder, brandriskprognoser och obemannade luftfartyg.

Senast granskad: 26 juni 2020

Till toppen av sidan