Till innehåll på sidan

Räddningstjänst och räddningsinsatser

Räddningstjänst är kommunens ansvar enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. MSB ska verka för stöd och utveckling av samhällets förmåga till effektiva räddningsinsatser. Konsekvensen av en inträffad olycka ska begränsas till en acceptabel nivå.

Acceptansnivån för konsekvenserna av inträffade olyckor ska successivt sänkas vilket innebär att räddningsinsatserna ständigt behöver effektiviseras.

Därför ska MSB stödja kommunernas förmåga för att kunna hantera olika typer av situationer på ett effektivt sätt.

Vi stödjer kommunerna och dess räddningstjänster genom att genomföra utvecklingsprojekt och utbildningsinsatser. Utvecklingsprojekten bidrar till utveckling av nya metoder och teknik vilket sedan överförs till utbildning.

MSB deltar också i utvecklingsprojekt inom EU. I och med att MSB deltar i EU- finansierade projekt stärks förmåga såväl inom landet som internationellt.

Nyheter

9 juli 2019
Klockan 10.21

MSB stärker förmågan att fördela och mäkla resurser vid omfattande skogsbränder

För att använda samhällets samlade resurser effektivt har MSB utvecklat samarbetet med räddningstjänsten.
3 juli 2019
Klockan 9.00

Små steg behöver bli större om räddningstjänsten ska bli jämställd

MSB har utvärderat den inriktning myndigheten tagit fram för jämställdhet och mångfald i det kommunala säkerhetsarbetet 2015-2018. Den visar bland annat att förståelsen för vikten av jämställdhet och mångfald har ökat inom räddningstjänsten.
27 juni 2019
Klockan 10.06

Inrikesministern besökte MSB

Inrikesminister Mikael Damberg besökte MSB under onsdagen. Dagen inleddes med ett besök på MSB:s lager i Kristinehamn med fokus på brandberedskap och förstärkningsresurser.
12 juni 2019
Klockan 15.27

Fler har brandskyddsutrustning i sina bostäder

Fler har fungerande brandvarnare och släckredskap i sina bostäder visar resultatet från undersökningen "Vad är viktigt för din trygghet och säkerhet".
3 juni 2019
Klockan 15.25

Nytt 90-sekunder-reportage: Balex Delta 2018, oljeskyddsövning

I slutet av augusti 2018 samlades över 500 deltagare, 18 fartyg samt observatörer från 32 länder i Karlskrona för att delta i övningen Balex Delta.

Senast granskad: 21 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan