Till innehåll på sidan

Räddningstjänst och räddningsinsatser

Räddningstjänst är kommunens ansvar enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. MSB ska verka för stöd och utveckling av samhällets förmåga till effektiva räddningsinsatser. Konsekvensen av en inträffad olycka ska begränsas till en acceptabel nivå.

Acceptansnivån för konsekvenserna av inträffade olyckor ska successivt sänkas vilket innebär att räddningsinsatserna ständigt behöver effektiviseras.

Därför ska MSB stödja kommunernas förmåga för att kunna hantera olika typer av situationer på ett effektivt sätt.

Vi stödjer kommunerna och dess räddningstjänster genom att genomföra utvecklingsprojekt och utbildningsinsatser. Utvecklingsprojekten bidrar till utveckling av nya metoder och teknik vilket sedan överförs till utbildning.

MSB deltar också i utvecklingsprojekt inom EU. I och med att MSB deltar i EU- finansierade projekt stärks förmåga såväl inom landet som internationellt.

Nyheter

15 januari 2020
Klockan 8.30

När det inte går att släcka med de vanliga metoderna

Den 10 februari 2019 utbröt en brand i byggnad i Hova, Gullspång kommun. Det brann i ett lager med bränslekross av trä och plast från byggindustri. Räddningsinsatsen blev komplicerad, både släcktekniskt och miljömässigt.
13 december 2019
Klockan 15.05

Nytt ramavtal för BAS-fordon på plats först 2020-12-01

Det står nu klart att ramavtalet kommer att finnas på plats först 1 december 2020. Det är alltså avsevärt senare än tidigare beräkningar. Nuvarande ramavtal för BAS-fordon slutar gälla 1 februari 2020.
11 december 2019
Klockan 13.52

Under 2020 träffar du MSB RIB på följande mässor

Kom gärna och hälsa på oss i montern!
11 december 2019
Klockan 13.31

Nytt verktyg - Strålskyddsberäkningar med kvadratlagen

Nu har MSB RIB berikats med ett nytt verktyg för strålskyddsberäkningar. Beräkningarna görs utifrån den så kallade kvadratlagen, d.v.s. att strålningsintensiteten avtar med kvadraten på avståndet från strålkällan.
29 november 2019
Klockan 9.06

Räddningsvärnen behöver bli fler

Det finns behov av att fler kommuner inrättar räddningsvärn, det svarar MSB i redovisningen av uppdraget att analysera och föreslå åtgärder för att stödja kommuners inrättande av räddningsvärn. Svaret lämnades till justitiedepartementet 28 november 2019.

Senast granskad: 21 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan