Till innehåll på sidan

Räddningstjänst och räddningsinsatser

Räddningstjänst är kommunens ansvar enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. MSB ska verka för stöd och utveckling av samhällets förmåga till effektiva räddningsinsatser. Konsekvensen av en inträffad olycka ska begränsas till en acceptabel nivå.

Acceptansnivån för konsekvenserna av inträffade olyckor ska successivt sänkas vilket innebär att räddningsinsatserna ständigt behöver effektiviseras.

Därför ska MSB stödja kommunernas förmåga för att kunna hantera olika typer av situationer på ett effektivt sätt.

Vi stödjer kommunerna och dess räddningstjänster genom att genomföra utvecklingsprojekt och utbildningsinsatser. Utvecklingsprojekten bidrar till utveckling av nya metoder och teknik vilket sedan överförs till utbildning.

MSB deltar också i utvecklingsprojekt inom EU. I och med att MSB deltar i EU- finansierade projekt stärks förmåga såväl inom landet som internationellt.

Nyheter

6 september 2019
Klockan 13.47

Nytt 90 sekunder-reportage: Brand på avfallsanläggning

Sommaren 2017 larmades räddningstjänsten i Kiruna till en omfattande brand i en avfallsanläggning där krossat avfall på en yta av cirka 100 gånger 100 meter hade börjat brinna.
6 september 2019
Klockan 13.34

Nytt 90 sekunder-reportage: Nordens största räddningscentral

Storstockholms räddningscentral täcker stora delar av Stockholms län, hela Uppsala län, hela Gotlands län och delar av Västmanlands län med närmare 100 brandstationer knutna till sig.
2 september 2019
Klockan 11.11

MSB:s nationella helikopterberedskap i siffror

Den mest kritiska skogsbrandsäsongen är nu över. Under perioden 21 april till 31 augusti har MSB fått begäran om önskat helikopterstöd till 49 skogsbränder och nu är avtalet förlängt.
12 augusti 2019
Klockan 16.35

Insatser hyllades på årsdag

Ett år har passerat. Men erfarenheter tas fortfarande om hand, ärr behöver hanteras varligt. – När kameror släckts och det blivit väldigt tyst, följs det ofta av vemod och ensamhet. Vi har sagt att det inte ska hända här. Vi ska hålla ihop och vara lika starka som vi var under bränderna, säger Gävleborgs landshövding Per Bill i Kårböle.
9 juli 2019
Klockan 10.21

MSB stärker förmågan att fördela och mäkla resurser vid omfattande skogsbränder

För att använda samhällets samlade resurser effektivt har MSB utvecklat samarbetet med räddningstjänsten.

Senast granskad: 21 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan