Till innehåll på sidan

Räddningstjänst och räddningsinsatser

Räddningstjänst är, med undantag för statens ansvar för ett fåtal utpekade uppgifter, kommunens ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor. MSB ska verka för stöd och utveckling av samhällets förmåga till effektiva räddningsinsatser.

Räddningsinsatserna behöver effektiviseras eftersom acceptansnivån av konsekvenserna efter en olycka sänks successivt.

Därför ska MSB stödja kommunernas förmåga för att kunna hantera olika typer av situationer på ett effektivt sätt.

Vi stödjer kommunerna och dess räddningstjänster genom att genomföra utvecklingsprojekt och utbildningsinsatser. Utvecklingsprojekten bidrar till utveckling av nya metoder och teknik vilket sedan överförs till utbildning.

MSB deltar också i utvecklingsprojekt inom EU. I och med att MSB deltar i EU-finansierade projekt stärks förmåga såväl inom landet som internationellt.

Sedan 1 januari 2021 ansvarar MSB också för tillsyn över kommunernas räddningstjänst.

Nyheter

25 april 2022
Klockan 14.52

MSB:s helikoptrar stöttar räddningstjänsten vid markbrand i Hovmanstorp, Lessebo kommun

Under dagen aktiverades MSB:s helikopterstöd vid en markbrand i Lessebo kommun. Det var första gången i år som helikoptrarna aktiverades.
- Vi har använt MSB:s helikoptrar tidigare säsonger och det har fungerat väldigt bra. Denna brand visade sig svår att komma åt så helikoptrarna blir därför ett effektivt och kraftfullt stöd i släckningsarbetet, säger Jacob Sundell, ledningsbefäl på Räddningscentral Småland och Blekinge.

21 april 2022
Klockan 10.17

Anmälan öppen till Dagen för säkra kommunikationer

Nu kan du anmäla dig till Dagen för säkra kommunikationer på Kistamässan den 2 juni.

12 april 2022
Klockan 15.53

Skopande flygplan deltar i bekämpning av stor gräsbrand i Husby

Under tisdagen aktiverades de skopande flygplanen för första gången i år.
MSB skickade stöd till Storstockholms brandförsvar om arbetar med att släcka en åtta hektar stor gräsbrand i Husby vid Järvafältet.
– Det är viktigt att snabbt sätta in förstärkningsstöd, särskilt när det handlar om en gräsbrand i stadsnära bebyggelse, säger Erik Flink, projektledare på MSB.

Senast granskad: 26 juni 2020

Till toppen av sidan