Till innehåll på sidan

Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (Grib) - kurs 2

Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap är 6 veckor lång och består av två kurser. Detta är den andra kursen, kurs 2 som heter Räddningsinsatsen (3 veckor).

Detaljer

Målgrupp

För dig som är anställd i kommunal räddningstjänst för att verka som räddningstjänstpersonal i beredskap.

Förkunskaper

Anställning inom den kommunala räddningstjänsten som räddningstjänstpersonal i beredskap (deltidsbrandman).

Du måste vara godkänt på kurs 1 innan du kan anmäla dig till kurs 2.

Från och med år 2021 kommer vattenlivräddning införas i Grib. Då vattenlivräddning införs i kursplanen kommer krav på simkunnighet för studerande tillkomma, detta intygas av den studerandes räddningstjänst.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri.

Hur påverkas denna kurs med anledning av covid-19?

MSB följer generellt Folkhälsomyndighetens rekommendationer i hela landet och de regionala råden specifikt och kan vid en förändrad situation behöva ompröva bedömningen.
Information om eventuell ändring av kursupplägg informeras via e-post till anmälda/antagna deltagare. Kursupplägget kan komma att ändras och bedrivas endera som platsbunden eller på distans.

MSB konstaterar att händelseutvecklingen är föränderlig och att vi kan få anledning att göra en förnyad bedömning på inrådan av Folkhälsomyndigheten.
Frågor kan ställas till utbildning@msb.se

Om utbildningen

Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap är 6 veckor lång och består av två kurser:

    Kurs 1, Kommunal räddningstjänst, 2+1 veckor. Till (Grib) - kurs 1.
    Kurs 2, Räddningsinsatsen, 3 veckor

Anmälan

Du måste vara godkänd på hela Kurs 1, A och B innan du kan anmäla dig till Kurs 2.

Tänk även på att kurs 2 måste påbörjas inom 2 år från det datum du startade kurs 1.

Anmälan stänger sju veckor före kursstart. OBS! kursen kan bli fullbokad innan sista anmälningsdag passerar.
Anmälan sker enligt principen "först till kvarn".
MSB hanterar ej sena anmälningar.

Kurs 2 Rosersberg 2220 genomförs under följande datum pga helgdagar:
2022-05-18 - 2022-05-25
2022-05-30 - 2022-06-03
2022-06-07 - 2022-06-10

Kurs 2 Kalmar 2215 genomförs under följande datum pga helgdagar:
220407-220414
220419-220429

Mer information om utbildningen

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Grib kurs2, Räddningsinsatsen

Ort Start Slut Platser kvar Sista anmälan
Sandö 2022-02-14 2022-03-04 14 2021-12-26
Revinge 2022-03-07 2022-03-25 20 2022-01-16
Sandö 2022-03-21 2022-04-08 0 (Fullbokad) 2022-01-30
Kalmar 2022-04-07 2022-04-29 5 (Endast 5 platser kvar på denna utbildning) 2022-02-20
Borås 2022-04-25 2020-05-13 0 (Fullbokad) 2022-03-06
Revinge 2022-04-25 2022-05-13 23 2022-03-06
Jönköping 2022-05-09 2022-05-27 0 (Fullbokad) 2022-03-20
Rosersberg 2022-05-18 2022-06-10 -1 (Endast -1 platser kvar på denna utbildning) 2022-03-27
Revinge 2022-08-29 2022-09-16 31 2022-07-10
Växjö 2022-09-12 2022-09-30 19 2022-07-24
Luleå 2022-09-26 2022-10-14 14 2022-08-07
Karlstad 2022-10-03 2022-10-21 16 2022-08-14
Revinge 2022-10-10 2022-10-28 32 2022-08-21
Rosersberg 2022-10-10 2022-10-28 24 2022-08-21
Sandö 2022-10-24 2022-11-11 32 2022-09-04
Kalmar 2022-11-07 2022-11-25 24 2022-09-18
Revinge 2022-11-07 2022-11-25 32 2022-09-18
Borås 2022-11-14 2022-12-02 22 2022-09-25
Sandö 2022-11-28 2022-12-16 32 2022-10-09

Senast granskad: 5 februari 2020

Till toppen av sidan