Till innehåll på sidan

Antagning till påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer

Här finner du viktig information om din anmälan - hur du anmäler dig, sista ansökningsdatum, vad som ska skickas in direkt respektive kan kompletteras med.

Om antalet sökande är fler än antalet platser kommer MSB att göra ett urval.

Grupp 1

Sökande som har avlagt brandingenjörsexamen.

Grupp 2

Sökande som uppfyller behörighetskravet på fullgjorda kursfordringar inom brandingenjörsprogrammet på minst 180 högskolepoäng av de 210 som krävs för Brandingenjörsexamen. 

Grupp 3

Sökande som vid sista kompletteringsdag inte uppfyller behörighetskravet på fullgjorda kursfordringar inom brandingenjörsprogrammet på minst 180 högskolepoäng av de 210 som krävs för Brandingenjörsexamen, men som har möjlighet att senast 7 januari uppvisa intyg om att minst 180 högskolepoäng av de 210 som krävs för Brandingenjörsexamen är uppfyllda.

Urvalet sker i fallande ordning mellan grupperna, i första hand tillsätts sökande från grupp 1, i andra hand från grupp 2 och i tredje hand från grupp 3.

Om antalet sökande från grupp 1 och 2 är större än antalet platser på utbildningen, antas inga sökande från grupp 3. Grupptillhörighet avgörs utifrån uppvisande av brandingenjörsexamen eller LADOK-utdrag senast sista kompletteringsdag. Om antalet i en grupp är större än det finns platser på utbildningen tillämpas lottning i den gruppen. 

 

Senast granskad: 11 oktober 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan