Till innehåll på sidan

AAR - After Action Review

Kursen ger dig en grundläggande förståelse för reflektionsmetoden After Action Review (AAR), där en systematisk dialog används efter genomförda insatser, övningar eller andra händelser för att hitta gemensamma lärdomar.

Metoden är ett verktyg för ständigt lärande och utveckling av individer, grupper, förmågor samt verksamheter.

Detaljer

Målgrupp

För dig som ska delta i en After Action Review och som arbetar inom kommunal räddningstjänst eller andra organisationer där reflektionsmetoden After Action Review, AAR är tänkt att användas.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri.

Här kan du ta del av webbkursen After Action Review - AAR

På msb.se/aar finns material till kursen.

Kursen ger dig en grundläggande förståelse för reflektionsmetoden After Action Review (AAR) och hur ett dialogmöte kan genomföras i praktiken.

Du lär dig hur AAR kan användas i praktiken för att på ett systematiskt sätt skapa en gemensam bild av en insats, övning eller händelse. Metoden kan skapa bättre förutsättningar för ett gemensamt lärande såväl inom som utanför den egna gruppen.

Kursen är webbaserad och motsvarar cirka fyra timmars egenstudier.

Kursplan AAR

Senast granskad: 13 mars 2024

Till toppen av sidan