Till innehåll på sidan

AAR - After Action Review

Kursen ger dig grundläggande förståelse för dialogmetoden After Action Review, AAR, en dialogmetod för utvärdering och lärande efter insats och övning.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar inom kommunal räddningstjänst.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri.

Här kan du ta del av webbutbildningen After Action Review - AAR

Kursen ger dig grundläggande förståelse för dialogmetoden After Action Review, AAR, en dialogmetod för utvärdering och lärande efter insats och övning. Du lär dig hur dialogverktyget kan användas i praktiken för att på ett systematiskt sätt skapa en gemensam bild av en övning eller en insats och hur det kan skapa bättre förutsättningar för ett gemensamt lärande såväl inom som utanför den egna gruppen.

Kursen är nätbaserad och motsvarar cirka fyra timmars egenstudier. Det är önskvärt att dessa studier kompletteras med praktiska övningar i den egna organisationen motsvarande ytterligare fyra timmar.

Kursplan AAR

Senast granskad: 8 april 2019

Till toppen av sidan