Till innehåll på sidan

Samlat stöd till kommuner

Kommuner får ersättning från staten för att utföra vissa uppgifter enligt lag och enligt överenskommelser mellan MSB och Sveriges Kommuner och Regioner

Uppgifter och stöd i krisberedskap

Enligt Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap 2019-2022 ska staten utöver ekonomisk ersättning även bidra med praktiskt stöd genom att utveckla vägledningar och utbildningar. Här har vi samlat praktiskt stöd från MSB till kommunerna enligt den struktur som finns i överenskommelserna.

Ytterligare stöd finns även i Handbok i kommunal krisberedskapKommunens uppgifter finns beskrivna mer detaljerat i överenskommelsen:

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022

Stöd i risk- och sårbarhetsanalys

Stöd i arbetet risk- och sårbarhetsanalysOm rapportering av risk- och sårbarhetsanalys

Stöd i planering

Juridisk vägledning – Kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelserVägledning för kommunens arbete med styrdokument 2019-2022Vägledning för kommunens utbildnings- och övningsplan 2019-2022Relaterad information

Om att efterfråga förstärkningsresurser från MSBInformation om om att förebygga och hantera naturolyckorStöd i arbete med samhällsviktig verksamhet och kontinuitetshantering

Stöd i geografiskt områdesansvar

Vägledning för lokal ISFRelaterad information

Om information till allmänheten under kampanjen KrisberedskapsveckanOm riskkommunikationOm anläggningar för utomhusvarningssystemet

Stöd i utbildning och övning

MSB:s stöd och vägledningar för övningarMSB:s utbildningarMSB:s utbildningsmaterialVägledning för utvärdering av hantering av inträffade händelser

Stöd i rapportering

WIS - webbaserat nationellt informationssystemRakel - det nationella radiokommunikationssystemet

Uppgifter och stöd i civilt försvar

Många stödmaterial är under utveckling. Uppgifter och befintligt stöd finns beskrivet nedan. Kommunens uppgifter finns beskrivna mer detaljerat i Överenskommelse om kommuneras arbete med civilt försvar 2018-2020.

Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020

Stöd inom kompetenshöjning inom totalförsvaret

Webbutbildning: Totalförsvar - ett gemensamt ansvar

Stöd inom säkerhetsskydd

Grundläggande interaktiv utbildning i säkerhetsskyddWebbutbildning i hantering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingarVägledning för säker och robust samverkanDet nya totalförsvaret – En hjälp på vägen!: riskreducerande åtgärder för lokal avsedd för delgivning av hemliga uppgifterDet nya totalförsvaret – En hjälp på vägen! : hantering av hemliga uppgifter i en fristående datorYtterligare stöd i säkerhetsskydd på webbsidan informationssäkerhet.seStöd i säkerhetsskydd på Säkerhetspolisens webbplats

Stöd i krigsorganisation och krigsplacering

Vägledning för krigsorganisation och krigsplaceringÖvergripande planeringsförutsättningar för planering för det civila försvaret finns i en bilaga i vägledningen.

Stöd i ledningsansvar

Övningsstöd för att öva kommunstyrelsen att leda verksamhet vid höjd beredskap enligt konceptet ”Öva enkelt”Stöd under utveckling: ett koncept  för  samverkan  och  ledning  för  höjd beredskap/civilt försvar

Stöd i geografiskt områdesansvar för civilt försvar

Stöd under utveckling: informationsmaterial om geografiskt områdesansvar inför och vid höjd beredskap

Stöd i rapportering för civilt försvar

Stöd under utveckling: en etablerad lösning som klarar krav på  utbyta information som rör Sveriges säkerhet

Övningsstöd för kommunstyrelser - att leda vid höjd beredskap

Finansiering av åtgärder

Anvisningar för hur den statliga ersättningen till kommunerna får användas

Redovisning av åtgärder

Varje år redovisar kommunerna de årliga redovisningen av åtgärder inom krisberedskap till länsstyrelserna enligt en mall som sänds till kommunerna.

Kontakt

LEH-funktionen
0771-240 240

Senast granskad: 17 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan