Till innehåll på sidan

Samlat stöd till kommuner

Här samlas information riktad till dig som arbetar med krisberedskap och civilt försvar i en kommun.

I handboken finner du samlat information som du kan behöva i ditt arbete. Nedan på denna sida finner du en översikt av kommunens uppgifter och stöd enligt de överenskommelser som tecknats mellan MSB och Sveriges Kommuner och Regioner om kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar.

Uppgifter och stöd i krisberedskap och civilt försvar enligt överenskommelser

Kommunens uppgifter finns detaljerat beskrivna i överenskommelserna.

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020

 

Finansiering av åtgärder

Anvisningar för hur den statliga ersättningen till kommunerna får användas

 

Viktiga datum

Varje år redovisar kommunerna åtgärder inom krisberedskap till länsstyrelserna enligt en mall som sänds till kommunerna.

Viktiga datum

 • 31 okt vart fjärde år: rapportering av risk- och sårbarhetsanalys, nästa gång 2023
 • 15 feb: årlig uppföljning av indikatorer, händelser, aktiviteter och ekonomi via länsstyrelserna
 • 31 dec under mandatperiodens första år:
  • plan för extraordinära händelser, beslutad av som lägst kommundirektör
  • reglemente för krisledningsnämnd, beslutad av kommunfullmäktige
  • utbildnings-och övningsplan, beslutad av som lägst kommundirektör
  • styrdokument, beslutad av kommunfullmäktige
 • Senast i juni varje år betalas statlig ersättning ut till kommuner

Kontakt

Kontakt

LEH-funktionen
0771-240 240

Senast granskad: 17 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan