Till innehåll på sidan

Restriktioner för transport på järnvägen

Restriktioner för transport av farligt gods på järnvägen ska framgå av järnvägsnätsbeskrivningen som infrastrukturförvaltaren ska ta fram.

I Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillträde till tjänster och järnvägsinfrastruktur (TSFS 2022:32), föreskrivs att det ska finnas en beskrivning av järnvägsnätet som innehåller information om villkor för att nyttja infrastrukturen. Informationen ska ange om restriktioner finns för transport av farligt gods.

MSB är inte behörig myndighet när det gäller att besluta om restriktioner för transport av farligt gods på järnvägsnätet.

En sammanställning över vilka restriktioner som gäller i respektive järnvägsnätsbeskrivning finns publicerad på Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail:s (OTIF) webbplats.

Restriktioner för järnvägsnätet (på engelska)

 

Senast granskad: 20 oktober 2022

Till toppen av sidan