Till innehåll på sidan

Kraftsamling - för en stärkt civil beredskap

År 2021 lanserade MSB en populärversion av Nationell risk och sårbarhetsbedömning som heter "Kraftsamling – för en stärkt civil beredskap".

Publikation

Kraftsamling – för en stärkt civil beredskap : baserad på MSB:s nationella risk- och förmågebedömning 2021

Publikationsnummer: MSB1796

Utgivningsår: 2021

Sveriges civila beredskap behöver stärkas för att möta den breda och allvarliga hot- och riskbild som samhället står inför. Klimatförändringar, hälsohot, osäkerhet i vår omvärld, cyberangrepp och info...

Omslagsbild för Kraftsamling – för en stärkt civil beredskap : baserad på MSB:s nationella risk- och förmågebedömning 2021

Publikationsnummer: MSB1796

Utgivningsår: 2021

Publikation

Strengthening civil preparedness

Publikationsnummer: MSB1866

Utgivningsår: 2021

Sweden’s civil preparedness must be further strengthened in order to manage the wide range of serious threats and risks facing our society. The strains that society must be able to deal with include c...

Omslagsbild för Strengthening civil preparedness

Publikationsnummer: MSB1866

Utgivningsår: 2021

Särskilt allvarliga samhällsutmaningar som lyfts fram i Kraftsamling – för en stärkt civil beredskap:

 • Antagonistiska hot behöver hanteras i fredstid och vid höjd beredskap
 • Klimatförändringar och teknisk utveckling ställer ökade krav på beredskapen
 • Skyddet mot olyckor med allvarliga konsekvenser behöver stärkas
 • Tilliten i samhället är utmanad

Särskilt viktiga utvecklingsområden för kraftsamling:

 • Förmågan till samverkan och ledning behöver stärkas
 • Samhällsviktig verksamhet och försörjningsberedskap behöver bli robust
 • Informations- och cybersäkerhet samt säkerhetsskydd behöver prioriteras högre
 • Allmänhetens beredskap och försvarsvilja behöver fortsatt öka
 • Den lokala beredskapen behöver stärkas
 • Förmågan att ta emot internationellt stöd behöver utvecklas
 • Lagstiftningen behöver utredas

Hur ska "Kraftsamling – för en stärkt civil beredskap" användas?

Populärversionen av NRFB riktar sig till den som är intresserad av beredskapsfrågor och som vill öka sin beredskap, enskilt eller tillsammans med andra. Den ska inspirera till samtal, till exempel på arbetsplatsen, i en förening eller i hemmet. Den ger en introduktion om den breda hot- och riskbilden och pekar på viktiga utvecklingsområden.

Senast granskad: 27 april 2023

Till toppen av sidan