Till innehåll på sidan

Organisation

MSB är en enrådighetsmyndighet. Det innebär att verksamheten leds av en myndighetschef som ansvarar för myndighetens verksamhet och rapporterar till regeringen.

MSB bedriver verksamhet i Stockholm, Karlstad och Kristinehamn samt på våra verksamhetsställen i Sandö, Revinge och Rosersberg där vi bedriver utbildning.

MSB har ungefär 1000 anställda.

Verksamheten är uppdelad i sex avdelningar och två sekretariat:

  • Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande arbete
  • Avdelningen för operativt arbete
  • Avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer
  • Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar
  • Avdelningen för verksamhetsstöd
  • Kommunikationsavdelningen
  • Rättssekretariatetet
  • Internrevision
  • Internationella sekretariatet

MSB:s organisationsschema

Senast granskad: 19 mars 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan