Till innehåll på sidan

Information till Avtalskommuner för MSB:s skogsbrandsdepåer

Här är information till så kallade ”Avtalskommuner för skogsbrand”, det vill säga de kommuner som har avtal med MSB om att hålla skogsbrandsdepåer. Avtalskommunerna får även informationen direkt av MSB, men efter önskemål ligger den även samlad här.

Bildspel med information om skogsbrandsdepåerna

Detta bildspel kan användas av avtalskommunerna vid intern och extern information om skogsbrandsdepåerna. Läsmanus finns under respektive bild. Inga ändringar får göras i befintliga bilder, däremot kan bilder läggas till vid en presentation.

Bildspel: Information om skogsbrandsdepåer

Information till kommun som använder skogsbrandsdepån

Informationsblad om vad som gäller då en kommun använder MSB:s skogsbrandsdepå.

Informationsblad till kommun som använder skogsbrandsdepån

Information till den som lämnar ut skogsbrandsdepån

Informationsblad om vad den som lämnar ut skogsbrandsdepån ska tänka på vid överlämnandet till en annan kommun.

Informationsblad till den som lämnar ut skogsbrandsdepån 

Instruktionsfilm om Rubergsprutan

Senast granskad: 13 maj 2019

Till toppen av sidan