Till innehåll på sidan

Skogsbrand och vegetationsbrand

Risken för brand i skog och vegetation styrs väderförhållandena och hur vegetationen ser ut. Därför är det viktigt att det förebyggande skyddet anpassas lokalt.

Vid torka, höga utomhustemperaturer eller andra extrema förhållanden kan det behövas särskilda brandskyddsåtgärder. Kommuner eller länsstyrelser kan också besluta om eldningsförbud. För att få en uppfattning om aktuell brandrisk i skog och vegetation (växtlighet) finns det några verktyg man kan ta hjälp av, bland annat appen BRANDRISK UTE samt brandriskprognoser.

Appen BRANDRISK UTEBrandriskprognoser och brandriskkartorSkogsbränder i ett förändrat klimat

Ett generellt varmare klimat medför att säsongen för skogsbrand och vegetationsbrand förlängs i Sverige i framtiden. Såväl ytan som skogsbrändernas antal kan komma att öka. Antalet högriskdagar då skogsbränder kan inträffa förväntas öka i södra Sverige. För norra Sverige förväntas det däremot bli en marginell minskning av antalet högriskdagar. Den förväntade nederbördsökningen under vintern kommer antagligen inte att inverka nämnvärt på brandsäsongens start.

EU-samarbeten

Inom EU-samarbetet är skogsbrandskyddsfrågorna viktiga. Flera av medlemsländerna inom södra EU utför omfattande åtgärder för att förebygga skogsbrand.

Så är du försiktig i skog och mark

Senast granskad: 21 mars 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan