Till innehåll på sidan

Skogsbrand och vegetationsbrand

Inför skogsbrandssäsongen 2021 finns det stöd att få i form av utbildningar, vägledningar och verktyg. Här finns också aktuell information om våra flygande resurser i beredskap.

Vad kan jag som privatperson göra?

Vi har alla ett ansvar att vara försiktiga i skog och mark för att inte starta varken gräs- eller skogsbränder. På dinsäkerhet.se finns mer information.

Elda i naturenElda i gräsEldningsförbud

Aktuell beredskap för helikoptrar och skopande flygplan

Helikoptrar

Ingen beredskap med helikoptrar för tillfället.

Skopande flygplan

Beredskap: 180 minuter

Antal: 2 flygplan

Plats: Nyköping

Förstärkningsresurser vid skogsbrand

När kommunens och regionens egna resurser inte räcker till vid en olycka, kris eller annan större händelse, har MSB förstärkningsresurser som kan ställas till förfogande.

Förstärkningsresurser skogsbrand

Uppdaterad checklista för flygande resurser

Inför årets säsong har checklistan för begäran av stöd av flygande resurser uppdaterats. Uppdateringarna är baserade på erfarenheterna från omkring hundra insatser och dialog med räddningstjänster och länsstyrelser.

Checklista för begäran om lufburet stöd för skogsbrandsbekämpning

Luftburet stöd för skogsbrandsbekämpning – nytt faktablad

Inför säsongen 2021 har MSB tecknat nytt avtal om helikoptrar samt beslutat att utlösa en option som ger ytterligare två mindre skopande flygplan för att stödja kommunal räddningstjänst att hantera skogsbränder.

Faktablad - luftburet stöd för skogsbrandsbekämpning

Förstärkningsresurs samverkan och ledning (FSOL) - räddningstjänst

MSB har inför året utvecklat förstärkningsresursen för stöd till samverkan och ledning (FSOL) med en särskild inriktning mot räddningstjänst. Inom resursen finns kompetens kring skogsbrand generellt men också kunskap och erfarenhet på området flygande resurser för släckning. En räddningstjänst med behov av stöd kan begära det från MSB. Stödet anpassas till det faktiska behovet och bygger på en dialog mellan begärande räddningstjänst och MSB.

Förstärkningsresurs samverkan och ledning

Utbildning och stöd för skogsbrandssläckning

Skogsbrand - webbutbildning via FortbildningstjänstenVägledning i skogsbrandssläckningBroschyr för rekrytering till räddningsvärn

Prognoser och kartjänster

Kartor och prognoser är viktiga verktyg för beslutsfattande och inriktning. Det kan handla om beslut om eldningsförbud, förebyggande åtgärder, planering av beredskap för och genomförande av släckinsatser, skogsbrandsbevakning med flyg och naturvårdsbränning.

Brandriskprognoser och brandriskkartor

Vädret påverkar brandrisken i skog och mark. Prognoserna uppdateras flera gånger per dygn och finns tillgängliga för sex dygn avseende skogsbrandsrisk respektive två dygn för gräsbrandsrisk.  Brandriskprognoserna tas fram av SMHI på uppdrag av MSB.

Brandriskprognoser och brandriskkartor

Brandbränsleklassificering

Brandbränsleklassificering är en webbaserad karttjänst som främst ska ge underlag till kommunal räddningstjänst och länsstyrelser om skogsvegetationens brandbenägenheten.

Brandbränsleklassificering

Nationell bakgrundskarta

En gemensam bakgrundskarta är en viktig förutsättning för att koordinera och genomföra insatser, såväl inom den egna verksamheten som, när flera aktörer är inblandade. MSB har tagit fram en webbplats med information och rekommendationer för kartanvändning inom krisberedskap och blåljus – före, under och efter en händelse.  Här finns också gemensamma kartsymboler, det som kallas för SiTaC-symboler, för nedladdning.

Kartor för krisberedskap och blåljus

Sjöar och vattendrag som är lämpliga för skopning av vatten

För att underlätta beslutsfattande vid räddningsinsatser då brandbekämpningsflygplan aktiverats har Länsstyrelserna tagit fram ett gemensamt underlag för lämpliga sjöar och vattendrag för skopning av vatten. Inför säsongen 2021 har detta stöd fortsatt att utvecklas.

Sjöar och vattendrag som är lämpliga för skopning av vatten på länsstyrelsens webbplats

Skogsbrandsbevakning

Skogsbrandsbevakning med flyg

Alla län har rätt att söka statliga medel från MSB för att kunna bedriva skogsbrandbevakning med flyg. Målet är att så tidigt som möjligt upptäcka och positionsbestämma skogsbränder för att kunna hindra deras spridning och därmed kostnadskrävande räddningsinsatser samt stora egendomsförluster.

Skogsbrandsbevakning med flyg

Satellitdetektion av bränder – tester 2021

MSB och SMHI kommer även detta år att fortsätta tester med satellitdetektion under skogsbrandsäsongen. Det finns möjlighet för fler  att delta genom att rapportera och följa upp satellitdetektioner och inträffade bränder. För mer information kontakta MSB:s funktionsmail: brand2020satellit@msb.se

Förstudie – framtida detektion av vegetations- och skogsbränder

SWECO har genomfört en förstudie på uppdrag av MSB. Syftet med denna studie är att lägga fram förslag påframtida helhetskoncept för detektion av vegetations-och skogsbränder i Sverige. Den befintliga detektionsmetodiken ska även ses över med fokus på möjliga förbättringsåtgärder. MSB ser ett behov av att utveckla detektion av bränder i skog och mark och kommer under 2021 tillsammans med andra aktörer att analysera resultatet och vägen framåt

Förstudie : Framtida detektion av vegetations- och skogsbränder 

Besluta om eldningsförbud

Det är kommunen eller länsstyrelsen som beslutar om att utfärda föreskrifter om eldningsförbud. Som ett stöd för vad lagen avser finns en vägledning om eldningsförbud som riktar sig mot kommuner, kommunal räddningstjänst och länsstyrelser. Här finns också ett informationspaket för att underlätta kommunikationen kring ett eldningsförbud.

Vägledning om eldningsförbudInformationspaket om eldningsförbud

Informera allmänheten om brandrisk och eldningsförbud

Här finns stöd och material för hur du kan informera allmänheten förebyggande om brandrisk eller när eldningsförbud har införts.

Informera allmänheten om gräsbrand eller skogsbrandsriskInformera allmänheten om eldningsförbud

Senast granskad: 23 april 2021

Till toppen av sidan