Till innehåll på sidan

Felanmälan av Rakel

Här kan du göra en felanmälan om du har upplevt problem med Rakel.

Notera dina iakttagelser direkt vid feltillfället och gör en felanmälan till oss så nära i tid som möjligt. På så sätt finns en större möjlighet för oss att göra en korrekt felsökning.

Ju mer detaljerad information som du lämnar om tid, plats, inblandade Rakelterminaler etcetera, desto bättre kan vi härleda och analysera problemet.

Observera, för att din organisation ska få återkoppling på felanmälan behöver du fylla i behörig kontaktperson.

Uppgifter markerade med stjärna (*) är obligatoriska för att kunna registrera felanmälan.

Felanmälan av Rakel

Hur ofta har problemet upplevts?
Hur många Rakelabonnemang berörs?

Senast granskad: 21 januari 2022

Till toppen av sidan