Till innehåll på sidan

Skogsbrandbevakning med flyg

Alla län har rätt att söka statliga medel från MSB för att kunna bedriva skogsbrandbevakning med flyg.

Länsstyrelsen har ansvaret

Länsstyrelsen har ansvaret för skogsbrandbevakning med flyg och beslutar enligt MSB:s riktlinjer om bevakning med flyg ska bedrivas i länet. Därefter beslutar länsstyrelsen om omfattningen av bevakningen, till exempel om flygslingornas uppläggning och hur ofta bevakning ska utföras.

Statistik

 

2017

2018

2019

2020

Flygtimmar 2473 11008 3252 5014
Antal upptäckta bränder* 53 (98) 290 (688) 91 (151) 94 (160)
Kostnad 6,26 milj 29,87 milj 10,85 milj 15,46 milj

*De tillfällen då skogsbrandflyget upptäckt branden efter dirigering av SOS anges i parentes

MSB:s ramar och riktlinjer

I MSB:s årliga inriktning hittar du mer information om bland annat ansvarsområden, rapportering och ersättning för skogsbrandbevakning med flyg.

Inriktning för skogsbrandbevakning med flyg för år 2021 (pdf)Beslut om inriktning för skogsbrandbevakning med flyg för år 2021 (pdf)

Tidigare inriktningar

2020

Inriktning för skogsbrandbevakning med flyg för år 2020Beslut om inriktning för skogsbrandbevakning med flyg för år 2020

2019

Inriktning för skogsbrandbevakning med flyg år 2019Beslut om inriktning för skogsbrandbevakning med flyg år 2019

2018

Inriktning för skogsbrandbevakning med flyg år 2018Beslut om inriktning för skogsbrandbevakning med flyg år 2018

Senast granskad: 8 december 2020

Till toppen av sidan