Till innehåll på sidan

Personal i räddningstjänstens utryckningstjänst från årsuppföljning LSO

MSB samlar varje år in en uppföljning av kommunernas verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor, kallad årsuppföljningen LSO. Som en del i denna uppföljning ingår en insamling av uppgifter om personal i räddningstjänstens utryckningstjänst.

Årsuppföljningen LSO ingår som en del i MSB:s tillsyn över kommunernas skyldigheter enligt LSO och bidrar till en nationell bild över verksamheten samt ger underlag för MSB:s stödjande och vägledande arbete gentemot kommunerna.

Mer om årsuppföljning LSO samt fler uppgifter från årsuppföljningen

Personal i räddningstjänstens utryckningstjänst, deltidsbrandmän/RiB

Inom kommunal räddningstjänst är de flesta, 69 %, av personalen i räddningstjänstens utryckningstjänst anställda med beredskapstjänstgöring och har en annan fast huvudanställning. De kallas oftast deltidsbrandmän eller räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB).
I diagrammet nedan visas andelen kvinnor och män i räddningstjänstens utryckningstjänst, deltid/RiB och avser både befäl och brandmän.

Diagram: andelen kvinnor 8% och män 92% i räddningstjänstens tryckningstjänst, deltid/RiB för 2022
Andelen kvinnor och män i räddningstjänstens utryckningstjänst, deltid/RiB och avser både befäl och brandmän 2022
Diagram: andelen kvinnor 8% och män 92% i räddningstjänstens tryckningstjänst, deltid/RiB för 2022 Andelen kvinnor och män i räddningstjänstens utryckningstjänst, deltid/RiB och avser både befäl och brandmän 2022

I tabellen samt tillhörande diagram nedan redovisas antalet kvinnor respektive män samt totalt antal anställda, summerat per år.

Tabell: Antal anställda kvinnor och män i räddningstjänstens utryckningstjänst, deltid/RiB per år 2013-2022.
År Kvinnor Män Total
2013 537 10 067 10 604
2014 554 10 153 10 707
2015 616 10 035 10 651
2016 635 10 050 10 685
2017 689 9 866 10 555
2018 757 9 936 10 693
2019 824 9 875 10 699
2020 836 10 011 10 847
2021 846 10 086 10 932
2022 918 10 148 11 066
Diagram: antalet kvinnor respektive män i räddningstjänstens utryckningstjänst, deltid/RiB och avser både befäl och brandmän från 2013 till 2022. Antalet kvinnor har ökat från 537 till 918. Antalet män har varit runt 10000 hela perioden.
Antalet kvinnor respektive män i räddningstjänstens utryckningstjänst, deltid/RiB, 2013-2022
Diagram: antalet kvinnor respektive män i räddningstjänstens utryckningstjänst, deltid/RiB och avser både befäl och brandmän från 2013 till 2022. Antalet kvinnor har ökat från 537 till 918. Antalet män har varit runt 10000 hela perioden. Antalet kvinnor respektive män i räddningstjänstens utryckningstjänst, deltid/RiB, 2013-2022

Personal i räddningstjänstens utryckningstjänst, heltid

På större orter finns det personal i räddningstjänstens utryckningstjänst som är heltidsanställda. I denna redovisning anges de som har utryckningstjänst som huvudsaklig arbetsuppgift (det vill säga mer än hälften av den totala arbetstiden).

I diagrammet nedan visas andelen kvinnor och män i räddningstjänstens utryckningstjänst, heltid och avser både befäl och brandmän.

Diagram: andelen kvinnor 7% och män 93% i räddningstjänstens tryckningstjänst, heltid för 2022
Andelen kvinnor och män i räddningstjänstens utryckningstjänst, heltid och avser både befäl och brandmän
Diagram: andelen kvinnor 7% och män 93% i räddningstjänstens tryckningstjänst, heltid för 2022 Andelen kvinnor och män i räddningstjänstens utryckningstjänst, heltid och avser både befäl och brandmän

I tabellen samt tillhörande diagram nedan redovisas antalet kvinnor respektive män samt totalt antal anställda, summerat per år.

 

Tabell: Antal kvinnor och män i räddningstjänstens utryckningstjänst, heltid per år 2013-2022.
År Kvinnor Män Total
2013 170 4 842 5 012
2014 186 4 725 4 911
2015 195 4 711 4 906
2016 218 4 625 4 843
2017 251 4 630 4 881
2018 270 4 733 5 003
2019 283 4 687 4 970
2020 303 4 748 5 051
2021 311 4 636 4 947
2022 345 4 605 4 950
Diagram: antalet kvinnor respektive män i räddningstjänstens utryckningstjänst, heltid och avser både befäl och brandmän från 2013 till 2022. Antalet kvinnor har ökat från 170 till 345. Antalet män har varit runt 4600-4700 under hela perioden.
Antalet kvinnor respektive män samt totalt antal anställda, summerat per år 2013-2022
Diagram: antalet kvinnor respektive män i räddningstjänstens utryckningstjänst, heltid och avser både befäl och brandmän från 2013 till 2022. Antalet kvinnor har ökat från 170 till 345. Antalet män har varit runt 4600-4700 under hela perioden. Antalet kvinnor respektive män samt totalt antal anställda, summerat per år 2013-2022

Förändring i andel kvinnor i räddningstjänstens uttryckningstjänst, deltid/RiB och heltid

Andelen kvinnor i räddningstjänstens uttryckningstjänst ökar, både inom deltid/RiB och heltid.

Andelen kvinnor i räddningstjänstens uttryckningstjänst ökar, både inom deltid/RiB och heltid mellan 2013 och 2022. För deltid/RiB har andelen gått från 5 till 8 procent. För heltid har andelen gått från 3 till 7 procent.
Andelen kvinnor i räddningstjänstens uttryckningstjänst (deltid/RiB och heltid) 2013-2022.
Andelen kvinnor i räddningstjänstens uttryckningstjänst ökar, både inom deltid/RiB och heltid mellan 2013 och 2022. För deltid/RiB har andelen gått från 5 till 8 procent. För heltid har andelen gått från 3 till 7 procent. Andelen kvinnor i räddningstjänstens uttryckningstjänst (deltid/RiB och heltid) 2013-2022.

Totalt antal anställda i räddningstjänstens utryckningstjänst

Det totala antalet anställda i räddningstjänstens utryckningstjänst ökar kontinuerligt. Fördelningen mellan anställda deltid/RiB och heltid är relativt konstant med en liten ökning från 68 till 69 %.

Tabell: Antal personer i räddningstjänstens utryckningstjänst både deltid/RiB och heltid med huvudsaklig arbetsuppgift inom utryckningstjänst.
År Deltid total Heltid total Samtliga
2013 10 604 5 012 15 616
2014 10 707 4 911 15 618
2015 10 651 4 906 15 557
2016 10 685 4 843 15 528
2017 10 555 4 881 15 436
2018 10 693 5 003 15 696
2019 10 699 4 970 15 669
2020 10 847 5 051 15 898
2021 10 932 4 947 15 879
2022 11 066 4 950 16 016

Senast granskad: 1 december 2023

Till toppen av sidan