Till innehåll på sidan

Utrustning för skyddsrum

Till varje skyddsrum ska finnas den utrustning som behövs för att ställa i ordning det. På denna sida hittar du bilder och förklaringar till ett urval av den utrustning som finns.

Vilken utrustning som ska finnas i skyddsrummet beror på till exempel: 

 • teknisk bestämmelse som skyddsrummet byggts enligt,
 • storlek på skyddsrummet samt
 • utrustning avsedd för andra specifika behov.

Utrustningen kan se olika ut beroende från vilken tidsperiod de är ifrån. Därför har vi tagit med bilder som visar olika utseenden.

Tabellen visar giltighetstid för olika tekniska bestämmelser.

  Typ 1 Typ 1 Typ 2 Typ 2 Typ 2 Typ 3

Teknisk bestämmelse

S7

ASKR

NSKR

TB74

TB78

SR

Giltighetstid

1945-1950

1950-1961

1961-1974

1974-1978

1978-1992

1992-

 • Frånluftskanal

  Kanal som leder ut förbrukad luft från skyddsrummet till luftslussen, passerar via toalettutrymmena.

 • Fånganordning

  Fånganordning används för belysningsarmaturer och element. Syftet med fånganordningarna är att förhindra att belysningsarmaturerna eller elementen ska rasa ner och består av en formanpassad stålkonstruktion (plattstål). Tidigare var även spännband tillåtna.
  Krav på fånganordning finns för skyddsrum typ 2 & 3 (NSKR, TB74, TB78, SR – byggda från 1961 och framåt) samt vid modernisering av belysningsarmatur och element.

  Fånganordning för lampa

  Fånganordning för element

 • Gastät dörr

  Gastät dörr finns om skyddsrummet har en fast/permanent luftsluss.

  Gastät dörr

 • Genomföring med skyddsplåt

  Genomföringen kan användas för fredsventilation. Vid ett eventuellt iordningställande ska fredsventilationen tas bort och skyddsplåt tillsammans med tätningslist monteras för att täta öppningen i stommen.
  För skyddsrum byggda i perioden 1969-1992 ska man dessutom fylla genomföringen med betongproppar.
  I fredstid ska skyddsplåt, tätningslist, skruvar/muttrar och eventuella betongproppar förvaras i skyddsrumsförrådet.

  genomforing m skyddsplatNY.jpg

  Skyddsplåt

  Monterad skyddsplåt:

  Genomföring skyddsplat stårNY.jpg

 • Luftsluss/ gasfång

  Syftet med luftsluss, eller gasfång som det också kallas, är att förorenad luft inte ska ta sig in i skyddsrummet.

  Luftslussen finns i två varianter, fast/permanent eller monterbar.

  Fast luftsluss

  Den fasta/permanenta luftslussen finns i skyddsrum typ 1 & 2 (S7, ASKR, NSKR, TB74, TB78 – byggda mellan 1945-1992). I undantagsfall kan fast/permanent luftsluss även finnas i senare byggda skyddsrum. Den består av ett permanent rum mellan skyddsrumsdörren och gasdörren.

  Fast luftsluss

  Monterbar luftsluss

  Den monterbara luftslussen finns i skyddsrum typ 2 & 3 (TB74, TB78, SR – byggda från 1974 och framåt).

   

  Monterbar luftsluss i plåt

  Monterbar luftsluss i plåt

 • Reservutgång

  Används för utrymning och öppnas alltid inåt. Kan vara utförd antingen med betongelement eller med stållucka. I fredstid kan man exempelvis nyttja reservutgången som fönster. Om skyddsrummet skulle behöva ställas i ordning för skyddsrumsdrift ska fönstret knackas ut och ersättas med väl förankrade betongelement.

   

  reservutgång 3NY.jpg

   

  På utsidan kan reservutgången se olika ut.

 • Skyddsfilter

  Renar den inkommande luften från damm samt kemiska och biologiska stridsmedel.

  Det finns tre typer av skyddsfilter; gas- och dimfilter, sandfilter och FAG-filter. Vilken variant av skyddsfilter som skyddsrummet har beror på när skyddsrummet byggdes samt om modernisering skett.

  Gas- och dimfilter

  Finns i skyddsrum typ 1 (S7 & ASKR – byggda mellan 1945-1961).

  Sandfilter

  Finns i skyddsrum typ 2 (NSKR & TB74 – byggda mellan 1961-1978). I skyddsrum med sandfilter saknas stötvågsventil, stötvågsskyddet finns istället inbyggt i sandfiltret.

    

  Sandlåda invändigt:

  sandlåda invändigt

  Sandlåda utvändigt:

  Sandlåda utvändigt

  FAG-filter

  Finns i skyddsrum typ 2 & 3 (TB74, TB78, SR – byggda från 1974 och framåt) samt i äldre skyddsrum där filtersystemet moderniserats. 

  FAG filter 2NY.jpg

  FAG filter 3NY.jpg

  FAG filterNY.jpg

  FAG filtr 4NY.jpg

 • Skyddsrumsdörr

  En skyddsrumsdörr används där dörröppningar behövs för ett skyddsrums in- och utrymning eller för dess fredsanvändning. Dörren ska ge dörröppningen nödvändigt splitter-, strålnings-, brand- och stötvågsskydd.

  Skyddsrumsdörrarna kan se olika ut beroende på vilken tidsperiod de är ifrån. Nedan kommer exempel på hur de kan se ut:

  Skyddsrumsdörr Typ 1 (S7 & ASKR - byggda mellan 1945-1961):

  Det som kännetecknar denna dörr är att den går inåt, alla senare skyddsrumsdörrar går utåt. Av den orsaken kan dörren även räknas som en reservutgång som ska öppnas inåt i skyddsrummet.

   

  Skyddsrumsdörr Typ 2 (NSKR, TB74, TB78 – byggda mellan 1961-1992)

   

  Skyddsrumsdörr Typ 3 (SR – byggda 1992 och framåt)

  Dörren längst ner är försedd med splitterskyddsplåtar. Det ska finnas på skyddsrumsdörrar typ 3 där dörren leder ut i det fria.

  Pardörr med mittpost

  Används om det finns behov av en större dörröppning. Mittpost monteras när skyddsrummet ställs i ordning.

  Inbyggda skyddsrumsdörrar:

  Skyddsrumsdörrar kan vara inbyggda. Inbyggnaden ska vara lätt demonterbar och får inte hindra inspektion eller underhåll av dörren. Skyddsrumsdörrar som går direkt till det fria ska alltid vara inbyggda för att väderskydda dörren.

 • Skyddsrumsförråd

  För de allra flesta skyddsrum gäller att det ska finnas ett förråd, i eller i närheten av skyddsrummet, som är låst, torrt, ventilerat och uppvärmt till minst 5 ºC. Skyddsrumsförrådet får endast användas för skyddsrummets utrustning.

 • Skyltning

  En skylt ska sitta på byggnadens fasad vid den entrén som leder till skyddsrummet och ytterligare en skylt ska sitta på väggen bredvid ingången till själva skyddsrummet. Skylt får inte sitta bakom skyddsdörr så att den döljs av dörrbladet i uppställt läge.

 • Stötvågsventil

  Stötvågsventilens syfte är att stänga ute stötvågor från skyddsrummet. Den sitter monterad på luftintaget.

  Stötvågsventil finns i två varianter, manuell eller automatisk.

  Manuell stötvågsventil

  Manuell stötvågsventil finns i skyddsrum typ 1 (S7 & ASKR – byggda mellan 1945-1961). Denna typ av stötvågsventil får man själv stänga vid risk för inkommande stötvåg. I normalläge ska stötvågsventilen vara i öppet läge för att möjliggöra luftförsörjning i skyddsrummet. Det finns en dräneringsanordning i form av ett rör bredvid stötvågsventilen vars syfte är att få bort kondens.

   

  Automatisk stötvågsventil

  Automatisk stötvågsventil finns i skyddsrum typ 2 & 3 (NSKR, TB74, TB78, SR – byggda från 1961 och framåt). Denna typ av stötvågsventil känner själv av inkommande stötvåg och stängs då automatiskt. Stötvågsventilen dräneras på kondens genom att öppna dräneringsskruven som sitter på stötvågsventilen.

  stötvågsventil

  stotavågsventil auto 2NY.jpg

  stotvagsventil 5NY.jpg

   

   

 • Toalettutrymme

  Ska finnas ett toalettutrymme för varje påbörjat 30-tal skyddsplatser. I äldre skyddsrum beräknade man ett utrymme för varje påbörjat 25-tal skyddsplatser.
  Äldre skyddsrum är utrustade med toalettkärl av papp med tillhörande plastsäckar. Nyare skyddsrum har toalettkärl av plast och det ska då vara tre plastkärl för varje toalettutrymme.

 • Tröskel

  Finns både fast och monterbar tröskel. I fredstid ska den monterbara tröskeln ligga i skyddsrumsförrådet och monteras först vid ett eventuellt iordningställande.

  Fast tröskel

  Fast tröskel

  Monterbar tröskel

 • Tätningslister

  Tätningslister används till dörrar, eventuella luckor och skyddsplåtar. I fredstid ska listerna vara förvarade i rymlig och tättslutande förpackning och placerade i skyddsrumsförrådet. Tätningslist till stötupptagande gummilist för skyddsrumsdörr i skyddsrum typ 2 (NSKR, TB74, TB78 – byggda mellan 1961-1992) ska vara monterad.

 • Vattenkärl

  Äldre skyddsrum är utrustade med vattenkärl av papp med tillhörande plastsäckar. Nyare skyddsrum har vattenkärl av plast. Man beräknar ca 10 liter per skyddsrumsplats.

  vattenkärlNY.jpg

 • Ventilationsaggregat

  Används för luftförsörjning i skyddsrum. Det finns många olika modeller på ventilationsaggregat. Ventilationsaggregat ska vid normaldrift drivas med el men ska vid avbrott i elförsörjning kunna drivas manuellt. Vissa äldre aggregat kan sakna eldrift.

  ventilationsaggregatNY.jpg

  ventilationsaggregat-slutbesiktningNY.jpg

  Ventilationsaggregat

   

 • Verktyg

  Används för demontering av fredsinredning, iordningställande och evakuering.

  Saknas grundutrustning ska ny utrustning enligt tabell 7:41a i handboken SR15 anskaffas. Förutom grundutrustning ska sådan utrustning finnas som särskilt behövs för iordningställande av aktuellt skyddsrum.

  Handbok SR15 finns på sidan Föreskrifter och handböcker för skyddsrumGrundutrustningen enligt SR15 gäller för skyddsrum typ 3 (SR – byggda från 1992 och framåt). Grundutrustningen för skyddsrum typ 1 & 2 (S7, ASKR, NSKR, TB74, TB78 – byggda mellan 1945-1992) är nästan identiskt bortsett från att det saknas en fogspruta, en polygriptång, en skiftnyckel med längd 375 mm, en hink, nyckel till skyddsrumsdörren samt vid behov nyckel till dörrmittpost. Vattenslang med strålrör gäller för skyddsrum byggda från 1974 och framåt. Iordningställanderitning gäller för skyddsrum byggda från 1978 och framåt.

 • Övertrycksmätare

  Används för att kontrollera att det finns ett övertryck i skyddsrummet.

  övertrycksmätareNY.jpg

 • Övertrycksventil

  Med hjälp av övertrycket som skapas inne i skyddsrummet kan förbrukad luft släppas ut genom övertrycksventilen.

  Övertrycksventil finns i två varianter, fast eller automatisk.

  Fast övertrycksventil

  Fast övertrycksventil benämndes tidigare skyddsventil. Den finns enbart i skyddsrum typ 1 & 2 (S7, ASKR, NSKR – byggda mellan 1945-1974) där permanent luftsluss finns. Den är alltid placerad i luftslussens yttre begränsningsvägg och är fylld med singel. Utöver att ventilen släpper ut förbrukad luft skyddar den mot stötvåg och splitter.

  Fast övertrycksventil

   

   

  Automatisk övertrycksventil

  Automatisk övertrycksventil finns i alla skyddsrum även i de skyddsrum där fast övertrycksventil finns. Vid övertryck i skyddsrummet öppnas ventilen och stängs om övertrycket försvinner eller vid utifrån kommande luftstötvåg. I skyddsrum där fast/permanent luftsluss och fast övertrycksventil finns sitter den automatiska övertrycksventilen i luftslussens innervägg. Om skyddsrummet istället har monterbar luftsluss sitter den automatiska övertrycksventilen enligt bild nedan.

  overtrycksventilNY.jpg

  automatisk-övertrycksventilNY.jpg

   

Senast granskad: 7 december 2023

Till toppen av sidan