Denna handbok är avsedd dels för verksamhetsutövare som vill ha en samlad presentationav regelverket och dess tillämpning på bensinstationer, dels för tillstånd...