Till innehåll på sidan

Utbildningsmaterial för 6-10 år

För målgruppen 6-10 år har MSB tagit fram skolmaterial om brand, olyckor och naturolyckor. Materialet innehåller elevmaterial, lärarhandledning, fakta och länktips.

Brand och olyckor

Materialet Vi lär oss om eld och brand syftar till att ge barn grundläggande kunskaper om eld och brand. Målet med materialet är att barn ska få en förståelse för hur lätt eld kan bli brand och vad man ska göra om det börjar brinna. 

Utbildningsmaterialet består av en handledning med faktafördjupning, en elevfolder och en presentation. Det finns även en utskriftsvänlig version av övningarna från elevfoldern.

Handledningen går igenom kunskapsmål till varje kapitel i elevfoldern och ger förslag på extraövningar och diskussionsfrågor.
Elevfoldern är en pdf som lämpar sig för digital visning. Övningarna har en formulärfunktion som ger eleverna möjligheten att fylla i svaren direkt i den digitala pdf:en.

Presentationen är baserad på elevfoldern och innehåller interaktiva delar där man kan klicka fram ljud och rätta övningar.
Materialet lämpar sig för såväl grupparbete som enskilt arbete. Materialet innehåller även delar som berör is- och vattensäkerhet samt farliga ämnen i hemmet. I filmen "Användning av skolmaterial om eld och brand" ges en introduktion av hur de interaktiva funktionerna i materialet fungerar.

För elever

Vi lär oss om eld och brand, elevfolderVi lär oss om eld och brand, övningar

För lärare

Vi lär oss om eld och brand, handledning och faktafördjupningAnvändning av skolmaterial om eld och brand (Youtube)Vi lär oss om eld och brand (pptx)

Naturolyckor

Genom materialet ”Klossköping” finns möjlighet att på ett lekfullt sätt öka kunskapen om översvämningar.

Ni bygger själva upp ert "Klossköping" som ni vill ha det. Här finns handledning med tips och idéer om lektionsupplägg samt enkla bygginstruktioner.

För lärare

Klossköping, lärarhandledningKlossköping, lärarstöd (pptx)

Senast granskad: 2 juni 2021

Till toppen av sidan