Till innehåll på sidan

Anmälan Skydd mot olyckor

Du anmäler dig till utbildning Skydd mot olyckor via antagning.se. Sista anmälningsdag är 15 april för hösten och 15 oktober för våren. Webbanmälan öppnar cirka en månad innan dessa datum.

Observera att informationen på antagning.se inte alltid gäller för utbildningen Skydd mot olyckor, SMO. Särskilt gäller detta för viktiga datum.

Anmäl dig till utbildningen Skydd mot olyckor

MSB hanterar inte sena anmälningar då vi utan problem fyller platserna på utbildningen med dem som anmält sig i tid.

 • Viktiga datum
  Rullbandstest tidigast genomfört 4 mars
  Webbanmälan öppnar 15 mars
  Sista anmälningsdag 15 april
  Kontrolluppgifter april-juni
  Sista kompletteringsdag 20 juni
  Antagningsbesked ett 28 juni
  Sisa svarsdag 16 juli
  Antagningsbesked två 18 juli
  Sista svarsdag (till MSB) 25 juli
  Läkarundersökning augusti
  Kursstart vecka 36

Antagningsbesked

Observera att reserver inte behöver svara på antagningsbesked två.

Till terminsstarten våren 2019 kommer följande alternativ att kunna sökas:

 • Revinge platsbunden
 • Revinge distans
 • Sandö platsbunden
 • Sandö distans

Du måste prioritera dina utbildningsalternativ i din anmälan. Det är viktigt att tänka på att du bara kan bli antagen till ett alternativ.  Blir du antagen till en utbildning stryks du från lägre prioriterade alternativ.

Kom ihåg att du via antagning.se måste skicka in/ladda upp kopior på

 • intyg på rullbandstest (finns på hemsidan, ska även tas med till läkarundersökningen om du blir antagen till utbildningen)
 • betyg (om de inte finns i betygsdatabasen)
 • körkort
 • intyg på simkunnighet (finns på hemsidan) och
 • intyg på arbetslivserfarenhet om den överstiger två år

Om du skickar kopior per post ska det ske så snart du anmält dig via webben. Skicka aldrig original. Samma adress ska användas om du kompletterar din ansökan med intyg och dokument.

Om du inte kan ladda upp dokument på antagning.se kan du skicka dem till:

Antagningsservice
R 312
106 53 STOCKHOLM

Kompletteringar ska skickas så snart som möjligt när du anmält dig via webben, tänker du komplettera med bland annat intyg som inte är färdiga till sista anmälningsdag måste dessa vara  tillhanda senast sista kompletteringsdatum.

Du som gått på en gymnasieskola som är ansluten till betygsdatabasen behöver inte skicka in ditt slutbetyg.

Frågor om betyg, behörigheter och din anmälan

Frågor som rör dina betyg, betygsbehörigheter och anmälan till utbildningen besvaras av Universitets- och högskolerådet (UHR).

Tänk på att alla handlingar du skickar till UHR måste vara märkta med ditt personnummer.

Allmänna frågor om den medicinska prövningen

Har du frågor om den medicinska prövningen, eventuella sjukdomstillstånd och liknande, kontakta Rekryteringsmyndighetens kundsupport:
sjukskoterskor.kundsupport@rekryteringsmyndigheten.se (ange MSB i ämnesraden)

Prövning till utbildning i Skydd mot olyckor på Rekryteringsmyndighetens webbplats

Frågor om utbildningen

Kontakta MSB:s utbildningsenhet via växeln på telefon 0771-240 240
eller via e-post: utbildning@msb.se

Senast granskad: 21 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan