Till innehåll på sidan

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 23 juni 2021
Ort: Distansstudier
Antal platser: 20
Längd: 3 dagar
Sista anmälningsdag: 19 oktober 2021
Ort: Revinge
Antal platser: 20
Längd: 3 dagar

Grundkurs i samhällsskydd och beredskap

Kursen ger dig en introduktion till området samhällsskydd och beredskap. Du får grundläggande kompetens i hur förebygga och hantera samhällsstörningar.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar med samhällsskydd och beredskap på lokal, regional eller nationell nivå inom såväl privat som offentlig sektor samt inom frivilligorganisation.

 

Förkunskaper

Deltagaren bör ha kunskap om uppgifter och ansvarsförhållanden inom egen organisation eller myndighet i förhållande till samhällsskydd och beredskap.

För att tillgodogöra sig kursinnehållet på bästa sätt ska kursdeltagaren innan kursstart förbereda sig genom att göra ett antal hemuppgifter. Kursdeltagaren bör avsätta 3-5 timmar för detta arbete före kursstart.

Kostnad

Kursavgiften är 9 900 SEK exklusive moms.

 

Hur påverkas denna kurs med anledning av covid-19?

Kurstillfället 31 augusti - 2 september:

Kursen genomförs på distans via e-mötesverktyget Zoom som man kan nå via webbläsare. 

Inför vårens och höstens utbildningar har MSB vidtagit ett antal åtgärder med anledning av covid-19-pandemin och de skärpta allmänna råden i flera regioner. Kursupplägget kan komma att ändras och bedrivas endera som platsbunden eller på distans. Bland annat ska distansalternativ väljas i första hand. För de kurser som inte kan genomföras på distans ska platsundervisning bedrivas med stöd av särskilt framtagna hygienrutiner eller kursen kan komma att ställas in.

Information om eventuell ändring av kursupplägg informeras via e-post till anmälda/antagna deltagare.

MSB konstaterar att händelseutvecklingen är föränderlig och att vi kan få anledning att göra en förnyad bedömning på inrådan av Folkhälsomyndigheten.

Frågor kan ställas till utbildning@msb.se

Om utbildningen

För att förebygga och hantera samhällsstörningar krävs att aktörer och deras medarbetare har kunskaper om Sveriges krisberedskap samt sitt eget och andra aktörers ansvar, mandat, metoder och roller.

Den här kursen ger en introduktion till området samhällsskydd och beredskap och utgör en grund för fortsatt lärande inom området.

Kursen omfattar tre dagars utbildning och genomförs med fokus på aktivt lärande genom samarbete. Kursen genomförs platsbundet eller nätbaserat. Kursen varvar föreläsningar, diskussioner och grupparbeten.

Kursplan Grundkurs i samhällsskydd och beredskap

Kursanmälan

Anmälan görs via vår webbplats
Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

Senast granskad: 19 februari 2021

Till toppen av sidan