Till innehåll på sidan

Grundkurs i samhällsskydd och beredskap

Tillfällen

Göteborg

03
DEC
Sista anmälan: 2019-10-08
Kurslängd: 3
Antal platser: 30

Stockholm

24
MAR
Sista anmälan: 2020-02-04
Kurslängd: 3
Antal platser: 30
Kursen ger dig en introduktion till området samhällsskydd och beredskap. Du får grundläggande kompetens i hur förebygga och hantera samhällsstörningar och lära av erfarenheter utifrån en helhetssyn.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar med samhällsskydd och beredskap på lokal, regional eller nationell nivå inom såväl privat som offentlig sektor samt inom frivilligorganisation.

Förkunskaper

Deltagaren bör ha kunskap om vilka uppgifter och ansvarsförhållanden som råder inom egen organisation/myndighet i förhållande till samhällsskydd och beredskap.

Kostnad

Kursavgiften är 9 900 SEK exklusive moms och inkluderar luncher och fika.

Deltagarna bokar och bekostar resor och boende själva.

 

Kontakt

Telefon

0771-240 240

Under kursen blandar vi teori med eget arbete och praktiska gruppövningar. Det gör att du kan dra nytta av andra deltagares erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Kursplan Grundkurs i samhällsskydd och beredskap

Kursen i december 2019 genomförs på Hotel Riverton, Göteborg.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Senast granskad: 8 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan