Till innehåll på sidan

Regelverk och ansvar i totalförsvaret

Tillfällen

Utbildningen syftar till att utveckla deltagarnas kunskaper om totalförsvaret i Sverige utifrån både ett system- och lagstiftningsperspektiv. Utbildningen syftar också till att genom kunskapsutveckling bidra till det civila försvarets utveckling samt öka deltagarnas förmåga att utifrån både ett system- och lagstiftningsperspektiv bidra till totalförsvarsplaneringen.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar som jurist, beslutsfattare eller chef med uppgifter inom och ansvar för totalförsvarsplaneringen vid centrala myndigheter, länsstyrelser och i näringslivet.

Myndigheter som vill och kan delta med både jurist och beslutsfattare eller chef uppmuntras att anmäla dessa till samma kurstillfälle. Detta eftersom det bidrar till en ytterligare förstärkning av utbildningseffekten genom att frågorna belyses utifrån såväl ett juridiskt som ett verksamhets- och organisationsperspektiv. Förhoppningen är att detta ytterligare bidrar till att utveckla den gemensamma verksamheten efter kursen.

Förkunskaper

För att tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt bör deltagaren redan innan utbildningen ha grundläggande kunskaper om samhällets krisberedskap och totalförsvar samt god kunskap om sin egen organisations uppdrag i fred, vid samhällsstörningar samt inför och under höjd beredskap.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri.
Deltagarna står själva för kostnader för resor, mat och boende.

Utbildningen genomförs sammanhängande under två dagar. Innan utbildningen startar ska deltagaren genomföra en förberedande hemuppgift och bör ha möjlighet att avsätta 1-2 timmar för detta arbete. Uppgiften kommer att presenteras på FHS lärplattform efter att antagningsbeskedet skickats ut.

Utbildningen genomförs med fokus på aktivt lärande genom föreläsningar, diskussioner och grupparbeten.

Utbildningen genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB i samverkan med Försvarsmakten.

Kursplan Regelverk och ansvar i totalförsvaret

Urval

MSB förbehåller sig rätten att i samverkan med FHS och Försvarsmakten göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid utbildningen samt med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Kursanmälan

Anmälan görs via vår webbplats
Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

 

Senast granskad: 18 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan