Till innehåll på sidan

Media och sociala medier

I det här avsnittet får du tips på hur du kan få hjälp av media och sociala medier att sprida information.

Media

För att nå ut med information om krisberedskap kan media vara till hjälp. De är ofta intresserade av att rapportera om sådant som påverkar människors vardag. Kanske går det att sprida information i anslutning till något evenemang som kommunen anordnar. Exempelvis  Beredskapsveckan.Beredskapsveckan Om du är förberedd och finns tillgänglig för medias frågor ökar möjligheten för er att få fram ert budskap. Det kan till exempel handla om att ha lagt ut bakgrundsmaterial på kommunens webbplats, att chefer och ansvariga finns tillgängliga för intervjuer, eller att ni har kontakt med kommuninvånare som kan berätta om sina egna tankar och eventuellt också förberedelser inför kriser.

Sociala medier

I sociala medier kan du enkelt nå ut till många människor på ett lite mer personligt och öppet sätt. Kanalerna lämpar sig bra för att motivera människor att fundera över hot, risker, roller, ansvar och den egna beredskapen. Information som delas i sociala medier kan också få stor spridning på ett helt annat sätt än informationen på webbplatsen.

En av de stora fördelarna med exempelvis Facebook och Instagram är att människor får möjlighet att kommentera, ställa frågor och dela med sig av egna erfarenheter och iakttagelser. Det betyder att du dels får tillfälle att snabbt förmedla viktiga budskap på ett direkt sätt, dels att du kan samla in värdefull information från många olika håll – både i ett normalläge och under en samhällskris.

Däremot är kanalerna kanske sämre lämpade som faktabank än kommunens webbplats, där du har möjlighet att förbereda texter som kan användas vid akuta händelser.

Samhällets viktigaste telefonnummer

Både i sociala medier, till media och på webbplatsen kan man i förväg kommunicera samhällets viktigaste telefonnummer.

112  Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö
114 14

Till Polisen vid händelser som inte är akuta
1177

Sjukvårdsrådgivning
113 13 Information vid olyckor och kriser

Förbered svar på tänkbara frågor

I inledningsskedet av en lokal samhällskris söker både medier och privatpersoner information om vad som har hänt och vad det innebär för kommunen och alla som bor och vistas där, hur många som har drabbats och vad man själv behöver göra. Då är det bra att ha förberedd information och färdiga svar. Det går inte att förbereda svar på alla tänkbara frågor och konsekvenser, men ofta är det fullt möjligt att ge en hel del information redan under ett normalläge. Har du så långt som möjligt förberett frågor och svar kommer det att kunna lyftas upp vid en händelse och fyllas på efterhand.

Se till att någon kan svara

Om din kommun väljer att vara aktiv i sociala medier, tänk på att det också måste finnas resurser för att ta hand om frågor och kommentarer som kommer in den vägen. Sociala medier är kanaler för dialog med kommuninvånarna, inte envägskommunikation. Speciellt under en pågående händelse kan bemanningen i sociala medier vara en utmaning, eftersom många söker information samtidigt. Planera därför redan i förväg för hur ni ska sköta de sociala kanalerna, och vem som är talesperson gentemot media under en samhällskris. Det är också bra att vara väl insatt i de frågor som rör kommunen som just nu är aktuella i media. För det krävs en aktiv omvärldsbevakning.

För dig som vill veta mer om hur man kan arbeta med sociala medier före, under och efter en kris finns gott om fördjupning.

Rapport: Sociala medier och webb vid en kris - strategier och taktikerKriskommunikation 2.0 - Allmänhet, medier och myndigheter i det digitala medielandskapet

Att diskutera

- Vilken fakta kan du förbereda och kommunicera innan något händer för att underlätta i det akuta skedet?

- Vilken möjlighet har din kommun att besvara frågor och kommentarer i sociala medier under en händelse?

- Vem har mandat att uttala sig för kommunens räkning? Vilka får använda t ex kommunens Facebook-konto? Hur hanteras tjänstemäns privata kanaler i sociala medier?

 

Senast granskad: 26 augusti 2019

Till toppen av sidan