Till innehåll på sidan

Tilläggstjänst i Rakel: Klientanslutning för positionering

Med positionering kan organisationen geografiskt lokalisera och följa Rakelterminaler som är anslutna till Rakel.

Genom att använda positionering kan en operatör på en kommunikationscentral exempelvis dirigera närmaste ambulans till en olycka eller lämpligaste polisbil till en brottsplats.

Så fungerar positionering

Positionering gör det möjligt för en operatör vid en ledningscentral att geografiskt lokalisera och följa Rakelterminaler i Rakel med hjälp av GPS-information.

Organisationen kan begära positioner antingen som engångsförfrågningar eller återkommande som prenumerationer. Vid prenumerationer väljer kunden med vilket intervall positioner ska begäras. Det minsta intervallet är 20 sekunder för en enskild Rakelterminal.

Vilka förberedelser och vilken utrustning krävs?

För en kund som vill ta emot positioner med egen anslutning krävs:

Säker transmission

En förutsättning för att nyttja klientanslutning för positionering är att ni som kund har en fast anslutning mot Rakelnätet. Idag erbjuds två anslutningsformer, där utrustning placeras hos er:

  • IP WAN med Rakel säkerhetsskåp
  • Rakel över SGSI (där befintlig SGSI-nod med nätsegment SGSI-Rakel nyttjas)

SGSI - Swedish Government Secure Intranet

Inför val av anslutningsform, kontakta kundansvariga på MSB Rakel för rådgivning och information.

IP WAN med Rakel-säkerhetsskåp erbjuds som enkel- eller dubbelanslutning beroende på behov av tillgänglighet:

  1. Enkelanslutning – maximalt 8 timmars hindertid
  2. Dubbelanslutning – maximalt 4 timmars hindertid

I tilläggstjänsten klientanslutning för Positionering ingår från och med 1 januari 2023 även IP WAN som transmission.

Utöver säker transmission behövs:

  • Rakelterminaler som stöder protokollet ETSI LIP och har GPS-mottagare. Rakelterminalerna måste programmeras för att få åtkomst till tjänsten. Rakelterminaler som redan används i Rakel måste omprogrammeras.
  • Installerad applikation för positionering. Applikation beställs av leverantör på marknaden men ska godkännas av MSB innan den kan anslutas till Rakel. 

Godkänd utrustning och applikationer för Rakel

Pris och villkor

Positionering är en tilläggstjänst som är prissatt enligt gällande prislista för Rakel. Kostnader för säker transmission och drift tillkommer.

Samtliga villkor för Rakel och särskilda villkor för tilläggstjänsten positionering finns under priser och villkor.

Priser och villkor

Hur beställer jag?

Tjänsten kan beställas antingen av en organisation eller flera organisationer gemensamt eller via en larmoperatör:

  • En användarorganisation - egen säker transmission.
  • Flera användarorganisationer gemensamt, med en huvudansvarig, för att dela positioneringsinformation och/eller utrustning. I detta fall skapar MSB ett särskilt anslutningsprojekt med anpassning av villkoren för tjänsten.
  • Via en larmoperatör, som i sin tur har beställt tjänsten positionering. I detta fall måste larmoperatören ha färdigställt sin egen anslutning till positioneringstjänsten. Kontakta er larmoperatör för status på deras anslutning till positioneringstjänsten.

Kontakta din kundansvarig för Rakel som kan ge mer information om tjänsten, beställningsrutiner och blanketter.

Använd blanketten Klientanslutning för positionering (R23) som skickas till Rakel kundstöd.

Hur beställer jag utrustning?

Utrustning för positionering beställs direkt från en leverantör. Utrustningen måste vara godkänd av MSB.

Om du har frågor

Har du frågor är du välkommen att kontakta kundansvariga för Rakel. Har du specifika frågor om din beställning ska du vända dig till Rakel kundstöd.

Senast granskad: 8 december 2023

Till toppen av sidan