Till innehåll på sidan

Strategi och forskningsinriktning

Som en grund för MSB:s forskningsfinansiering finns två dokument. Det är forskningsstrategin och forskningsinriktningen.

Forskningsinriktningen kompletteras med årliga planer för forskningsinsatser.

Forskningsstrategin, "Investering i kunskap", beskriver målsättning och ambitioner med forskningsfinansieringen. Fokus ligger på att kunskaperna ska komma till olika slags nyttor i samhället. 
MSB:s forskningsstrategi

I MSB:s forskningsinriktning 2024-2028 beskrivs de samhällsutmaningar och kunskapsområden för forskning som vägleder MSB:s forskningsinsatser kommande år. Vidare framgår de finansieringsformer MSB har möjlighet att använda i aktuella forskningsinsatser. Forskningsinriktningen kompletteras med årliga planer för forskningsinsatser.MSB:s forskningsinriktning

Senast granskad: 21 juni 2022

Till toppen av sidan