Till innehåll på sidan

Aktuellt

Här får du som aktör en mer detaljerad bild av vad MSB gör just nu.

Nyheter

10 juli 2019
Klockan 12.19

Rapport från FN:s subkommitté

Här kan du ta del av den svenska rapporten från det senaste mötet i FN:s subkommitté, juli 2019.
9 juli 2019
Klockan 16.31

Nytt multilateralt avtal: M321

Sverige har undertecknat det multilaterala avtalet M321 som möjliggör transport av UN 3316 kemisats, reagenssats eller första förbandssats som s.k. ”värdeberäknad mängd”.
9 juli 2019
Klockan 10.21

MSB stärker förmågan att fördela och mäkla resurser vid omfattande skogsbränder

För att använda samhällets samlade resurser effektivt har MSB utvecklat samarbetet med räddningstjänsten.
3 juli 2019
Klockan 13.35

Lyckade Almedalenseminarier

MSB deltar i över 25 seminarier och offentliga samtal under Almedalsveckan. Två av dessa är MSB medarrangör till. Det handlar om personalförsörjningens utmaningar och möjligheter i militära- och civila försvaret samt räddningstjänst under höjd beredskap.
3 juli 2019
Klockan 9.00

Små steg behöver bli större om räddningstjänsten ska bli jämställd

MSB har utvärderat den inriktning myndigheten tagit fram för jämställdhet och mångfald i det kommunala säkerhetsarbetet 2015-2018. Den visar bland annat att förståelsen för vikten av jämställdhet och mångfald har ökat inom räddningstjänsten.

Kalender

03
aug
Sista anmälan: 19 jun 2019
Klockan: 12:00
Plats: Kungsholmens brandstation
19
aug
Sista anmälan: 15 mar 2019
Klockan: 12:00
Plats:: Revinge distans
26
aug
Sista anmälan: 15 mar 2019
Klockan: 12:00
Plats:: Revinge
27
aug
Sista anmälan: 17 jun 2019
Klockan: 12:00
Plats:: F7 Möten & Konferens I Stockholm
28
aug
Klockan: 12:00
Plats: -

Pågående händelser och insatser

Skogsbrandssäsongen 2019

I sommar står Sverige bättre rustat att bekämpa omfattande skogsbränder. MSB har bland annat en ny nationell förmåga att bekämpa skogsbränder från luften, fler skogsbrandsdepåer som kan återställas snabbare och bättre förmåga att ge stöd till aktörerna att samverka och leda.

Nytt inom publikationer

Om krisen eller kriget kommer
UTGIVNINGSÅR:

Om krisen eller kriget kommer

Broschyren skickas ut till 4,8 miljoner hushåll i Sverige i samband med kampanjen Krisberedskapsveckan, den 28 maj – 3 juni 2018. Syftet med informationen är att vi ska bli bättre förberedda på följde...
Till toppen av sidan