Till innehåll på sidan

Aktuellt

Här får du en mer detaljerad bild av vad MSB gör just nu.

Nyheter

28 november 2023
Klockan 10.04

Fullsatt på årets mässa för användare av samhällsviktiga kommunikationstjänster

MSB arrangerar årligen en mässa för behöriga användare av samhällsviktiga kommunikationstjänster. Den 14 november var ett tusental behöriga besökare från hela ”public safety”- Sverige på plats i Kista med syfte att stärka Sveriges totalförsvarsförmåga.

28 november 2023
Klockan 10.00

Räddningstjänsten behöver rekrytera från hela befolkningen

Ökad jämställdhet och mångfald är central för personalförsörjningen i räddningstjänsten. Som en del i MSB:s stöd till den kommunala räddningstjänsten finns nu en webbkurs i Likabehandling och vägledningen En räddningstjänst för alla - Jämställdhet och mångfald för räddningstjänsten.

28 november 2023
Klockan 8.00

Bred uppslutning när MSB bjöd in till Mötesplats: Övning för färdighet

Hur övar man totalförsvar? Går det att öva enkelt i sin egen organisation? Och hur kommer ett Natomedlemskap att påverka övningsverksamheten? Det var några frågor som diskuterades under Mötesplats: Övning för färdighet.

24 november 2023
Klockan 11.23

MSB välkomnar regeringsuppdrag om att stärka den svenska försörjningsberedskapen

Regering har gett MSB och Tillväxtverket i uppdrag att gemensamt föreslå en sammanhållen funktion för information till företag som kan stödja produktionsomställningen inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap.

23 november 2023
Klockan 11.59

Det civila försvaret stärks när förmågan att rapportera under höjd beredskap prövas

Under 2023 deltar MSB tillsammans med majoriteten av aktörerna i den svenska beredskapsstrukturen i aktiviteter kopplat till regeringsuppdraget pröva förmågan avseende rapportering under höjd beredskap. MSB både arrangerar och deltar i aktiviteterna.

Kalender

Sista anmälan: 30 nov 2023
Klockan: 13:00
Lokal: Digitalt
Sista anmälan: 04 okt 2023
Lokal: Revinge
Sista anmälan: 14 nov 2023
Lokal: Rosersberg
Sista anmälan: 01 dec 2023
Klockan: 13:30
Lokal: Digital
Sista anmälan: 06 dec 2023
Klockan: 09:30
Lokal: Digitalt

Händelser och insatser

Kriget i Ukraina

Här finns information om vad du som privatperson kan tänka på med anledning av det säkerhetspolitiska läget. Det finns även råd till myndigheter och företag samt information om vad MSB gör.

Avslutade händelser och insatser

Här finns de senaste avslutade händelser och insatser som MSB deltagit i. 

Populära publikationer

Om krisen eller kriget kommer
UTGIVNINGSÅR:

Om krisen eller kriget kommer

Broschyren skickades ut från MSB till 4,9 miljoner hushåll i Sverige 2018, på uppdrag av regeringen. Syftet är att vi ska bli bättre förberedda på följderna av t ex extremt väder, it-attacker eller mi...
Till toppen av sidan