Till innehåll på sidan

Aktuellt

Här får du som aktör en mer detaljerad bild av vad MSB gör just nu.

Nyheter

10 juli 2019
Klockan 12.19

Rapport från FN:s subkommitté

Här kan du ta del av den svenska rapporten från det senaste mötet i FN:s subkommitté, juli 2019.
9 juli 2019
Klockan 16.31

Nytt multilateralt avtal: M321

Sverige har undertecknat det multilaterala avtalet M321 som möjliggör transport av UN 3316 kemisats, reagenssats eller första förbandssats som s.k. ”värdeberäknad mängd”.
9 juli 2019
Klockan 10.21

MSB stärker förmågan att fördela och mäkla resurser vid omfattande skogsbränder

För att använda samhällets samlade resurser effektivt har MSB utvecklat samarbetet med räddningstjänsten.
3 juli 2019
Klockan 13.35

Lyckade Almedalenseminarier

MSB deltar i över 25 seminarier och offentliga samtal under Almedalsveckan. Två av dessa är MSB medarrangör till. Det handlar om personalförsörjningens utmaningar och möjligheter i militära- och civila försvaret samt räddningstjänst under höjd beredskap.
3 juli 2019
Klockan 9.00

Små steg behöver bli större om räddningstjänsten ska bli jämställd

MSB har utvärderat den inriktning myndigheten tagit fram för jämställdhet och mångfald i det kommunala säkerhetsarbetet 2015-2018. Den visar bland annat att förståelsen för vikten av jämställdhet och mångfald har ökat inom räddningstjänsten.

Kalender

03
aug
Sista anmälan: 19 jun 2019
Klockan: 12:00
Plats: Kungsholmens brandstation
19
aug
Sista anmälan: 15 mar 2019
Klockan: 12:00
Plats:: Revinge distans
26
aug
Sista anmälan: 15 mar 2019
Klockan: 12:00
Plats:: Revinge
27
aug
Sista anmälan: 17 jun 2019
Klockan: 12:00
Plats:: F7 Möten & Konferens I Stockholm
28
aug
Klockan: 12:00
Plats: -

Pågående händelser och insatser

Så stärker MSB skogsbrandsberedskapen till sommaren 2019

Under våren har det varit soligt och torrt under längre perioder och brandrisken har ökat på flera platser i Södra och mellersta Sverige. MSB stärker den nationella beredskapen, driver aktörernas gemensamma hantering och kan stärka aktörer med kompetens och materiel.

Nytt inom publikationer

Om krisen eller kriget kommer
UTGIVNINGSÅR:

Om krisen eller kriget kommer

Broschyren skickas ut till 4,8 miljoner hushåll i Sverige i samband med kampanjen Krisberedskapsveckan, den 28 maj – 3 juni 2018. Syftet med informationen är att vi ska bli bättre förberedda på följde...
Till toppen av sidan