Till innehåll på sidan

Aktuellt

Här får du som aktör en mer detaljerad bild av vad MSB gör just nu.

Nyheter

18 oktober 2021
Klockan 9.48

Kundforum för säkra kommunikationer

Den 17 november är det dags för MSB:s digitala kundforum för säkra kommunikationer. Forumet vänder sig till dig som använder Rakel och andra säkra kommunikationer från MSB.

15 oktober 2021
Klockan 15.05

Nya föreskrifter om undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsats

Nu är MSB:s föreskrifter om undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsats enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) beslutade. Föreskrifterna gäller från och med den 1 januari 2022.

14 oktober 2021
Klockan 11.33

Så många bränder upptäckte de skogsbrandbevakande flygen under 2021

Skogsbrandbevakning med flyg är en viktig del i arbetet med att upptäcka bränder i skog och mark - innan bränderna växt sig stora. Under 2021 upptäckte dessa flyg 74 skogsbränder i Sverige.

13 oktober 2021
Klockan 15.19

Informationsträffar om effektiv användning av Rakel för blåljuspersonal

MSB bjuder in till digitala informationsträffar om effektiv användning av Rakel. Träffarna riktar sig till dig som arbetar inom blåljusverksamhet och som använder Rakel regelbundet.

13 oktober 2021
Klockan 9.06

Rapport från Joint-möte RID/ADR/ADN

Nu finns rapporten publicerad från det senaste Joint-mötet i september, om bestämmelser för transport av farligt gods på väg och järnväg. .

Kalender

Sista anmälan: 29 okt 2021
Lokal: Revinge
Sista anmälan: 27 okt 2021
Klockan: 09:30
Lokal: Linköping
Sista anmälan: 27 okt 2021
Klockan: 09:30
Lokal: Online
Sista anmälan: 07 nov 2021
Klockan: 10:00
Lokal: Digitalt
Sista anmälan: 22 okt 2021
Lokal: Distansstudier

Händelser och insatser

MSB:s arbete med anledning av coronaviruset

Samlad information om vad MSB gör och vilken roll vi har i Sveriges hantering av covid-19, samt länkar till andra myndigheters information.

Avslutade händelser och insatser

Här finns de senaste avslutade händelser och insatser som MSB deltagit i. 

Populära publikationer

Om krisen eller kriget kommer
UTGIVNINGSÅR:

Om krisen eller kriget kommer

Broschyren skickades ut till 4,8 miljoner hushåll i Sverige i samband med kampanjen Krisberedskapsveckan, den 28 maj – 3 juni 2018. Syftet med informationen är att vi ska bli bättre förberedda på följ...
Till toppen av sidan