Till innehåll på sidan

Aktuellt

Här får du en mer detaljerad bild av vad MSB gör just nu.

Nyheter

1 juli 2022
Klockan 9.51

Ett robust och säkert digitalt samhälle – viktigare än någonsin

Energi och digitaliseringsministern Kashayar Farmanbar talade om vikten av ett robust och säkert digitalt samhälle på MSB:s mässa Dagen för säkra kommunikationer.

30 juni 2022
Klockan 14.15

Illustrationer om beredskapssystemet som träder i kraft den 1 oktober 2022

Regeringen har beslutat om en strukturreform – en ny myndighetsstruktur och ansvarsfördelning för krisberedskap och civilt försvar. Under pågående arbete med att beskriva konsekvenser av strukturreformen på olika samhällsnivåer har MSB tillsammans med andra aktörer tagit fram grundläggande illustrationer som beskriver huvuddragen i det nya beredskapssystemet.

30 juni 2022
Klockan 10.27

Lär dig mer om att öva systematiskt med webbkursen Öva tillsammans!

Den nya webbkursen ger dig en god grund för kunskap om övningsverksamhet och ska inspirera till att öva systematiskt. Den kompletterar och kan användas för att få förkunskaper inför MSB:s övriga övningskurser.

30 juni 2022
Klockan 9.32

MSB i Almedalen 2022

Almedalen 2022 startar söndag 3 juli. MSB arrangerar två egna panelsamtal samtidigt som vi medverkar i en rad andra seminarium och rundabordet-samtal.

28 juni 2022
Klockan 11.34

Ny riskkatalog stöder kommuners arbete med risk- och sårbarhetsanalyser

Nu har den stora handboken i kommunal krisberedskap kompletterats med den efterfrågade "Riskkatalogen". I den beskrivs riskområden utifrån bland annat konsekvenser, osäkerhetsbedömningar, trender, geografisk information samt ansvar och roller.

Kalender

Sista anmälan: 03 jul 2022
Lokal: Distansstudier
Sista anmälan: 04 nov 2022
Lokal: Sen anmälan
Sista anmälan: 02 sep 2022
Lokal: Sen anmälan
Sista anmälan: 07 okt 2022
Lokal: Sen anmälan
Sista anmälan: 14 okt 2022
Lokal: Sen anmälan

Händelser och insatser

Om Rysslands invasion av Ukraina

Här finns information om vad du som privatperson kan tänka på med anledning av det säkerhetspolitiska läget. Det finns även råd till myndigheter och företag samt information om vad MSB gör.

Avslutade händelser och insatser

Här finns de senaste avslutade händelser och insatser som MSB deltagit i. 

Populära publikationer

Om krisen eller kriget kommer
UTGIVNINGSÅR:

Om krisen eller kriget kommer

Broschyren skickades ut från MSB till 4,9 miljoner hushåll i Sverige 2018, på uppdrag av regeringen. Syftet är att vi ska bli bättre förberedda på följderna av t ex extremt väder, it-attacker eller mi...
Till toppen av sidan