Till innehåll på sidan

Aktuellt

Här får du som aktör en mer detaljerad bild av vad MSB gör just nu.

Nyheter

6 maj 2021
Klockan 10.53

Sverige skickar syrgasutrustning till Indien

Indien befinner sig i en svår situation med en kraftig ökning av personer som smittas med covid-19. Behovet av sjukvårdsutrustning är stort och de har bett om internationellt stöd. Sverige skickar nu 200 syrgaskoncentratorer för att hjälpa landets befolkning.

29 april 2021
Klockan 8.00

MSB får förlängt ansvar för EU:s logistiktjänst för civila krishanteringsinsatser

Sedan tre år tillbaka ansvarar MSB för EU:s logistiktjänst för civila krishanteringsinsatser. Det uppdraget förlängs nu med ytterligare 18 månader.
– Vi välkomnar förlängningen och ser att det ger oss förutsättningar att fortsätta utveckla tjänsten, säger Filip Staake, projektledare för uppdraget.

26 april 2021
Klockan 8.00

Förbättrade brandriskprognoser förebygger skogsbränder

MSB:s brandriskprognoser hjälper länsstyrelser och kommuner att fatta beslut om bland annat eldningsförbud, skogsbrandsbevakning och brandskyddsåtgärder i skogsbruket. Det ligger också till grund för och var helikoptrarna och de skopande flygplanen ska placeras. Nu har prognoserna förbättrats med fler detaljer som underlättar för förebyggande och förberedande åtgärder.

21 april 2021
Klockan 12.18

Helikoptrar sätts i beredskap för första gången i år

Det råder hög brandrisk i delar av södra Sverige. MSB har därför fattat beslut om att två helikoptrar ställs i beredskap från och med i dag klockan 14.00 till och med fredag klockan 14.00.
– Helikoptrarna är ett komplement till resurser på marken och som vi på efterfrågan kan stödja kommunal räddningstjänst med. Taktiken är att de kommer in i ett tidigt skede för att förhindra att bränder växer sig stora, säger Petronella Norell, enhetschef på MSB.

21 april 2021
Klockan 10.37

Driftstörningar i RIB

Under lördagen den 24 april kan det stundtals uppstå svårigheter att nå MSB RIB på webben eftersom ett underhållsarbete kommer genomföras.

Kalender

Sista anmälan: 14 maj 2021
Klockan: 08:45
Lokal: Sker digitalt
Sista anmälan: 14 maj 2021
Klockan: 10:00
Lokal: Online
Sista anmälan: 25 maj 2021
Lokal: Distansstudier
Sista anmälan: 03 sep 2021
Lokal: Sen anmälan

Händelser och insatser

MSB:s arbete med anledning av coronaviruset

Samlad information om vad MSB gör och vilken roll vi har i Sveriges hantering av covid-19, samt länkar till andra myndigheters information.

Stöd till flyktingsituationen i Sudan

MSB skickar stöd i form av basläger med boende och kontorslösning för FN och andra hjälporganisationer för att upprätta humanitär närvaro vid de växande flyktinglägren i Sudan.

Stöd till Indien i coronapandemin

Sverige har erbjudit Indien stöd med ventilatorer för att hantera coronapandemin i landet.

Avslutade händelser och insatser

Här finns de senaste avslutade händelser och insatser som MSB deltagit i. 

Populära publikationer

Om krisen eller kriget kommer
UTGIVNINGSÅR:

Om krisen eller kriget kommer

Broschyren skickades ut till 4,8 miljoner hushåll i Sverige i samband med kampanjen Krisberedskapsveckan, den 28 maj – 3 juni 2018. Syftet med informationen är att vi ska bli bättre förberedda på följ...
Till toppen av sidan