Till innehåll på sidan

Aktuellt

Här får du en mer detaljerad bild av vad MSB gör just nu.

Nyheter

3 februari 2023
Klockan 13.24

Statsråd besökte Nationellt cybersäkerhetscenter

Nationellt cybersäkerhet gästades i veckan av statsråden Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, Pål Jonson, försvarsminister, Gunnar Strömmer, justitieminister, och Erik Slottner, civilminister. De togs emot av generaldirektörerna för de myndigheter som ingår i centret.

3 februari 2023
Klockan 9.40

Tema för Krisberedskapsveckan: Öva!

Krisberedskapsveckan genomförs i höst för sjunde gången. MSB kommer i år att erbjuda enkla beredskapsövningar som passar att göra exempelvis hemma med familjen, med grannar och på arbetsplatser.

2 februari 2023
Klockan 12.55

5G-nät viktigt för Sveriges totalförsvar

MSB och Trafikverket lyfter fram näringslivets viktiga roll för Sveriges totalförsvar i en ny rapport till regeringen. I arbetet med att uppgradera Sveriges public safety-nätverk till ett 5G-nät krävs en hybridlösning med statlig kontroll i alla av säkerhetsskäl väsentliga delar av systemet. Den statliga infrastrukturen kompletteras med kommersiella lösningar för att förstärka nätets robusthet och tillgänglighet.

2 februari 2023
Klockan 8.00

Nu lanseras Lilla Krisinfo – en webbplats för barn om kriser

Lilla Krisinfo ska hjälpa barn att bli bättre förberedda på kriser och allvarliga händelser. Bakom Lilla Krisinfo står Krisinformation.se, Sveriges myndighetsgemensamma kanal för krisinformation till allmänheten.

30 januari 2023
Klockan 8.08

Satsning inom området samverkan och ledning

I september 2021 startade MSB en satsning med fokus på att stärka det samlade stödet inom samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Satsningen har hittills lett till ett gediget material kring stabsarbete, stödinsatser till flertalet aktörer och uppstarten av ett aktörsgemensamt projekt för att vidareutveckla gemensamma grunder.

Kalender

Sista anmälan: 27 nov 2022
Lokal: Försvarshögskolan i Stockholm
Sista anmälan: 01 feb 2023
Klockan: 09:30
Lokal: Stockholm
Sista anmälan: 25 dec 2022
Lokal: Distansstudier
Sista anmälan: 16 dec 2022
Lokal: Revinge
Sista anmälan: 01 jan 2023
Lokal: Borås

Händelser och insatser

Kriget i Ukraina

Här finns information om vad du som privatperson kan tänka på med anledning av det säkerhetspolitiska läget. Det finns även råd till myndigheter och företag samt information om vad MSB gör.

Avslutade händelser och insatser

Här finns de senaste avslutade händelser och insatser som MSB deltagit i. 

Populära publikationer

Om krisen eller kriget kommer
UTGIVNINGSÅR:

Om krisen eller kriget kommer

Broschyren skickades ut från MSB till 4,9 miljoner hushåll i Sverige 2018, på uppdrag av regeringen. Syftet är att vi ska bli bättre förberedda på följderna av t ex extremt väder, it-attacker eller mi...
Till toppen av sidan