Till innehåll på sidan

Aktuellt

Här får du som aktör en mer detaljerad bild av vad MSB gör just nu.

Nyheter

19 september 2019
Klockan 13.45

Nytt internationellt program stärker hanteringen av katastrofrisker

MSB har startat upp ett nytt program för katastrofriskhantering i syfte att stärka de deltagande ländernas förmåga att hantera katastrofer. Deltagarna reser idag hemåt efter Sverigefasen i programmet där de samlats och utbildats gemensamt under närmare tre veckor.
13 september 2019
Klockan 10.32

MSB deltar i världsunik lansering när tre länders radiokommunikation sammankopplas

För första gången någonsin kopplas tre länders radiokommunikationsnät ihop. Det sker under samverkansövningen Barents Rescue i Kiruna den 23-26 september.
12 september 2019
Klockan 13.09

Ny mångfaldshandläggare

Ola Mårtensson är MSB:s nya handläggare med ansvar för jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten. Han tillträder tjänsten den 16 september.
12 september 2019
Klockan 11.57

Nya utbildningstillfällen i WIS

Nu finns det möjlighet att anmäla sig till grundutbildning och fördjupningsutbildning i WIS.
10 september 2019
Klockan 16.32

CBRNE-möte 5 september: Fokus RN-beredskap

Det var mer än fullsatt på det aktörsgemensamma CBRNE-mötet i september. Mer än 120 personer lockades till Näringslivets Hus i Stockholm av en agenda som fokuserade på radionukleära frågor (RN). – Vi är jätteglada att det kom så många representanter från så många olika aktörer, och inte bara RN-specialister. Det säger Mirja Lenz Torbjörnsson på MSB:s CBRNE-samordning och en av dagens arrangörer.

Kalender

23
sep
Sista anmälan: 05 jun 2019
Klockan: 12:00
Plats:: Försvarshögskolan i Stockholm
23
sep
Klockan: 12:00
Plats: -
24
sep
Sista anmälan: 20 sep 2019
Klockan: 12:00
Plats:: Sandö
24
sep
Klockan: 12:00
Plats: Uppsala konsert & kongress + Viktoria Hotell & Konferens
24
sep
Sista anmälan: 23 aug 2019
Klockan: 11:59
Plats: City Conference Centre

Pågående händelser och insatser

Stöd till bekämpning av skogsbränder i Bolivia

Bränderna i Amazonas är värre än på många år. MSB ger stöd till Bolivia i form av ett basläger med tält och arbetsplatser för räddningspersonal.

Skogsbrandssäsongen 2019

Sommaren 2019 har Sverige stått bättre rustat att bekämpa omfattande skogsbränder. MSB har bland annat en ny nationell förmåga att bekämpa skogsbränder från luften, fler skogsbrandsdepåer som kan återställas snabbare och bättre förmåga att ge stöd till aktörerna att samverka och leda.

Nytt inom publikationer

Om krisen eller kriget kommer
UTGIVNINGSÅR:

Om krisen eller kriget kommer

Broschyren skickas ut till 4,8 miljoner hushåll i Sverige i samband med kampanjen Krisberedskapsveckan, den 28 maj – 3 juni 2018. Syftet med informationen är att vi ska bli bättre förberedda på följde...
Till toppen av sidan