Till innehåll på sidan

Aktuellt

Här får du som aktör en mer detaljerad bild av vad MSB gör just nu.

Nyheter

24 januari 2020
Klockan 14.19

Ny vägledning ska hjälpa kommuner att utvärdera händelser

När en kris eller olycka har inträffat är det viktigt att dra lärdom av händelsen. Nu har MSB tagit fram en vägledning som ska hjälpa kommuner att utvärdera hanteringen av den inträffade händelsen.
23 januari 2020
Klockan 11.13

MSB inleder upphandling av mindre skopande flygplan

MSB har påbörjat en upphandling av en tjänst med mindre skopande flygplan för bekämpning av skogsbränder. Avsikten är att de ska kunna bidra till den samlade förmågan för flygande stöd till skogsbrandsläckning i norra Europa. Detta som en del av rescEU, inom EU:s civilskyddsmekanism.
22 januari 2020
Klockan 8.04

Nu släpper SKR och MSB årets Öppna jämförelser: Trygghet och säkerhet

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar i dag Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2019.
Årets tema är brott och brottsförebyggande arbete – och rapporten visar på ett aktivt brottsförebyggande arbete bland kommunerna.
20 januari 2020
Klockan 10.18

Nu kan kommuner ansöka om 2020 års statsbidrag för att förebygga naturolyckor

Varje år kan kommuner ansöka hos MSB om statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor i bebyggda områden. Ansökningsperioden för 2020 har öppnat och senast den 1 augusti måste ansökningar vara inskickade.
16 januari 2020
Klockan 15.49

Kunskapsöversikt om möjlig informationspåverkan riktad mot Sverige

Södertörns högskola har på uppdrag av MSB tagit fram en kunskapsöversikt om möjlig informationspåverkan riktad mot Sverige från Shia-inspirerade aktörer.

Kalender

Sista anmälan: 29 jan 2020
Klockan: 10:59
Lokal: Stockholm
Sista anmälan: 10 feb 2020
Klockan: 11:59
Lokal: Stockholm
Sista anmälan: 06 feb 2020
Klockan: 12:00
Lokal: Jönköping
Sista anmälan: 11 feb 2020
Klockan: 11:59
Lokal: Solna
Sista anmälan: 30 jan 2020
Klockan: 12:00
Lokal: Borås

Nytt inom publikationer

Om krisen eller kriget kommer
UTGIVNINGSÅR:

Om krisen eller kriget kommer

Broschyren skickades ut till 4,8 miljoner hushåll i Sverige i samband med kampanjen Krisberedskapsveckan, den 28 maj – 3 juni 2018. Syftet med informationen är att vi ska bli bättre förberedda på följ...
Till toppen av sidan