Till innehåll på sidan

Aktuellt

Här får du som aktör en mer detaljerad bild av vad MSB gör just nu.

Nyheter

27 mars 2020
Klockan 10.19

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

För att hindra smittspridning av coronavirussjukdomen kan regeringen eller annan huvudman fatta beslut om att stänga ner skolverksamhet och omsorg för barn. MSB har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg av hemkommunen eller huvudmannen, under pågående coronahändelse.
25 mars 2020
Klockan 13.16

Stärkt frivilligstöd till kommuner med corona-isolerade

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kommit överens med organisationer inom civilsamhället att under corona-pandemin stödja kommuner att hjälpa personer över 70 år, eller som tillhör en annan riskgrupp, med matinköp och upphämtning av mediciner. Målet är att erbjuda frivilligstöd till samtliga 290 kommuner.
20 mars 2020
Klockan 16.29

MSB anpassar och leder Krisberedskapsveckan 2020

Med tanke på den belastning som hanteringen av pandemin covid -19 nu utgör, inte minst för kommuner och länsstyrelser, har MSB beslutat att ta en ledande roll i genomförandet av Krisberedskapsveckan. Kampanjens budskap och material anpassas till rådande läge.
19 mars 2020
Klockan 13.40

Delar av Totalförsvarsövning 2020 skjuts upp

Coronavirusets spridning i Sverige påverkar många delar av Sverige. MSB:s och Försvarsmaktens gemensamma övningsledning för Totalförsvarsövning 2020 har därför beslutat att skjuta upp två regionala delar av övningen, vilka skulle ha genomförts under mars.
17 mars 2020
Klockan 14.17

Registrering av nya aktörer i WIS

Informationsdelningen och samverkan i WIS (webbaserat informationssystem) har ökat stort bland aktörerna i samband med hanteringen av covid-19. För att hålla en fortsatt hög supportnivå och snabbt kunna registrera nya aktörer som vill använda WIS har MSB ökat bemanningen för att hantera WIS-ärenden.

Kalender

Sista anmälan: 09 apr 2020
Klockan: 00:00
Lokal: Luleå
Sista anmälan: 05 apr 2020
Klockan: 00:00
Lokal: Revinge
Sista anmälan: 01 apr 2020
Klockan: 00:00
Lokal: Sandö
Sista anmälan: 05 apr 2020
Klockan: 00:00
Lokal: Jönköping
Sista anmälan: 30 mar 2020
Klockan: 00:00
Lokal: Rosersberg

Händelser och insatser

MSB:s arbete med anledning av coronaviruset

Samlad information om vad MSB gör och vilken roll vi har i Sveriges hantering av covid-19, samt länkar till andra myndigheters information.

Höga flöden

MSB följer just nu utvecklingen när det gäller höga flöden på flera håll i Sverige. MSB stöttar kommuner och regioner för att skydda samhällsviktig verksamhet.

Nytt inom publikationer

Om krisen eller kriget kommer
UTGIVNINGSÅR:

Om krisen eller kriget kommer

Broschyren skickades ut till 4,8 miljoner hushåll i Sverige i samband med kampanjen Krisberedskapsveckan, den 28 maj – 3 juni 2018. Syftet med informationen är att vi ska bli bättre förberedda på följ...
Till toppen av sidan