Till innehåll på sidan

Kurs i Tjänsteman i beredskap (TiB)

Kursen ger dig kunskaper och färdigheter om hur kunna hantera uppgiften som TiB, att initiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid olika typer av händelser.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar som Tjänsteman i beredskap (TiB) eller för dig som har motsvarande uppgifter inom offentlig verksamhet.

Förkunskaper

Du bör ha kunskap om vilka uppgifter och ansvarsförhållanden för TiB som råder inom din organisation i förhållande till samhällets beredskap.

Kostnad

Kursavgiften är 15 500 SEK exklusive moms. Kursavgiften för kursen som genomförs på plats inkluderar luncher och fika.

Deltagarna bokar och bekostar resor, mat och boende själva.

OBS! Distanskursen omfattar tre heldagars studier men genomförs under fyra dagar, med start kl 14.00 första kursdatum.

Bakgrund 

Vid en samhällsstörning är det av yttersta vikt att samhällets aktörer snabbt kommer igång och agerar. Tjänsteman i Beredskap (TiB) är en funktion som kan nås dygnet runt, året runt och som ska initiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser.

Upplägg och omfattning

Kursen omfattar tre dagars utbildning och genomförs med fokus på aktivt lärande genom samarbete. Kursen genomförs nätbaserat eller platsbundet. Kursen varvar föreläsningar, diskussioner och gruppövningar.

För att tillgodogöra sig kursinnehållet på bästa sätt ska kursdeltagaren innan kursstart förbereda sig genom att göra ett antal uppgifter, bland annat att inhämta information om hur TiB-funktionen är utformad i den egna organisationen. Deltagaren bör avsätta 3-4 timmar för detta arbete innan kursstart.

Kursplan Tjänsteman i beredskap

Kursanmälan

 • Anmälan görs via vår webbplats
 • Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
 • Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Rosersberg
Antal platser: 30
Längd: 3 dagar
Sista anmälningsdag: 12 mars 2024
Ort: Sandö
Antal platser: 30
Längd: 3 dagar
Sista anmälningsdag: 23 juli 2024
Ort: Revinge
Antal platser: 30
Längd: 3 dagar
Sista anmälningsdag: 26 augusti 2024
Ort: Distans
Antal platser: 20
Längd: 3 dagar

Senast granskad: 11 december 2023

Till toppen av sidan