Till innehåll på sidan

Tjänsteman i beredskap (TiB)

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: F7 Möten & Konferens I Stockholm
Antal platser: 30
Längd: 3 dagar
Sista anmälningsdag: 13 augusti 2020
Ort: Stockholm
Antal platser: 30
Längd: 3 dagar
Kursen ger dig kunskaper och färdigheter om hur kunna hantera uppgiften som TiB, att initiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid olika typer av händelser.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar som Tjänsteman i beredskap (TiB) eller motsvarande inom offentlig sektor, eller kan komma att tjänstgöra i denna funktion eller motsvarande på lokal, regional eller nationell nivå.

Förkunskaper

Du bör ha kunskap om vilka uppgifter och ansvarsförhållanden för TiB som råder inom din organisation i förhållande till samhällets krisberedskap.

Kostnad

Kursavgiften är 9 000 SEK exklusive moms och inkluderar luncher och fika. Deltagarna bokar och bekostar resor och boende själva.

Under kursen blandar vi teori med praktiska gruppövningar. Det gör att du kan dra nytta av andra deltagares erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Kursplan Tjänsteman i beredskap

Kursen i februari genomförs på F7 Möten & Konferens på Fleminggatan 7 på Kungsholmen i Stockholm. 

Kursen i oktober genomförs på Norra Latin, Drottninggatan 71 B i Stockholm.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Senast granskad: 8 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan