Till innehåll på sidan

Tjänsteman i beredskap (TiB)

Kursen ger dig kunskaper och färdigheter om hur kunna hantera uppgiften som TiB, att initiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid olika typer av händelser.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar som Tjänsteman i beredskap (TiB) eller motsvarande inom offentlig sektor, eller kan komma att tjänstgöra i denna funktion eller motsvarande på lokal, regional eller nationell nivå.

Förkunskaper

Du bör ha kunskap om vilka uppgifter och ansvarsförhållanden för TiB som råder inom din organisation i förhållande till samhällets krisberedskap.

Kostnad

Kursavgift 2021

Kursavgiften är 9 000 SEK exklusive moms och inkluderar luncher och fika.

Kursavgift 2022

Kursavgiften för kursen som genomförs på distans är 9 500 SEK exklusive moms.

Kursavgiften för kursen som genomförs som platsbunden är 11 500 SEK exklusive moms och inkluderar luncher och fika.

Deltagarna bokar och bekostar resor, mat och boende själva.

Hur påverkas denna kurs med anledning av covid-19?

Kurstillfället i oktober

Kursen genomförs på distans via e-mötesverktyget Zoom som man kan nå via webbläsare. Kursens upplägg för genomförande på distans är under bearbetning och utveckling för att skapa en så bra lärandesituation som möjligt. Det innebär att kursen startar redan på måndag efter lunch med uppstart kl. 14:00-16:00, även om angivna kursdatum är tisdag-torsdag. Den totala kurslängden är densamma men kommer att fördelas över fyra dagar istället för tre. Du får detaljerad information om programmet i ditt välkomstbrev men vi ber dig boka även måndag eftermiddag i din kalender.

I och med att regeringen fattat beslut om avvecklande av restriktioner från och med den 29 september 2021 tar MSB bort de särskilda hygienrutiner och instruktioner som använts i samband med utbildningar under 2020 och 2021.

Frågor kan ställas till utbildning@msb.se

Bakgrund 

Vid en samhällsstörning är det av yttersta vikt att samhällets aktörer snabbt kommer igång och agerar. Tjänsteman i Beredskap (TiB) är en funktion som kan nås dygnet runt, året runt och som ska initiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser.

Upplägg och omfattning

Kursen omfattar tre dagars utbildning och genomförs med fokus på aktivt lärande genom samarbete. Kursen genomförs nätbaserat eller platsbundet. Kursen varvar föreläsningar, diskussioner och scenarioövningar.

För att tillgodogöra sig kursinnehållet på bästa sätt ska kursdeltagaren innan kursstart förbereda sig genom att göra ett antal uppgifter, bland annat att inhämta information om hur TiB-funktionen är utformad i den egna organisationen. Deltagaren bör avsätta 3-4 timmar för detta arbete innan kursstart.

Kursplan Tjänsteman i beredskap

Kursanmälan

 • Anmälan görs via vår webbplats
 • Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
 • Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 26 oktober 2021
Ort: Sandö
Antal platser: 20
Längd: 3 dagar
Sista anmälningsdag: 20 december 2021
Ort: Revinge
Antal platser: 30
Längd: 3 dagar
Sista anmälningsdag: 22 februari 2022
Ort: Sandö
Antal platser: 30
Längd: 3 dagar
Sista anmälningsdag: 20 juni 2022
Ort: Sandö
Antal platser: 30
Längd: 3 dagar
Sista anmälningsdag: 23 augusti 2022
Ort: Distansstudier
Antal platser: 20
Längd: 3 dagar

Senast granskad: 4 oktober 2021

Till toppen av sidan