Till innehåll på sidan

Kriskommunikation

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 1 mars 2020
Ort: Stockholm
Antal platser: 30
Längd: 3 dagar
Sista anmälningsdag: 14 juni 2020
Ort: Göteborg
Antal platser: 30
Längd: 3 dagar
Med fokus på kommunikationens betydelse vid olyckor och samhällskriser ger kursen dig grundläggande kunskaper i kommunikationen med andra aktörer, medier och allmänhet vid en kris.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar med information och kommunikation i kommuner, myndigheter och andra samhällsviktiga verksamheter inom offentlig och privat sektor och har denna roll även vid en kris. Kursen vänder sig också till heltidsanställda informatörer och kommunikatörer vid frivilliga organisationer.

Kostnad

Kursavgiften är 9 200 SEK exklusive moms och inkluderar luncher och fika.
Deltagarna bokar och bekostar resor och boende själva.

 

Du lär dig mer om hur samordna informationen mellan kommuner, myndigheter och andra aktörer och lär dig metoder som du kan ha konkret nytta av i ditt dagliga arbete.

Under kursen blandar vi teori med praktiska gruppövningar. Det gör att du kan dra nytta av andra deltagares erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Hänsyn tas till att det ska finnas en jämn fördelning av representerade aktörer på kursen.

Kursplan KriskommunikationKursen i maj genomförs på F7 Möten & Konferens, Flemingatan 7 i Stockholm.

Kursen i september genomförs på Hotell Riverton, Stora Badhusgatan 26 i Göteborg.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Senast granskad: 8 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan