Till innehåll på sidan

Varför drunknar barn? : en retrospektiv studie över barn som drunknat i Sverige 1998-2007 : statistik och analys

Varför drunknar barn? : en retrospektiv studie över barn som drunknat i Sverige 1998-2007 : statistik och analys

Detaljer

Publikationsnummer
MSB0139
ISBN-nummer
978-91-7383-062-1
Utgivningsår
2010
Omfång (sidor)
23 s. : tab., diagr.
Pris
0 kronorUnder de senaste 100 åren har antalet barn som drunknar minskat med 90 procent.
Trots detta är drunkning den vanligaste dödsorsaken bland barn i åldern 1 till 6
år. I Sverige är vi numera i en situation där vi har färre än tio
barndrunkningar per år. Den här rapporten är resultatet av fördjupade studier
av händelseförloppen för drunkningsolyckor bland barn och ungdomar i åldern 0-17
år. Avsikten har varit att utröna om det finns skademönster som vi inte varit
fullt medvetna om, vilket skulle kunna leda till att vi kan förhindra ännu fler
barndrunkningar.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan