Till innehåll på sidan

Tillgänglighet för appen Farliga ämnen

MSB står bakom den här tjänsten. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur appen Farliga ämnen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är tjänsten?

Den här tjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av tjänsten?

Om du behöver information från vår databas Farliga ämnen i något annat format, hänvisar vi i första hand till webbversionen av Farliga ämnen. 

Webbversion Farliga ämnenDu kan också kontakta oss via rib@msb.se. Svarstiden är normalt en vecka.

Rapportera brister i tjänstens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tjänstens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i tjänstens tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och berätta det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Teknisk information om tjänstens tillgänglighet

Den här tjänsten är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Kända tillgänglighetsproblem

Appen Farliga ämnen har dåligt stöd för att köras med skärmläsare och externt tangentbord. Vid riktigt stora teckenstorlekar blir det också problem med vissa av texterna.

Beskrivning WCAG Nivå
Vid förstoring av text 200%, så döljs ibland text av andra block. Om enheten har små fysiska dimensioner kan det även förekomma horisontell skroll. Förändring av textstorlek (1.4.4) AA
Problem med att navigera med externt tangentbord i vissa vyer. Externt tangentbord (2.1.1) A
Det förekommer rubriker som saknar en tydlig roll. Information och relationer (1.3.1) A
Maskinettiketten stämmer inte överens med läget som knappen favoriter har. Se till att text på knappar överensstämmer med maskinläsbara etiketter (2.5.3) AA
Det förekommer ibland komponenter som saknar tydliga roller. Namn, roll, värde 4.1.2 A
Knappen för att tömma sökfältet (Android) respektive avbryta sökningen (IOS) har för dålig kontrast. Kontrast, minimum (1.4.3) AA
Sökfältet visar inte tillräckligt tydligt när det är i fokus. Synligt fokus (2.4.7) AA
Bildtexterna för varningsetiketter behöver göras tydligare. Innehåll som inte är text (1.1.1)  A

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 2022-12-31, med ett undantag enligt nedan.

Undantag för oskäligt betungande anpassning

MSB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av vissa av vyerna i appen Farliga ämnen enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder:

Delar av informationsinnehållet behöver presenteras i tabellform för att vara tydligt. Dessa tabeller kan inte visas utan att behöva skrolla i två dimensioner, om man kör appen på en liten enhet (t.ex. en telefon) och samtidigt har väldigt stor textstorlek inställd.

Hur vi testat tjänsten

Vi har gjort en självskattning av tjänsten. Senaste bedömningen gjordes 2021-06-21 och är godkänd av tjänstens tjänsteägare.

Tillgänglighetsredogörelsen avser den version av appen som publiceras i juni 2021.

Senast granskad: 22 juni 2021

Till toppen av sidan