Till innehåll på sidan

EU:s beredskap för att stödja drabbade med nödbostäder

Sverige har fått flera uppdrag av EU att upprätta en förmåga av temporära nödbostäder för att stödja människor drabbade av kris eller krig. Uppdragen är en del i EU:s gemensamma beredskap inom ramen för rescEU.

Tillfälliga nödbostäder med anledning av kriget i Ukraina (projekt 2022-2026)

EU identifierade ett akut och omfattande behov av stöd med anledning av situationen i Ukraina, där ett av de mest prioriterade områdena är att det finns stora brister vad gäller både kvantitet och kvalitet av tillfälliga nödbostäder. MSB fick i uppdrag att utveckla en förmåga med tillfälliga nödbostäder för att akut kunna stödja den drabbade befolkningen som flyr kriget i Ukraina, för att skydda deras liv och hälsa. Framför allt gäller det särskilt sårbara grupper såsom äldre, kvinnor och barn.

Uppdraget omfattar att stödja med så kallade tillfälliga nödbostäder men innefattar även annan kringutrustning, så som sängar, madrasser, kuddar, filtar, lakan, viss belysning samt elkablage med mera. Finansieringen har även gett utrymme för att komplettera resursen med 2000 tält. MSB har även fått ytterligare finansiering för att vinteranpassa förmågan.

Dessa nödbostäder och tält finns tillgängliga för en snabb aktivering inom civilskyddsmekanismen i kristider, när EU-ländernas egna resurser inte täcker behoven. När ett land behöver ta del av EU-resurserna så ansöker ansvarig myndighet på nationell nivå i landet om detta till EU.

Kompletterande uppdrag att vinteranpassa nödbostäderna

Med anledning av att kriget i Ukraina har fortsatt fick MSB ett ytterligare uppdrag av EU i oktober 2022 som innebar att anpassa de tillfälliga nödbostäderna för att bättre klara av ett kallt klimat.

Behovet av anpassning blev tydligt efter sommaren 2022 då den ursprungliga beredskapen med tillfälliga nödbostäder precis hade blivit klar och var redo för att skickas på insats. MSB fick ytterligare finansiering av EU för att vinteranpassa förmågan. Finansieringen innebar en anpassning av de tillfälliga nödbostäderna för att klara kalla temperaturer i Ukraina och i andra delar av Europa. Ytterligare material, så som isoleringsmaterial, reglar samt värmeaggregat med mera inkluderades i kapaciteten.

Utöver detta har EU efterfrågat att MSB etablerar en kapacitet av en reserv av sängar, då risken för en plötslig eskalering av kriget i Ukraina kräver en förberedelse för att ytterligare ett stort antal människor drivs på flykt inom Europa eller dess närområde. Då folk flyr krig så behövs ytterligare sängar att husera dem i.

Fakta om uppdraget

 • Projektet leds av MSB som är ansvariga för utvecklingen samt underhållet av förmågan, så väl som transport av material och uppsättning av nödbostäderna vid förfrågan.
 • Uppdraget gäller från den 30 mars 2022 till 30 september 2026* (inklusive kompletterande uppdrag för vinteranpassning 7 oktober 2022 – 30 september 2026).
 • Uppdraget finansieras till största del av Europeiska kommissionen (DG ECHO) med cirka 40,4 miljoner euro (22,6 miljoner euro plus 17,8 miljoner euro för vinteranpassning). En del administrativa kostnader finansieras av MSB själva.
 • Nödbostäder, tält och annan kringutrustning lagras i Vålberg samt i Kristinehamn, Sverige.

* Den initiala avtalsperioden var 6 månader. Avtalet har förlängts.

Utveckling av långsiktig kapacitet för nödbostäder (projekt 2023-2026)

MSB fick i december 2022 uppdraget av EU att utveckla, etablera och förvalta en långsiktig förmåga för nödbostäder inom ramen för rescEU. Till skillnad från uppdraget med anledning av kriget i Ukraina har detta uppdrag ingen tydlig mottagare i nuläget, utan syftar till att öka den långsiktiga beredskapen och förmågan på EU-nivå för att snabbt och flexibelt kunna bistå befolkning i drabbat land med tillfälligt skydd oavsett händelse.

Resursen som MSB ska utveckla fokuserar på tillfälliga nödbostäder inklusive sängar, lakan, belysning, solcellsladdning för mobiler med mera, samt sanitetslösningar med toalett och dusch. Det finns även möjlighet att lägga till komponenter för vattenrening samt tvättutrymme. Resursen ska vara flexibel och anpassningsbar i olika miljöer och klimatförhållanden samt den ska även vara delvis anpassad till personer med särskilda behov i en kris.
EU finansierar merparten av kostnaderna i projektet, som pågår till slutet av år 2026. Resursen beräknas vara fullt utvecklad och redo för insats hösten 2025.

Fakta om uppdraget

 • Projektet leds av MSB som är ansvariga för utvecklingen samt underhållet av förmågan, så väl som transport av material och uppsättning av nödbostäderna vid insats.
 • Uppdraget gäller från den 1 januari 2023 till 30 september 2026.
 • Uppdraget finansieras till största del av Europeiska kommissionen (DG ECHO) med cirka 25,2 miljoner euro. En del administrativa kostnader finansieras av MSB själva.

Samarbete med EU

Med mer än 30 års erfarenhet av att genomföra internationella humanitära insatser, så är MSB en välkänd partner åt FN och EU. En annan av MSB:s komparativa fördelar är att MSB har en lång erfarenhet av lagerhållning och genomförande av snabba insatser internationellt, så väl som nationellt. Mer specifikt så erbjuder MSB stöd till EU:s civila insatser runt hela världen samt har dessutom ett redan pågående samarbete med EU-kommissionen inom strategisk lagerverksamhet då EU:s logistiktjänst finns i Kristinehamn. Här finns även en del av EU:s beredskapslager för sjukvårdsmateriel.

Om rescEU

 • RescEU är ett system med EU-gemensamma resurser som syftar till att förstärka beredskaps- och insatskapaciteten för olika typer av kriser, exempelvis skogsbränder och pandemier.

 • Alla förfrågningar om tillfälliga nödbostäder går via EU.

 • Sverige bidrar även till rescEU med skopande flygplan och beredskapslager för sjukvårdsmateriel.

  * Uppdragen är finansierade av Europeiska unionen. Åsikter och ställningstaganden som uttrycks i texten ovan är dock endast MSB:s och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens eller Europeiska kommissionen. Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Senast granskad: 7 mars 2024

Till toppen av sidan