Till innehåll på sidan

EU:s beredskap för att stödja drabbade med nödbostäder

Sverige har fått i uppdrag av EU att upprätta en tillfällig förmåga av temporära nödbostäder för att stödja människor drabbade av kriget i Ukraina. Uppdraget är en del i EU:s gemensamma beredskap inom ramen för rescEU.

EU identifierade ett akut och omfattande behov av stöd med anledning av situationen i Ukraina, där ett av de mest prioriterade områdena är att det finns stora brister vad gäller både kvantitet och kvalitet av tillfälliga nödbostäder. MSB fick i uppdrag att utveckla en förmåga med tillfälliga nödbostäder för att akut kunna stödja den drabbade befolkningen som flyr kriget i Ukraina, för att skydda deras liv och hälsa. Framför allt gäller det särskilt sårbara grupper såsom äldre, kvinnor och barn.

Uppdraget omfattar så kallade tillfälliga nödbostäder men innefattar även annan kringutrustning, så som sängar, madrasser, kuddar, filtar, lakan, viss belysning samt elkablage med mera. MSB har även fått ytterligare finansiering för att vinteranpassa kapaciteten. Dessa nödbostäder finns tillgängliga för en snabb aktivering inom civilskyddsmekanismen i kristider, när EU-ländernas egna resurser inte täcker behoven. När ett land behöver ta del av EU-resurserna så ansöker ansvarig myndighet på nationell nivå i landet om detta till EU.

Samarbete med EU

Med mer än 30 års erfarenhet av att genomföra internationella humanitära insatser, så är MSB en välkänd partner åt FN och EU. En annan av MSB:s komparativa fördelar är att MSB har en lång erfarenhet av lagerhållning och genomförande av snabba insatser internationellt, så väl som nationellt. Mer specifikt så erbjuder MSB stöd till EU civila insatser runt hela världen samt har dessutom ett redan pågående samarbete med EU-kommissionen inom strategisk lagerverksamhet då EU:s logistiktjänst finns i Kristinehamn. Här finns även en del av EU:s beredskapslager för sjukvårdsmateriel.

Projektet finansieras av EU och budgeten överstiger 22,6 miljoner euro. Detta projekt leds enbart av MSB, och MSB är ansvariga för utvecklingen samt underhållet av kapaciteten, så väl som transport av material och uppsättning av nödbostäderna vid förfrågan.

Fakta om uppdraget

  • Uppdraget gäller från den 30 mars 2022 till 30 juli 2023.

  • Den totala budgeten är ca 22,6 miljoner euro.

  • Nödbostäderna och annan kringutrustning lagras i Gdansk, Polen och i Vålberg samt Kristinehamn, Sverige.

Om rescEU

  • RescEU är ett system med EU-gemensamma resurser som syftar till att förstärka beredskaps- och insatskapaciteten för olika typer av kriser, exempelvis skogsbränder och pandemier.
  • Alla förfrågningar om tillfälliga nödbostäder går via EU.
  • Sverige bidrar även till rescEU med skopande flygplan och beredskapslager för sjukvårdsmateriel.

Uppdraget är finansierat av Europeiska unionen. Åsikter och ställningstaganden som uttrycks i texten ovan är dock endast MSB:s och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens eller Europeiska kommissionen. Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Senast granskad: 16 februari 2023

Till toppen av sidan