Till innehåll på sidan

Samlade vägledningar, publikationer och handböcker inom Sevesolagstiftningens tillämpningsområde

Här finns publikationer och dokument samlade som rör Sevesolagstiftningen.

Dokumentation och lagstiftning

Handlingsprogram och säkerhetsledningssystem - Ett stöd vid det systematiska arbetetSäkerhetsrapport - ett stöd vid det systematiska arbetet med att upprätta, förnya och granska en säkerhetsrapportSummeringsregeln - tillämning av bilaga 1 till SevesoförordningenMetodstöd för länsstyrelsernas planering av SevesotillsynenMall: metodstöd för länsstyrelsernas planering av SevesotillsynenTillordning av ammoniumnitratbaserade gödselmedel enligt Sevesoförordningen

Hantering av risker

Riskbedömning av naturliga omgivningsfaktorer: vägledning och metodstöd för verksamheter som hanterar farliga ämnenKarttjänst: naturliga omgivningsfaktorerSamhällsplanering och riskhantering i anslutning till storskalig kemikaliehanteringKemikalieolyckors miljöskadorOlycksrisker och MKB - Att integrera risk- och säkerhetsfrågor i MKB-processenRiskutredning för mindre och medelstora verksamheter: vägledningHandbok för riskanalysVärdering av olycksrisker : fyra kunskapsområdens syn på riskvärderingKan era kemikalier användas för terrorattacker? : En vägledning om att motverka terrorism och annan allvarlig brottslighet med kemiska produkter

Studier och sammanställningar

Analys av olycks- och tillbudsrapporter: Studie av rapporter i samordnat olycks- och tillbudsrapporteringssystem (SOOT) 2014Behov av skyddsåtgärder vid inträffade olyckor: en studie av kemikalieolyckor under 2009-2013Händelser med farliga ämnen 2006-2010 : en sammanställning av verksamhetsutövares inrapporterade händelser enligt LSO och LBEHändelser med farliga ämnen 2015 - 2016 - En sammanställning av verksamhetsutövares inrapporterade händelser enligt LSO och LBEHändelser med farliga ämnen 2017 - 2018 - En sammanställning av verksamhetsutövares inrapporterade händelser enligt LSO och LBENationella bilden över Sevesolagen 2020Studie: Helhetsbild av risk inom industriparker. Del 1 Dominoeffekter och kumulativ risk Studie: Helhetsbild av risk inom industriparker. Del 2 metodstöd

Senast granskad: 25 juni 2021

Till toppen av sidan