Till innehåll på sidan

Olycksrisker och MKB : Att integrera risk- och säkerhetsfrågor i MKB-processen

Olycksrisker och MKB : Att integrera risk- och säkerhetsfrågor i MKB-processen

Detaljer

Olycksrisker och MKB : Att integrera risk- och säkerhetsfrågor i MKB-processen
Publikationsnummer
MSB387
ISBN-nummer
Utgivningsår
2012
Omfång (sidor)
80 s. : ill.
Pris
0 kronor
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ett brett uppdrag att arbeta för ett säkrare samhälle. Inom politikområdet skydd mot olyckor sammanfaller i många delar säkerhets-, hälso- och miljöaspekterna. MSB finner det därför naturligt att riskhantering är en självklar komponent i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för anläggningar, verksamheter och planer med tänkbara olycksrisker. Denna publikation är en revidering och uppdatering av boken Olycksrisker och MKB som Räddningsverket gav ut 2001. Den största förändringen inom MKB området sedan 2001 är införandet av miljöbedömningar för planer och program, enligt 11-18 §§ miljöbalken, vilket har beaktats i denna uppdatering. Här ges en beskrivning av MSB:s syn på hur olycksrisker bör hanteras i miljökonsekvensbeskrivningar, men utgör inga allmänna råd.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan