Till innehåll på sidan

Guide till riskkommunikation

Här ger vi tips på hur kommunen kan kommunicera med invånarna om lokala risker och hot i syfte att förbereda och underlätta vid en kris. Vad behöver människor veta och göra för att klara av en allvarlig händelse i just din kommun?

Riskkommunikation innebär att berätta om:

  • kända risker och hot
  • konsekvenserna som riskerna och hoten kan få för individen och samhället
  • hur privatpersoner, ansvariga myndigheter och andra aktörer kan förbereda sig för att minimera konsekvenserna av en samhällskris.

Bra riskkommunikation sparar tid

När en samhällskris inträffar sker all hantering under press och det gäller att snabbt kunna informera, vägleda och svara på frågor från både privatpersoner och media. Om det redan finns förberedd riskkommunikation att bygga vidare på, sparar det mycket tid och arbete under själva krishanteringen. 

Den här guiden fokuserar i första hand på hur du kan utforma informationen på kommunens webbplats. Men du hittar också råd för hur du kan använda alternativa kanaler vid ett strömavbrott liksom tips för sociala medier.

Guiden går att använda oavsett vilka förutsättningar din kommun har – du kan anpassa arbetet utifrån just era behov och arbetssätt.

Frågor och exempel som stöd

Guiden är uppdelad i elva avsnitt. Till avsnitten hör också diskussionsfrågor som kan hjälpa dig att analysera behoven i din kommun och komma fram till svar. I guiden finns också en exempeltext, som du kan utgå från när du förbereder din kommuns riskkommunikation. Dessutom hittar du råd om hur du kan hantera en del fallgropar och andra utmaningar.

Välkommen till Guide för riskkommunikation! Ta dig vidare i guiden genom att klicka på de olika kapitelrubrikerna. 

Undersökning Kommunala webbplatsers kommunikation om lokala risker 2019

Senast granskad: 11 juni 2024

Till toppen av sidan