Till innehåll på sidan

Guide till riskkommunikation

Denna guide visar hur kommunen kan kommunicera med invånarna om lokala risker i syfte att förbereda och underlätta vid en kris. Vad behöver människor veta för att klara vardagen just i er kommun i händelse av en samhällsstörning eller kris?

Guiden är under uppdatering och kommer i ny version 2020.

Riskkommunikation innebär att berätta om:

  • kända risker och hot
  • konsekvenserna som riskerna och hoten kan få för individen och samhället
  • hur privatpersoner, ansvariga myndigheter och andra aktörer kan förbereda sig för att minimera konsekvenserna av en samhällskris.

Bra riskkommunikation sparar tid

När en samhällskris inträffar blir tiden knapp och det gäller att snabbt kunna informera, vägleda och svara på frågor från både privatpersoner och medier. Om det då redan finns bra riskkommunikation att bygga vidare på, sparar det mycket tid och arbete i en pressad situation. Om det redan finns information om hur människor t ex bör agera och vart de ska vända sig, kan den snabbt anpassas.

Den här guiden fokuserar i första hand på hur du kan utforma kommunens webbplats, och på hur du kan planera, strukturera och utforma informationen och riskkommunikationen där. Men du hittar också råd för hur du kan använda alternativa kanaler vid ett strömavbrott, och tips för sociala medier.

Guiden går att använda oavsett vilka förutsättningar din kommun har – du kan anpassa arbetet utifrån just era behov och arbetssätt.

Frågor och exempel som stöd

Guiden är uppdelad i åtta avsnitt. Till avsnitten hör också diskussionsfrågor som kan hjälpa dig att analysera behoven i din kommun och komma fram till svar. I guiden finns också en exempeltext, som du kan utgå från när du förbereder din kommuns riskkommunikation. Dessutom hittar du råd om hur du kan hantera en del fallgropar och andra utmaningar.

Välkommen till Guide för riskkommunikation!

Kommunala webbplatsers kommunikation om lokala risker 2019

Senast granskad: 26 augusti 2019

Till toppen av sidan