Till innehåll på sidan

Uppdrag: Ny kunskap

MSB finansierar behovsinriktad forskning som ska vara möjlig att tillämpa i samhället. Forskningen utgår från ett behov i samhället som på sikt leda till ny förståelse, nya metoder eller nya produkter.

MSB satsar cirka 100 miljoner kr varje år på forskning. Cirka 60 satsningar pågår samtidigt (inklusive internationella samarbetsprojekt). Ungefär tio nya projekt startas upp varje år. Forskningsprojekt pågår vanligtvis i tre till fem år, men det finns även kortare så kallade postdoktorala projekt. 

Vi finansierar forskning men det är externa aktörer som utför forskningen. Till exempel universitet, högskolor eller forskningsinstitut.

Forskningen omfattar många vetenskapliga discipliner. För att på ett bättre sätt kunna analysera och förstå fenomen i samhället och tillämpa resultaten av forskningen uppmuntrar MSB mång- och tvärvetenskapliga ansatser. MSB samverkar med många myndigheter, näringsliv och organisationer, både i och utanför Sverige.

Senast granskad: 21 juni 2022

Till toppen av sidan