Under 2020 reviderades Lagen om skydd mot olyckor och det blev ett lagkrav att kommunal räddningstjänst ska öka sin förmåga till ledning vid komplexa, omfattande och flera samtidiga insatser. I och me...