Till innehåll på sidan

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel

De nationella riktlinjerna för samverkan i Rakel är ett övergripande styrdokument som anger hur samverkan ska gå till inom och mellan samhällsnivåerna: lokalt, regionalt och nationellt.

Riktlinjerna vänder sig till dig som planerar din organisations Rakelkommunikation. De består av ett huvuddokument och en bilaga. Det finns även en talgruppsmatris i Excel-format som innehåller beskrivningar av alla samverkanstalgrupper och vilka som har rättigheter till de olika talgrupperna.

Publikation

Nationella riktlinjer för samverkan i RAKEL

Publikationsnummer: MSB342

Utgivningsår: 2016

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel är ett övergripande styrdokument som utifrån ett lokalt, regionalt och nationellt behov beskriver hur samverkan ska ske med hjälp av Rakelsystemet. Riktlinj...

Omslagsbild för Nationella riktlinjer för samverkan i RAKEL

Publikationsnummer: MSB342

Utgivningsår: 2016

Publikation

Bilaga till Nationella riktlinjer för samverkan i RAKEL

Publikationsnummer: MSB926

Utgivningsår: 2017

Detta dokument är en bilaga till Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel. Du använder det här dokumentet framför allt i det fjärde steget i den lednings- och sambandsanalys som din organisation gö...

Omslagsbild för Bilaga till Nationella riktlinjer för samverkan i RAKEL

Publikationsnummer: MSB926

Utgivningsår: 2017

Förvaltningsgruppen för nationella riktlinjer för samverkan i Rakel

Förvaltningsgruppen för nationella riktlinjer för samverkan i Rakel ska kvalitetssäkra förvaltning och utveckling av lednings- och samverkanstalgrupper i Rakel och säkerställa användarnas krav på säkerhet. Förvaltningsgruppen tar emot och bereder ärenden med önskemål om förändringar i talgrupper.

 • Förvaltningsgruppen för nationella riktlinjer för samverkan i Rakel

  Förvaltningsgruppen för nationella riktlinjer för samverkan i Rakel ska kvalitetssäkra förvaltning och utveckling av lednings- och samverkanstalgrupper i Rakel och säkerställa användarnas krav på säkerhet.

  Förvaltningsgruppen tar emot och bereder ärenden med önskemål om förändringar i talgrupper. Beslut tas fyra gånger per år i samband med möte. Gruppen består av representanter från aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

  Syfte med förvaltningsgruppens arbete är att:

  • Säkerställa att nationella riktlinjer för Rakel stödjer metoder för samverkan utifrån aktörsgemensamma behov.
  • Vid önskemål av förändringar, beakta en helhetssyn utifrån nuvarande samverkansstruktur och metodik som finns angiven i nationella riktlinjer för samverkan i Rakel.
  • Ta hänsyn till nationella, regionala och lokala förutsättningar.
  • Se till att aktörernas krav på säkerhet och sekretess i systemet bibehålls.

  Vill din organisation anmäla ett ärende om behov av förändring eller utökning av samverkanstalgrupp i Rakel?

  Anmäl ert behov så behandlas ärendet på förvaltningsgruppens möte. Observera att vi vill ha din anmälan senast cirka sex veckor före nästa möte i förvaltningsgruppen för att hinna behandla detta.

  Kontakt

  Förvaltningsgruppen för nationella riktlinjer

Talgruppsmatris med samverkanstalgrupper

Talgruppsmatrisen innehåller samverkanstalgrupper i Rakel. Den är ett stöd när ni ska fylla i ert programmeringsunderlag.

Talgruppsmatris - talgrupper för samverkan i Rakel

Senast granskad: 15 februari 2021

Till toppen av sidan